فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی


بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی

موضوع پروژه :

بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی در مقطع راهنمايي استان مرکزی

 

مقدمه :

تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده که به دليل سرکشی نفس بشرپديدآمده اند ديروز صدای شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که يا تعليم نديده اند يا تعليم آنها همراه با تهذيب نفس نبوده پس هيچ گاه نبايد نقش و جايگاه ارزشمند معلم را ناديده گرفت . معلم امانتی خطير و پرارزش را دراختيار دارد و بايد امانتدار باشد اوچه درتربيت فرزندان درمحيط خانه وچه رهبری سياسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وبايد برای معلم شرايطی فراهم باشد تا به اين وظيفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کريم نيز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقايسه کرده است . بهترين برنامه ها و غنی ترين محتوای آموزشی بدون وجود مربيانی کارآزموده و با انگيزه به ثمرنخواهد رسيد پس می توان با افزايش انگيزه در فردکارايي او را افزايش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نيروهای بالقوه جلوگيری کرد امروزه رابطه انگيزه وکارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهميت فراوان دارد . (گنجی 1376 ، ص 23 ) .

در دهه های اخيربه اين مطلب تأکيد شده است که آموزش و پرورش زيربنای توسعة اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثردر پيشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همة اين کشورها ، آموزش وپرورش توانمند وکارآمدی داشته اند . نگاهی به تاريخ ملل نيز بيان کنندة اين واقعيت است که دوران شکوفايي و درخشيدن آنها با رشد و پويايي نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از

سوی ديگرامروزه تعليم و تربيت آدمی را از دشوارترين ، ظريف ترين و پرثمرترين کارهای انسان می دانند . آن را امری پرارج ووقت گيرتوصيف می کنند دراين ميان معلمان برترين نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هم تحول آموزشی وپرورشی به شمار می روند همة کشورها به معلمان اثربخش و با انگيزه به عنوان يکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نياز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سيستم تعليم وتربيت خود پرورش داده و برای آينده ای بهتر مجهزکنند . ( تدريس حسنی ، 1378 ، ص 14 )

تحولات سريع آموزشی به طورچشمگيری نياز به ظرفيت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بيشتر پيچيدگی های تعليم وتربيت را آشکارمی سازد و ميل آنان را برای افزايش دانش حرفه ای خود برمی انگيزد

 

 

تعداد صفحات 158 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه فصل اول 1

مقدمه 2

بيان مسئله 6

اهميت و ضرورت تحقيق 8

اهداف تحقيق 11

سئوالات تحقيق 12

فرضيه هاي تحقيق 14

تعاريف عملياتي 15

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق 16

تعاريف مفهومي انگيزه 17

انگيزه شناسي معلمان 21

ويژگي هاي معلمان با انگيزه 32- 25

رابطه نيازه با انگيزه 33

انواع طبقه بندي انگيزه ها 34

انگيزه هاي اوليه و ثانويه 35

انگيزه هاي گرايشي و اجتنابي 36

انگيزه هاي فيزيكي ،اجتماعي، رواني 37

نظريه هاي انگيزش 39

نظريه هاي انگيزه و رفتار 40

نظريه كورت لوين 40

نظريه مزلو 41

نظريه انتظار 44

طبقه بندي معاصرازتئوري هاي انگيزش 46

تئوري هاي درون زاد و برون زاد 51- 46

تئوري دو جنبه اي انسان 52

تئوري انگيزش موفقيت 53

تئوري نيازهاي زيستي تا تعلق و رشد 54

انگيزش در عمل 58- 55

برخي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمين 59

روشهاي نوين تدريس 91- 61

تكنولوژي آموزشي و روشهاي جديد تدريس 92

استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش وپرورش 96

پيشينة تحقيق 115-102

فصل سوم : روش اجراي تحقيق 116

جامعه آماري 117

حجم نمونه 117

ابزار اندازه گيري 117

روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري 117

روش جمع آوري اطلاعات 118

روش آماري 118

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 119

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 162

يافته هاي تحقيق 171-163

پيشنهادات 172

محدوديت ها 173

ضمائم و منابع 174

 


مبلغ واقعی 4,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما