فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

پــروژه آشنایی با ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز


پــروژه آشنایی با ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

مقدمه

همچنانكه مي دانيم رشد تقاضا جهت مصرف انرژي در هر كشور تابعي از سطح زندگي و رفاه عمومي مردم و تجهيزات و امكانات موجود جهت توليد و رفع نيازهاي آنان مي باشد. امروزه ٧۵ درصد انرژي مورد نياز جهان از نفت و گاز تامين مي شود. در نتيجه مصرف روزافزون انرژي و در نتيجه رشد تقاضاي آن از يك سو و رو به پايان بودن منابع نفتي در آينده اي نزديك از سمتي ديگر و با عنايت به جايگاه ايران در بين كشورهاي داراي منابع غني گاز طبيعي اهميت اين صنعت رو به رشد بيشتر نمايان مي گردد. ايران با داشتن ٢۸ تريليون متر مكعب تقريبا معادل ١۸ درصد ذخاير ثابت شده گاز جهان را در اختيار دارد و به عنوان دومين كشور بزرگ دارنده گاز طبيعي مطرح است. در اين ميان روسيه با داشتن ٣٠ درصد، اولين كشور و پس از ايران نيز كشورهاي قطر با ٩ درصد، امارات ۴ درصد و عربستان سعودي با ۷/٣ درصد و... قرار دارند.

 تاريخچه نفت و گاز

در برخي كتب قديمي، نشت گاز طبيعي از زمين البته بدون دانستن ماهيت آن آمده است. گواه اين مشاهدات شعله ور شدن گاز بيرون آمده از زمين، توسط رعد و برق مي باشد كه سبب ترس و البته تعجب فراوان مشاهده كنندگان بوده و طبيعتا با خرافات همراه مي شده است. آتش جاويدان باكو در سواحل درياي مازنداران و شعله هاي آتش درون زمين در كوه پاراناسوس، سالها قبل از ميلاد مسيح از مصاديق بارز اين مشاهدات است. اگر چه در تاريخ استفاده از اين سوخت، جهت تقطير آب دريا در چين نيز آمد است. ولي گاز طبيع در مقياس صنعتي اولين بار در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي در امريكا مورد استفاده قرار گرفت. نفت، گاز و ذغال سنگ قسمت عمده اي از نيازهاي انرژي بشر را از زمانهاي گذشته تا كنون تامين نموده اند.

از آنجاييكه اين مواد از باقي مانده فسيل جانوران و گياهان بوجود آمده اند به آنها سوخت هاي فسيلي گويند. اين مساله طي ميليونها سال پس از اينكه بقاياي جانوران و گياهان به اعماق اقيانوس ها رانده شد بتدريج تجزيه شده و بصورت عناصر آلي درآمده و بر اثر فشار و گرماي دروني زمين به نفت و گاز تبديل شده و در مخازن زير زميني در عمق سه تا چهار هزار متري و با فشار چند صد متري ذخيره مي گردند.

براي اكتشاف گاز از دريا، از انفجار هواي فشرده استفاده مي شود. امواج اين انفجار به بستر دريا رسيده و متخصصان از طريق دريافت انعكاس اين امواج پي به وجود مخازن نفت و گاز مي برند. البته بهترين روش هاي اكتشاف نيز صرفا احتمال وجود نفت و گاز را به ما نشان مي دهد بنابراين مطمئن ترين راه براي اطمينان از وجود نفت و گاز حفاري است.

 

 تعداد صفحات120 word

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول، مقدمه، آشنایی با ایستگاه

 

1-1-مقدمه 2

 

2-1- تاريخچه نفت و گاز2

 

3-1- انتقال گاز3

 

4-1- تركيبات گاز طبيعي.. 7

 

5-1- خطوط لوله سراسري گاز كشور7

 

6-1- آشنايي با ايستگاه10

 

1-6-1- اتصال ايستگاه با خط سراسري.. 10

 

2-6-1- شماره گذاري قسمتهاي مختلف ايستگاه10

 

3-6-1- ساختمان هاي ايستگاه10

 

1-3-6-1 اتاق كنترل.. 10

 

2-3-6-1 اتاق UPS. 11

 

3-3-6-1 اتاق باتريها11

 

4-3-6-1 اتاق برق فشار قوي.. 12

 

5-3-6-1 اتاق برق فشار ضعيف... 12

 

6-3-6-1 اتاق mcc خنك كننده هاي گاز:12

 

7-3-6-1 اتاق مولد برق اضطراري.. 12

 

8-3-6-1 اتاق كمپرسور هواي ابزار دقيق.. 12

 

4-6-1- مركز تقليل فشار13

 

5-6-1- محوطه توپك راني pig launcher & receiver13

 

6-6-1- قسمت تخليه گاز13

 

7-6-1- ستون هاي برقگير. 13

 

فصل دوم، فرايند

 

1-2- مقدمه 15

 

2-2- ارتباط خطوط سراسري انتقال گاز با ايستگاههاي تقويت فشار15

 

1-2-2- ارتباط خطوط مختلف در مجاورت ايستگاهها16

 

2-2-2- تعويض خطوط.. 16

 

3-2- فرايند 17

 

1-3-2- تخليه هوا و گاز دار كردن لوله ها19

 

2-3-2- مزايا و معايب استفاده از ......... 19

 

3-3-2- هوازدايي خطوط لوله به وسيله گاز20

 

فصل سوم، تجهیزات جانبی ایستگاه

 

1-3- مقدمه 22

 

2-3- اجزاي اصلي ايستگاه22

 

1-2-3- شيرهاي ورودي، خروجي و باي پاس (BY – PASS)22

 

2-2-3- اسكرابرها22

 

3-2-3- توربوكمپرسورها25

 

4-2-3- خنك كننده گاز27

 

3-3- اجزاي كمكي ايستگاه29

 

1-3-3- سيستم تامين ابزار دقيق ايستگاه29

 

4-3- مركز تقليل فشار31

 

5-3- سيستم گرم كننده گاز34

 

6-3- برق ايستگاه36

 

1-6-3- سيستم مديريت توان و مولد اضطراري.. 37

 

2-6-3- مولد برق اضطراري.. 37

 

3-6-3- سيستم حفاظت از اتاق مولد. 40

 

4-6-3- سيستم توليد توان بدون قطعي (UPS)41

 

7-3- شبكه تخليه هيدروكربن هاي مايع.. 42

 

فصل چهارم، توربين

 

1-4- مقدمه 45

 

2-4- توربين چيست؟45

 

3-4- مباني اوليه توربين گاز48

 

4-4- قسمتهاي اصلي سيكل كاري توربين گاز49

 

5-4- اصول كلي عملكرد. 50

 

1-5-4- گرم كردن جريان هوا51

 

2-5-4- سرعت خودكفايي.. 52

 

3-5-4- توليد توان.. 53

 

6-4- ساختار توربين گاز54

 

7-4- توربين هاي گازي در ايستگاههاي تقويت فشار56

 

1-7-4- هواي ورودي.. 56

 

2-7-4- عملكرد سيستم.. 57

 

3-7-4- سيستم راه اندازه اوليه. 58

 

4-7-4- وظيفه بهره بردار در اين بخش.... 59

 

8-4- كمپرسور هواي توربين گازي.. 59

 

1-8-4- اصول عملكرد. 60

 

9-4- سيستم سوخت گاز61

 

10-4- محفظه احتراق.. 61

 

1-10-4- طراحي محفظه احتراق.. 62

 

2-10-4- اصول عملكرد. 62

 

11-4- توربين گاز66

 

1-11-4- توربين با جريان محوري.. 66

 

2-11-4- اصول عملكرد. 68

 

3-11-4- پوسته توربين.. 70

 

12-4- سيستم روانكاري روغنكاري.. 72

 

13-4- ياتاقان ها75

 

14-4- سيستم تهويه. 77

 

15-4- سيستم هواي آب بندي و خنك كاري.. 78

 

فصل پنجم، كمپرسور

 

1-5- انواع كمپرسور81

 

2-5- كاربرد كمپرسورها81

 

3-5- مكانيزم هاي ايجاد فشار در انواع كمپرسور82

 

4-5- كمپرسور سانتريفوژ83

 

1-4-5- كاركرد كمپرسورهاي سانتريفوژ84

 

2-4-5- کاربرد كمپرسورهاي سانتريفوژ85

 

3-4-5- انواع كمپرسورهاي سانتريفوژ86

 

5-5- كمپرسور رفت و برگشتي.. 89

 

1-5-5- محدوده عملكرد. 91

 

2-5-5- كاربرد كمپرسورهاي رفت و برگشتي.. 91

 

6-5- كمپرسورهاي پيچشي.. 94

 

1-6-5- محدوده عملكرد. 95

 

2-6-5-كاربردهاي كمپرسورهاي پيچشي.. 95

 

7-5- كمپرسورهاي گاز ايستگاه و اجزاء آنها96

 

8-5- ديافراگم و ديفيوزرها97

 

9-5- روتور 99

 

10-5- محفظه بالانس.... 100

 

11-5- ياتاقان ها101

 

12-5- آب بندي هاي شانه اي.. 102

 

13-5-آب بندهاي گازي خشك.... 103

 

14-5- لاين هاي آب بندي.. 104

 

15-5- سيستم روغنكاري.. 105

 

16-5- پديده سرج.. 107

 

فصل ششم، سيستم هاي حفاظتي

 

1-6- سيستم هاي گازياب و آتش ياب... 111

 

1-1-6- عملكرد سيستم.. 112

 

2-1-6- مشخصات فني.. 112

 

2-6- سيستم اطفاء حريق.. 113

 

1-2-6- توصيف كلي سيستم.. 113

 

2-2-6- عملكرد سيستم.. 113

 

3-2-6- اجزاء سيستم.. 114

 

1-3-2-6 واحد مركزي سيستم اطفاء حريق.. 114

 

2-3-2-6 تشخيص دهنده هاي حرارت... 115

 

3-3-2-6 تشخيص دهنده هاي شعله. 115

 

4-3-2-6 سيلندرهاي دي اكسيد كربن.. 115

 

5-3-2-6 مشخصات فني.. 115

 

3-6- سيستم فشار زدايي و تخليه گاز116

 

فصل هفتم ، كنترل و بهره برداري

 

1-7- مقدمه 119

 

2-7- كنترل توربوكمپرسورها119

 

3-7- راه اندازي و توقف توربين.. 121

 

4-7- توقف توربين.. 123

 

1-4-7- توقف اضطراري بدون تخليه گاز123

 

2-4-7- توقف اضطراري همراه با تخليه گاز124

 

3-4-7- سيستم توقف اضطراري.. 124

 

5-7- تدابير عمومي ايمني در ايستگاههاي تقويت فشار125

 

6-7- نكات ايمني در كاز با توربوكمپرسورها126

 

7-7- تحليل خط... 127

 

1-7-7- افزايش دور128

 

2-7-7- كاهش دور130

 

8-7- بهره برداري.. 131

 

منابع 135

 

فهرست شکل ها و جدول ها

 

عنوان شماره صفحه

 

جدول (1-1) مشخصات پالايشگاههاي گاز كشور4

 

جدول (2-1) محل ايستگاههاي تقويت فشار گاز موجود بر روي خطوط سراسري.. 6

 

جدول (3-1) مشخصات خطوط لوله سراسري گاز ايران.. 9

 

شكل (1-2) نمايي كلي از يك دستگاه تقويت فشار19

 

شكل (1-3) نماي شماتيكي از يك اسكرابر گاز24

 

شكل (2-3) نماي شماتيكي از يك توربوكمپرسور26

 

شكل (3-3) نماي شماتيكي از خنك كننده هاي گاز28

 

شكل (4-3) نماي شماتيكي از واحد توليد هواي فشرده31

 

شكل (5-3) نماي شماتيكي از قسمت ابتدايي مركز تقلیل فشار32

 

شكل (6-3) نماي شماتيكي از قسمت انتهايي مركز تقليل فشار33

 

شكل (7-3) نماي شماتيكي از واحد توليد آب گرم. 35

 

شكل (8-3) نمايي از ورودي برق kv٢٠ايستگاه و سه ترانسفورماتور كه خروجي آنها v٣۸٠مي باشد.38

 

شكل (9-3) نمايي از خروجی ترانسفورماتورها و ورود برق ٣۸٠V به BUS A و BUS B.. 39

 

شكل (10-3) صفحه اصلی سیستم PMS. 39

 

شكل (11-3) نمايي شماتيك از بريكرها و سيستم برق رساني مولد اضطراري.. 40

 

شكل (1-4) نمونه اي از توربين چرخ پلتون.. 46

 

شكل (2-4) نمونه اي از يك توربين بخار چند محوره46

 

شكل (3-4) نمونه هايي از يك توربين گاز جريان محوري يك طبقه. 47

 

شكل (4-4) نمودارهاي فشار ـ حجم و دما ـ انتروپي در سيكل برايتون.. 48

 

شكل (5-4) فرايند تبديل انرژي در يك موتور حرارتي.. 49

 

شكل (6-4) چرخه هاي باز و بسته توربين گاز50

 

شكل (7-4) مدل ساده از يك توربين گاز51

 

شكل (8-4) تاثير گرم كردن هوا52

 

شكل (9-4) افزايش انرژي حرارتي و رسيدن به سرعت خودكفايي.. 53

 

شكل (10-4) نمونه يك توربين گاز54

 

شكل (11-4) دو آرايش مختلف قسمتهاي يك توربين گاز55

 

شكل (12-4) وضعيت دما و فشار جريان توربين گاز در عبور از قسمتهاي مختلف... 56

 

شكل (13-4) نمايي از سيستم هواي ورودي و تمييز كننده فيلتر. 58

 

شكل (14-4) نمايي از كمپرسور محوري.. 60

 

شكل (15-4) نماي مشعل محفظه احتراق.. 63

 

شكل (16-4) چگونگي جريان هوا در ورود به محفظه هاي احتراق.. 64

 

شكل (17-4) شماتيك لاينر يا قسمت داخلي محفظه احتراق.. 65

 

شكل (18-4) نمونه مشعل مخروطي.. 66

 

شكل (19-4) استفاده از دو چرخ توربين جداگانه در توربوكمپرسور هاي ايستگاه67

 

شكل (20-4) پره هاي توربين.. 68

 

شكل (21-4) جريان گاز در هنگام برخورد با تيغه هاي تور69

 

شكل (22-4) نماي توربين.. 70

 

شكل (23-4) شماتیک پوسته نوعی از توربین و قطعات نصب شده بر آن.. 71

 

شكل (24-4) توربين قدرت و اگزوز72

 

شكل (25-4) شماتيك ياتاقان محوري و شعاعي و نحوه عملكرد آنها76

 

شكل (26-4) شماتيك سيستم هواي تهويه توربين.. 78

 

شكل (1-5) محدوده عملكرد كمپرسورها از نظر فشار و ظرفيت... 83

 

شكل (2-5) كمپرسورهاي سانتريفوژ براي افزايش سرعت گاز از پروانه هاي خاصي استفاده مي كنند.84

 

شكل (3-5) شماتيك يك كمپرسور با یک جريان ورودي و يك جريان خروجي.. 86

 

شكل (4-5) شماتيك يك كمپرسور با دو جريان ورودي و يك جريان خروجي.. 87

 

شكل (5-5) شماتيك يك كمپرسور با خنك كن مياني.. 88

 

شكل (6-5) شماتيكي از يك كمپرسور با دو خنك كن مياني.. 88

 

شكل (7-5) شماتيكي از يك كمپرسور با جريان جانبي.. 89

 

شكل (8-5) فشرده شدن گاز به روش جابجايي مثبت... 90

 

شكل (9-5) كمپرسور single acting. 90

 

شکل (10-5) کمپرسورهای رفت و برگشتیDouble acting و چندمرحله ای دارای بالاترین بازدهی و بالاترین قیمت در بین کمپرسورها هستند.92

 

شکل (11-5) فشارهای بالا بوسیله یک مرحله تراکم قابل دسترسی نمی باشد. به همین دلیل کمپرسورهایی با تعداد مراحل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.93

 

شکل (12-5) مقطعی از یک کمپرسور پیچشی.. 95

 

شکل (13-5) نمای داخلی یک کمپرسور گریز از مرکز گاز با سه پروانه. 97

 

شکل (14-5) نیمه ای از دیافراگم.. 98

 

شکل (15-5) نمای بالای دیافراگم و دیفیوزر موجود در آن.. 99

 

شکل (16-5) روتور کمپرسور گاز و متعلقات آن.. 100

 

شکل (17-5) نحوه قرار گیری بالانس دارم روی موتور101

 

شکل (17-5) یاتاقان شعاعی (سمت چپ) و یاتاقان محوری کمپرسور گاز102

 

شگل (19-5) نحوه قرارگیری آب بندهای شانه ای در دیافراگم کمپرسور گاز103

 

شکل (20-5) نحوه قرارگیری اجزا آب بند گاز104

 

شکل (21-5) شماتیک سیستم آب بند گازی.. 105

 

شکل (22-5) شماتیک نقاط روغنکاری در کمپرسور گاز (یاتاقان های ژورنال و کف گرد)106

 

شکل (23-5) نمودار کلی سرج.. 108

 

شکل (24-5) موقعیت ولو برگشت گاز108

 

شکل (25-5) نمونه ای از یک منحنی مشخصه، به صورت تابعی از نسبت تراکم کمپرسور (محور عمودی) بر حسب شدت جریان حجمی ورودی (محور افقی) برای سرعت های مختلف... 109

 

شکل (1-6) موقعيت تشخيص دهنده هاي گاز112

 

جدول (1-7) نظارت هاي بهرهبرداري در سيستم scs132

 

جدول (2-7) نظارتهاي بهره برداري در سيستم UCP. 133

 

جدول (3-7) نظارتهاي بهره برداری بر سیستم PMS. 133

 

جدول (4-7) نظارتهاي مربوط به محوطه (site)134

 

جدول (5-7) نظارتهاي مربوط به اتاق مولد (Engine room)134

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما