فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 145
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870315

پیوند ها

دانلود كاني شناسي تيتانيم و ايلمنيت


دانلود كاني شناسي تيتانيم و ايلمنيت

چكيده مهمترين كانيهاي تجاري تيتانيم ايلمنيت و روتيل هستند. لوكوكسن، آناتاز، اسفن، پرووسكيت و بروكيت ديگر كانيهاي مهم تيتانيم هستند. كاني ايلمنيت معمولاً در ماگماي تأخيري به وجود مي آيد و بنابراين بيشتر در سنگهاي آذرين با تركيب بازي يافت مي شود. نوعي از روتيل كه محصول دگرساني ايلمنيت است معمولاً در ماسه ها و گاهي اوقات در سنگهاي دگرسان شده حاوي ايلمنيت ديده مي شود. طبقه بنديهاي متفاوتي در مورد كانسارهاي تيتانيم ارائه شده است. طبقه بندي اين كانسارها به كانسارهاي ماسه‌اي و سنگي و يا به ترتيب ثانويه و اوليه معمولترين طبقه بندي است.

بعد از پي جوئيهاي مستمر، تنها كانسار ايلمنيت كهنوج اميد بخش تشخيص داده شده است. در نتيجه، اكتشاف مقدماتي و نيمه تفصيلي تا فصيلي را نيز به دنبال داشته است. كانسار كهنوج كه در جنوب استان كرمان قرار گرفته است، از نوع كانسارهاي پلاسري است كه سنگ مادر آن تشكيلات گابرويي بند زيارت در 30 كيلومتري شرق آن است. اكتشافات تفصيلي و تعيين ذخيره فقط در محدوده بستر دره درگز صورت گرفته است. ذخيره منطقه تعيين ذخيره شده بقدري است كه مي تواند نياز كشور را در طي بيست سال به كانيهاي تيتانيم رفع كند. كانسار كهنوج توانايي تأمين اكسيد و اناديم را نيز داراست.

روشهاي تهيه دي اكسيد تيتانيم، فرايندهاي سولفات و كلريد است كه مسائل زيست محيطي باعث رشد استفاده از فرآيند كلريد شده است ابتدا خوراك فرايند كلريد، دي اكسيد تيتانيم به صورت كاني روتيل و آناتاز بوده است كه به علت تقاضاي روز افزون قيمت آن افزايش زيادي داشته است و از طرفي عرضه اين كانيها تكافوي تقاضاهاي جهاني را ندارد، بنابراين امروزه فرايندهاي غني سازي ايلمنيت از دي اكسيد تيتانيم جهانگير شده اند. تهيه سرباره غني از دي اكسيد تيتانيم اولين بار در كانادا متداول شده است.

مقدمه

به دليل كاربرد زياد رنگدانه دي اكسيد تيتانيم در صنايع رنگ كشور، سالانه مقاديري ارز صرف واردات اين ماده مي شود. همچنين رشد صنايع هوايي – نظامي ايران به زودي باعث استفاده از فلز تيتانيم خواهد شد. بنابراين با توجه به سياستهاي خودكفايي و عدم وابستگي، فعاليتهاي مستمر در مورد اكتشاف كانسارهاي تيتانيم دار آغاز گشته و منطقه كهنوج از نقاط اميد بخش جهت رفع نيازهاي مملكت به اين ماده معدني شناخته شده است.

اين گزارش نتيجه مطالعات مرحله اول است. در اين گزارش به دليل رابطه تنگاتنگ ايلمنيت با ديگر كانيهاي تيتانيم،‌ تمام كانيها بررسي و روشهاي فرآوري و كاربرد و آمار آنها نيز ارائه شده است. بيشترين كاربرد فلز تيتانيم در صنايع نظامي – هوايي است و قيمت اين فلز منتج از تقاضاي اين بخش است. به علت ويژگيهاي خاص فلز تيتانيم مانند مقاومت در مقابل خوردگي، بالا بودن نسبت مقاومت به وزن اين فلز در صنايع شيميايي و ساخت آلياژها كاربرد فراواني دارد .

بيشترين كاربرد عنصر تيتانيم به صورت تركيب اكسيد آن، دي اكسيد تيتانيم است. رنگدانه هاي دي اكسيد تيتانيم، از نوع روتيل و آناتاز، مهمترين رنگدانه هايي هستند كه صنايع شيمي معدني به ديگر صنايع عرضه كرده اند. مقاومت در مقابل اشعه يا پرتوهاي ماوراء بنفش، قدرت پوشش بسيار خوب و ويژگيهاي ديگر سبب كاربرد اين رنگدانه در صنايع رنگ، كاغذ سازي و پلاستيك شده است

 

تعداد صفحات 125 word

 

فهرست مطالب:

فصل اول-کانی شناسی تیتانیم
۱-۱-ایلمنیت ۱
۱-۲-لوکوکسن ، ایلمنیت دگرسان شده ۶
۱-۳-روتیل ۷
۱-۴-آناتاز ۱۱
۱-۵- بروکسیت ۱۳
۱-۶- اسفن ۱۴
۱-۷- برو وسکیت ۱۳

فصل دوم-زمین شناسی کانسار های تیتانیم دار
۲-۱-کلیات ۱۷
۲-۲-ذخایر ماگمایی ۱۹
۲-۳-کانسار های پلاسری تیتانیم ۲۰
۲-۴- کانسار های ناشی از هوا زدگی ۲۴
۲-۵-کانسار های رسوبی ـ آتشفشانی ۲۴
۲-۶- کانسارهای با منشاء دگرگونی ۲۸
فصل سوم- ذخایر احتمالی ایران
۳-۱-کلیات ۲۹
۳-۲-کانی سازی در ناحیه ساغند ـ زریگان ۲۹
۳-۳- کانی سازی تیتانومنیتیت در جنوب سیخورلن ۳۰
۳-۴-نهشته های ناحیه گیلان ۳۱
۳-۵-نهشته های ناحیه مازندران ۳۳
۳-۶-کانسار ایلمنیت کهنوج ۳۴

فصل چهارم-تیتانیوم و ترکیبات آن
۴-۱-تیتانیم ۳۵
۴-۲-آلیاژ های تیتانیوم ۳۶
۴-۳-کاربرد فلز تیتانیم و آلیاژ های تیتانیوم ۳۷
۴-۴- ترکیبات تیتانیوم و کاربرد آنها ۳۸
۴-۴-۱- ترکیبات هیدروژن دار تیتانیوم ۳۸
۴-۴-۲- ترکیبات بر دار تیتانیوم ۳۹
۴-۴-۳- ترکیبات کربن دار تیتانیوم ۳۹
۴-۴-۴-ترکیبات نیتروژن دار تیتانیوم ۳۹
۴-۴-۵- تیتاناتها ۴۰
۴-۴-۶- ترکیبات هالوژنه تیتانیوم دار ۴۱
۴-۴-۷- ترکیبات دیگر تیتانیوم ۴۲
۴-۵- تهیه فلز تیتانیوم ۴۲
۴-۵-۱- فرایند یدید ۴۳
۴-۵-۲- فرایند تولید تیاتنیوم الکترولیتی ۴۳
۴-۵-۳- روش کرول ۴۴
۴-۵-۴- فرایند هانتر ۴۴
۴-۶- بازار جهانی فلز تیتانیوم ۴۵
فصل پنجم- دی اکسید تیتانیوم
۵-۱-کلیات ۵۰
۵-۲-دی اکسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه ۵۰
۵-۳-دیگر کاربردهای دی اکسید تیتانیوم ۵۵
۵-۴-تولید دی اکسید تیتانیوم ۵۸
۵-۵-فرایند های مختلف تهیه دی اکسید تیانیوم ۵۹
۵-۵-۱- فرایند سولفات ۶۲
۵-۵-۲- فرایند کلرید ۶۵
۵-۵-۳- فرایند فلوئورید ۶۸
۵-۶- واردات کشور ۷۲
فصل ششم ـ پر عیار سازی ایلمنیت
۶-۱-کلیات ۷۴
۶-۲- ذوب در کوره های الکتریکی ۷۴
۶-۲-۱- بازار سرباره غنی از دی اکسید تیتانیوم
۶-۳- اسید شویی ایمنیت ۷۶
۶-۳-۱- اسید شویی با اسید سولفوریک ۷۶
۶-۳-۲- اسید شویی با اسید هیدرو کلریک ۷۸
۶-۴- احیاء مستقیم کانسنگ و جدا سازی آهن ۷۸
فصل هفتم ـ روشهای متداول کانه آرایی
۷-۱- کانسار های اولیه ۸۴
۷-۲-کانسارهای ثانویه ۸۹
۷-۲-۱- واحد های مرحله اول آرایش ۹۱
۷-۲-۲- مراحل ثانویه ۱۰۱
۷-۲-۳- واحدهای آرایش بعضی از کانسارهای ماسه ای در دنیا ۱۰۵
۷-۳-سابقه بررسی های کانه آرایی کانسنگ کهنوج ۱۱۲
منابع و ماخذ ۱۱۶

فهرست اشکال
شکل ۱-۱: نمایی از تک بلور ایلمنیت ۳
شکل ۱-۲ :کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی ایلمنیت در استاندارد امریکا ۵
شکل ۱-۳: نمایی از تک بلور روتیل ۸
شکل ۱-۴ : کارت مشخصات پراش اشعه ایکس کانی روتیل تهیه شده توسط اداره استاندارد امریکا ۱۰
شکل ۱-۵ : شکل بلورین آناتاز ۱۱
شکل ۱-۶ : کارت استاندارد مشخصات آتاناز برای مطالعه پراش اشعه ایکس ۱۲
شکل ۱-۷: فازها دی سیستم سه گانه FeO-Fe2O3-TiO2 ۱۴
شکل ۱-۸ : بلورهای اسفن ۱۴
شکل ۱-۹ : بلور پرووسکیت ۱۵
شکل ۳-۱ : نقشه پی جوییهای اکتشافی کانیهای تیتانیم در سراسر ایران ۳۰
شکل۴-۱ : نمایی شماتیک از واحد صنعتی تولید فلز تیتانیم در هند ۴۷
شکل ۵-۱ : روند ظرفیت و تقاضای جهانی دی اکسید تیتانیم طی سالهای ۹۲-۱۹۸۰ ۵۹
شکل ۵-۲ : ماده خام اولیه برای فرایندهای سولفات و کلرید ۶۱
شکل ۵-۳: مراحل مختلف فرایند سولفات با ماده اولیه ایلمنیت و سرباره غنی از تیتانیم ۶۴
شکل ۵-۴ : مراحل مختلف فرایند کلرید به طور بسیار مختصر ۶۸
شکل ۵-۵ : مراحل مختلف فرایند فلوئورید ۷۰
شکل ۵-۶ : روند و ارزش رنگدانه دی اکسید تیتانیم ۷۳
شکل ۶-۱: فرایند مورفیورس ۸۰
شکل ۶-۲ :‌ فرایند ایشی ها را ۸۰
شکل ۶-۳ :‌ فرایند مورد استفاده در شرکت تیتانیم غرب ۸۱
شکل ۷-۱ :‌ فلوشیت آرایش معدن تاهاووسد ۸۷
شکل ۷-۲ : فلوشیت آرایش کانسنگ کانسار تلنس نروژ ۸۸
شکل ۷-۳: فلوشیست ترکیب میز ها در آرایش اولیه ماسه ها ۹۲
شکل ۷-۴: فلوشیست ترکیب مارپیچها در آرایش اولیه ماسه ها ۹۳
شکل ۷-۵: فلوشیست ترکیب ناوهادر آرایش اولیه ماسه ها ۹۴
شکل ۷-۶: آرایش ستاره ناو یورک در مراحل اول تغلیظ ۹۵
شکلهای ۷-۷ تا ۷-۱۱ : فلوشیستهای متداول کانه آرایی مطرح ۱۰۰-۹۶
شکل ۷-۱۲ : فلوشیت عمومی برای ترکیب جداکننده های الکترواستاتیکی و مغناطیسی ۱۰۳
شکل ۷-۱۳ : فلوشیت مرحله ثانویه آرایش کانسارهای ماسه ای ۱۰۴
شکل ۷-۱۴: فلو شیست واحدهای مربوط به کانسار مانا والاکوریچی ۱۰۸
شکل ۷-۱۵: مراحل جدایش ثقلی مربوط به آرایش کانسنگ کانسار تریل ریج ۱۰۹
شکل ۷-۱۶: بخشهای عمده فر آوری در کانسار ریچارد بی ۱۱۰
شکل ۷-۱۷: فلو شیست مسیر مراحل ثانویه آرایش در کانسار ریچارد بی ۱۱۰
شکل ۷-۱۸: فلو شیست واحدها ی آرایش تر کانسار شرکت روتیل ساحلی ۱۱۴
شکل۷-۱۹: فلو شیست واحد آرایش خشک کانسار شرکت روتیل ساحلی ۱۱۴
شکل ۷-۲۰: فلوشیست روسی جهت کنستانتره نهایی ایلمنیت ۱۱۹
شکل ۷-۲۱ :دیاگرام واحد سنگ شکنی ۱۲۸

فهرست جداول

جدول ۱-۱: ترکیب شیمیایی کنسانتره ایلمنیت بعضی کانسارهای دنیا ۲
جدول ۱-۲ : ترکیب شیمیایی کنستانتره لوکوکسن کانسار کیلون ۷
جدول ۱-۳ : ترکیب شیمیایی کنستانتره روتیل ۸
جدول ۱-۴ : ترکیب کانیهای حاوی عنصر تیتانیم ۱۶
جدول ۲-۱: میانگین درصد وزنی تیتانیم در سنگهای تشکیل دهنده لیتوسفر ۱۷
جدول ۲-۲: طبقه بندی کانسارهای تیتانیم دار در گزارش اکتشافات تفصیلی منطقه کهنوج ۱۸
جدول ۲-۳ : طبقه بندی اسمیرنوف ۱۹
جدول ۲-۴ : کانسارهای ماگمایی تامین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا ۲۱
جدول ۲-۵ : منابع بالقوه کانسارهای ماگمایی تیتانیم ۲۲
جدول ۲-۶ : کانسارهای پلاسری تأمین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا -۲۶۲۵
جدول ۲-۷ : منابع بالقوه پلاسری تأمین کننده کانیهای تیتانیم در دنیا ۲۷
جدول ۴-۱ : مشخصات فیزیکی و شیمیایی تیتانیم اسفنجی شکل یا دانه ای ۴۷
جدول ۴-۲ : تولید جهانی فلز تیتانیم به صورت اسفنج در سالهای ۱۹۸۳-۱۹۸۴ ۴۸
جدول ۴-۳ : قیمت فلز تیتانیم اسفنجی شکل در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۳ ۴۹
جدول ۵-۱ : مقایسه خواص رنگدانه ها ۵۱
جدول ۵-۲ : مشخصات رنگدانه های شاخص دی اکسید تیتانیم۵۲
جدول ۵-۳ : مشخصات رنگدانه ها در صنایع مختلف ۵۵
جدول ۵-۴ : کاربرد رنگدانه دی اکسید تیتانیم در امریکا ، اروپای غربی و ژاپن ۵۶
جدول ۵-۵ : آمار مصرف رنگدانه در صنایع مختلف بعضی کشورها بر حسب هزار تن ۵۶
جدول ۵-۶ : قیمت رنگدانه دی اکسید تیتانیم در سالهای ۱۹۸۳ – ۱۹۷۰ (بر حسب دلار بر کیلوگرم) ۵۷
جدول ۵-۷ : ظرفیت عمده تولید کنندگان دی اکسید تیتانیم در جهان در سال ۱۹۸۶ ۶۰
جدول ۵-۸ : مواد مورد نیاز جهت تولید یک تن دی اکسید تیتانیم با روش سولفات ۶۲
جدول ۵-۹ : مواد مورد نیاز برای تولید یک تن دی اکسید تیتانیم با روش کلرید ۶۶
جدول ۵-۱۰ : تولید دی اکسید تیتانیم به روشهای مختلف در سال ۱۹۸۳ بر حسب تن ۷۱
جدول ۵-۱۱ :‌ آمار واردات سالهای ۶۵- ۱۳۵۲ ۷۲
جدول ۶-۱ : ترکیب شیمیایی با ورودی و خروجی از واحد تولید سرباره سورل ۷۵
جدول ۶-۲: تولید جهانی سرباره غنی از دی اکسید تیتانیم در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۷۸ برحسب تن ۷۷
جدول ۶-۳: قیمت سرباره غنی از دی اکسید تیتانیم در بازار جهانی بر حسب دلار بر تن ۷۷
جدول ۶-۴ :‌ قیمت روتیل مصنوعی در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۴ بر حسب دلار بر تن

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما