فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 77
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871579

پیوند ها

مديريت استراتژيك


مديريت استراتژيك

پيشگفتار :

- هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي :

ميتواند موارد زير باشد :

الف : بدست آوردن سود حداكثر و بطور مستمر و در زمان طولاني

ب – بدست آوردن سهم شايسته اي از بازار مربوطه نسبت به رقيبان در يك رشته صنعت يا در يك منطقه ومحدوده معين و يا حتي در خارج آن محدوده مورد فعاليت

يك شركت يا سازمان براي بدست آوردن سود از فعاليت اقتصادي خود ، بايد هزينه هاي هنگفت مالي و انساني را متحمل شود تا بتواند در طي چند سال ( كه البته بسته به نوع فعاليت دارد ) به نقطه سربه سري فعاليت مربوط دست پيدا كند .

داشتن هزينه هاي ثابت هنگفت تا رسيدن به سودآوري و نقطه سربه سري ، شركتها را برآن داشت تا به يك سري فعاليتها و برنامه ريزيها و تصميماتي دست بزنند كه علاوه بر پرداخت و جبران هزينه هاي هنگفت ثابت و متغير شركت را به سودآوري نيز برسانند .

ازطرفي سودآوري شركت رابطه مستقيمي با طول عمرآن دادر . يعني اينكه هرچه شركت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بيشتر و طولاني تر است و نيز طول عمر يك بنگاه اقتصادي نيز خود باعث مي شود تا شركت به سودآوري دست پيدا كند .

اما ازآنجا كه هر شركت و يا بنگاه اقتصادي در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوري و افول را طي ميكند بنابر اين شناخت عواملي كه باعث فرصت براي يك سازمان يا شركت ميشود و نيز عوامل تهديد كننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروريات حيات يا دوره زندگي شركت ميباشند . ديگر اينكه شركتها براي رسيدن به سود بيشتر و نيز اعتبار و هويت سازماني احتياج به داشتن فعاليت در سهم بالاي بازار و شناخت ازطرف مشتريان ميباشند .كه وجود شركتهاي رقيب در يك رشته صنعت باعث رقابت براي رسيدن به سهم شايسته اي ازبازار ميگردد .

استفاده از تكنيكها و روشها و استراتژي هاي خاص و كارآمد شركت را در رسيدن به پيروزي در اين رقابت و نيز دست يافتن به رهبري بازار رهنمون ميشود كه ميتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعاليت بازار باعث اعتبار سازماني براي شركتها و نيز با استفاده از روشهاي كنترلي در بازار بعنوان يك تاثيرگذار قلمداد شود .

حل سوال اينجاست ، چگونه ميتوان به اين مهم دست يافت ؟

رسيدن به چنين هدفي آرزوي هربنگاه اقتصادي است اما چرا فقط چند شركت ميتوانند موفق شوند و ديگر شركتها استفاده چنداني نميتواند از فعاليت خود ببرند .

پاسخ به اين سوالات مذكور را به اين ترتيب بيان ميكنيم .

مديريت عالي سازمان با عنوان يك تشخيص دهنده و راهبر در سطح بالاي سازماني با انتخاب گزينه هاي صحيح و درست از استراتژي ها و تصميمات در شرايط مختلف ميتواند سازمان را به سطح مطلوبي از بازدهي و بهره وري و نيز رشد سازماني سوق دهد . شناخت عوامل محيطي دروني و بيروني نيز مطلع بودن از اوضاع اجتماعي ، سياسي و فرهنگي مديران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پيمودن مسير خاص ياري ميكند .

اما گاهي سازمان يك هدف بلندمدت براي خود در نظر ميگيرد . رسيدن به هدف بلند مدت با شناخت از آينده اي كه هيچگاه معلوم نيست و در دنياي بسيار متغير امروزي هيچ معياري براي آن نميتواند متصور بود ، چگونه ميتواند ميسر باشد ؟

جداي از مطالعات محيطي ازقبيل دروني و بيروني و نيز شناخت از اوضاغ اجتماعي ، سياسي و فرنگي و نيز قوانين دولتي ، استفاده از نوع تكنولوژي در شركتها و نيز بررسي بازارها درحال و آينده و تشخيص بموقع تغيير نيازها در جوامع ميتواند مديران عالي سازمان را در رسيدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .

عوامل نام برده فوق خود داراي يك روش سيستمي و موقعيتي است كه از آن بعنوان مديريت استراتژيك ياد ميشود . اگر مديريت استراتژيك با استفاده خلاقانه و درست موقعيتي در مقاطع مختلف زماني انجام شود سازمان را به سطحي قابل قبول از سودآوري خواهد رساند وگرنه تمامي امكانات منابع و داراييهاي سازمان را به باد خواهد داد و شركت را به زوال و نيستي ميكشاند .

شناخت مراحل سيستماتيك مديريت استراتژيك نخستين گام در استفاده از آن ميباشد . داشتن ديدگاهي راهبردي براي مديران سازمانها امتيازي است كه ميتواند به بهره وري و موقعيت سازمان بيانجامد ، هرچند كه اين موضوع آنقدر وسيع است كه تنها با مطالعه اي كلي از آن بسنده ميكنيم .

 

 

تعداد صفحات 122 word

 

پیشگفتار : ۱
- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی : ۱
تاریخچه : ۳
تعریف استراتژی و پیدایش آن : ۵
تعاریف مفهومی استراتژی : ۶
الف – الگوهای متفاوت استراتژی : ۷
تعاریف مدیریتی استراتژیک : ۱۰
مقدمه : ۱۱
تاریخچه : ۱۱
تعریف مشارکت : ۱۶
۵-۱-۱ : موانع در سر راه مشارکت : ۱۸
۱- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته : ۱۸
۵- ۱- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت : ۱۹
۵-۲- مشارکت در سازمانها : ۱۹
الف : تاریخچه تئوریک مشارکت : ۱۹
ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۲۰
ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت : ۲۲
۵-۳ : عوامل کارآیی مشارکت : ۲۳
الف : پشتیبانی ودرگیر شدن مدیریت مالی سازمان و جامعه کارکنان در امر مشارکت : ۲۴
ب : احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری : ۲۴
ج : پشتیبانی کارکنان : ۲۴
د : مشاوران شایسته وکاردان : ۲۵
ه : برقرار بودن نگرش منظومه ای : ۲۶
۵- ۴ : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان : ۲۶
۱) حق اظهار : ۳۰
((۲- درجه مشارکت : ۳۰
الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها : ۳۰
ب : مشاوره : ۳۰
ج : پیشنهادهای مشترک : ۳۰
۳- دامنه مشارکت : ۳۰
۵-۵ : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۳۱
الف : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی : ۳۱
ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها : ۳۱
ساختارهای نظام پیشنهادها : ۳۲
خلاصــــه : ۳۴
تدوین استراتژی و انتخاب آن : ۳۶
الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی : ۳۶
۱-نقش استراتژی گذشته : ۳۷
۲- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی : ۳۷
۳ – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه : ۳۸
۴- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه : ۳۹
۵- ملاحظات زمانی و موقعیتی : ۴۰
۶- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت : ۴۰
۷- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی : ۴۱
ب : تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی ۴۱
۱ : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی : ۴۱
۱- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۴۱
تعریف : ۴۱
۱-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۴۲
۱-ب -۱ : تعریف واحد استراتژیک : ۴۲
۱-ب – ۲ : تهیه ماتریس سبدی با توجه به نوع فعالیت : ۴۳
الف : جاذبه بازار : ۴۳
۱-ب – ۳ : در مرحله سوم و آخر ، فرآیند تجزیه تحلیل سبدی ماتریس تعبیر میشود : ۴۴
انتخاب استراتژی ها باید همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد . ۴۵
۲- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی : ۴۶
۲-الف : فنون مورد استفاده در توسعه سهم بازار ومیزان رشد آن ۴۶
۲-الف-۱- گروه مشاوره بستن و ماتریس سهم بازار و رشد آن : ۲ ۴۶
۲-الف-۲- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها : ۴۹
۳-۱-۲-۱-۳- سبد جنرال الکتریک : ۵۱
۲-الف – ۴: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار : ۵۲
۲-ب : فنون استفاده درتوسعه استراتژی های موسسه وواحداستراتژیک بازرگانی : ۵۳
۲- ب -۱ : منحنی عمر کالا و تابلو رقابت : ۵۳
۲-ب-۳ : وکتور شد انسف : ۲ ۵۵
۲-ب-۴ : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل : ۵۶
۲-ب-۴-۱: تجزیه تحلیل پایمز : ۵۶
۲-ب-۴-۲- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی : ۵۸
۳-الف- ۱ : سلسله مراتب استراتژی های مورد استفاده در سازمانها و محتوای آنها : ۶۰
۳-الف – ۱-۱: استراتژی های موسسه ای یا اصلی : ۶۰
د ) استراتژی های واکنش دار : ۱ ۶۲
۳-الف-۱-۲: استراتژی های موسسه ای رقابتی : ۶۲
۳-الف -۱-۳: تصمیمات تاکتیکی و یا استراتژی های کمکی : ۶۳
۳-الف- ۳: استراتژیهای رشد و توسعه : ۶۴
موسسات برای موفقیت خود و پیشرفت درحیطه کاری به دو فرآیند فعالیتی نیاز دارند : ۶۴
۳-الف-۳-۱: استراتژی های رشد داخلی : ۶۵
الف : استراتژی های یکپارچگی : ۶۵
ج : استراتژی های تنوع سازی : ۶۷
۳-۲-۳-۲: استراتژی های رشد خارج از موسسه : ۷۰
اجرا و کنترل استراتژی : ۷۴
۱- اجرای استراتژی ها : ۷۵
۳-۱-۱- فرآیند اجرای استراتژی ها : ۷۶
ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک : ۷۹
۳-۲-: ایجاد همآهنگی استراتژیک : ۸۰
۳-۲-۱: انتخاب استراتژی و پیاده کردن آن : ۸۱
الف :دستورالعمل کلی است برای یک موقعیت خاص یا اتخاذ یک تصمیم : ۸۱
ب : معیارهای نتیجه گیری از فعالیتها را معین میکند : ۸۱
ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد میکند : ۸۱
۳-ب-۳ : استراتژی ها و سیاستهای مربوط به بازاریابی : ۸۳
۴-ب-۴ : استراتژی های سیاستهای تحقیق و توسعه R&D : ۸۷
۳-ج-۱ : تنظیم ساختار سازمانی با استراتژی های انتخاب شده : ۸۸
پ) ساختار سازمانی مختلف : ۹۱
ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای : ۹۱
۴-ج-۳: سبک رهبری استراتژیک در سازمان : ۹۷
۴-د-۲ : برنامه های یکباره ای : ۱۰۱
۴-د-۳: تخصیص منابع و بودجه بندی : ۱۰۱
۲-۴: کنترل استراتژی ها و برنامه های عملیاتی : ۱۰۲
۴-۳-۱: کنترل استراتژیک و فرآیند آن : ۱۰۲
پ : مقایسه نتایج تحقق یافته استانداردها : ۱۰۴
ت : حل مشکلات و اتخاذ تدابیر اصلاحی : ۱۰۴
۴-۲-۲: موارد مهم در فرآیند کنترل استراتژیک : ۱۰۴
پ : بازخورد : ۱۰۶
فرآیند کنترل وارزشیابی استراتژی ها بصورت یکسری فنون سیستمی بکار رود بعنوان مثال : ۱۰۷
۱- مقدمه : ۱۱۰
۲- دولت : ۱۱۳
۳- گروههای فشار : ۱۱۳
۴- محیط موسسه : ۱۱۴
۱- آیا مباحثات علیه این مورد از سوی عامه مردم قابل جذب است ؟ ۲ ۱۱۶
منابع: ۱۲۱


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1118

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما