فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 250
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869654

پیوند ها

گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها


گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها

مقدمه:

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری و گردآوری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد
بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده اند.

کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و ... در دوران های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی برده است و زیان های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و ... با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان های این دو گروه کراراً دیده شده که فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او را در کشتزارها و انبارها نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه مؤثری را با این عوامل آغاز کند.

تحقیقات گیاهپزشکی و جستجو برای یافتن راه حل های مؤثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان برخلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محتوم و گریز ناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که می توان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شود.

به واقع تحقیقات گیاهپزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاهپزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تأمین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاهپزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مدنظر داشته باشد و هم گونه های وارداتی را که اکثراً بومی شده اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیرقانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف های هرز قرنطینه ای) وارد می شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental و هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین ایران در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیای جانوری (Zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاهپزشکان ایران را به خوبی نمایش می دهد.

 

 

تعداد صفحات 180 word

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه................................................................................................................

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی............................................

شرح وظایف اساسی مؤسسه.................................................................................

تشکیلات مؤسسه................................................................................................

بخش تحقیقات آفتکش ها...................................................................................

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان..........................................................

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار..................................................

بخش تحقیقات سن گندم....................................................................................

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی......................................................................

بخش تحقیقات رده بندی حشرات........................................................................

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی................................................................

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی.........................................................................

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک..........................................................................

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان................................

 

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها.......................................................................

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی...................................................

نیروی انسانی......................................................................................................

طرح های تحقیقاتی............................................................................................

انتشارات............................................................................................................

منابع فصل..........................................................................................................

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی........................................................................................

فصل 3: کلیات

کلیات...............................................................................................................

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات..............................................................

نحوه پرپاراسیون.................................................................................................

اتاله کردن حشرات.............................................................................................

منابع فصل..........................................................................................................

 

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera.....................................................................

کلید تشخیص خانواده هاي راسته جوربالان............................................................

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae.....................................

سفید بالک ها Aleurodidae...........................................................................

مراحل رشدی.....................................................................................................

تخم..................................................................................................................

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی).........................................................................

سنین دوم و سوم پورگی......................................................................................

شفیره................................................................................................................

بالغین................................................................................................................

دموگرافی و دینامیسم جمعیت...............................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه.......................................................

مگس سفید........................................................................................................

عسلک پنبه........................................................................................................

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی).........................................................................

 

شپشک آرد آلود ساحلی.....................................................................................

منابع فصل..........................................................................................................

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)........................................................................

زیر راسته سن ها Heteroptera........................................................................

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها..................................................................

رده بندی سن ها Heteroptera.........................................................................

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata..................................................

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae).............

سن گندم............

آزمایشات انجام شده روی سن گندم.....................................................................

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث...............................................................................................

نتیجه بررسی ها..................................................................................................

منابع فصل..........................................................................................................

 

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)...................................................................................

رده بندی دو بالان...............................................................................................

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی ......

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا..........

مگس قهوه ای جالیز...........................................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز.................................................................

مگس خربزه......................................................................................................

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)...............................................................

منابع فصل..........................................................................................................

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا....................

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها....................................................................................

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک...................................

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری..........................

 

بعد از تست چه باید کرد؟....................................................................................

ترکیبات سموم آفتکش.......................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش...............................................................

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش..................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع..............................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک..............................................

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

 

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل.

فصل 10: منابع

منابع فارسی.......................................................................................................

منابع لاتین.........................................................................................................

 

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زيرزمين بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدي مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خيار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1216

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما