فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 140
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870310

پیوند ها

گزارش کارآموزی توليدات شرکت پارس مينو


گزارش کارآموزی توليدات شرکت پارس مينو

مقدمه:

درک موقعيت تاريخي انسان در گذر از مرز قرن ها در ابعاد متفاوت ،گسترده وسيعي را در جنبه هاي مختلف در مقابل متفکرين گسترده است آنچه در اين ميان بيش از هر موضوع ديگري اذعان به محدود بودن منابع غذايي در جهان ونيز پراکندگي غير عادلانه آن در جوامع کنوني اين حجم وسيع دندانهاي گشوده را که با ضريب نزديک به 3% در سال نيز در حال گسترش است.با چه غذايي مي توان پر کرد؟ و با کدام فرضيه قابل قبول مي توان نظريه ماستوس را مردود دانست و با توليدي به حجم قرين به نياز بيش از 7 ميليارد ي کره خاکي رسيد.که اين خود فقط بخشي ضروري از نيازهاي بستري در قرن آتي است که آنها نيز هر يک به فاجعهاي مي مانند در همين ابعاد.

گفته مي شود « سده بيست ويکم ، نزاع بر سر منابع غذا وآب خواهد بود ... »

منتزع از فاجعه جهاني موضوع ، اگر مسئله را در چهارچوب جغرافيايي کشورمان نيز مطرح نماييم ، سرزمين مقدسي که خداوند آب و هواي هفت اقليم عالم را در آن به وديعه نهاده و بر گستردۀ خاکش ثروتي عظيم و تواني بي کران منظور داشته است ، اگر شکر نعمتش را با همت مردانه اي برنياوريم و با گريز از وادي بي برنامگي و سر درگمي ،تصميمات غير منطقي ، روش هاي خلق الساعه و مديريتهاي ضعيف و غير علمي نعمتش را سپاس نگوييم خيلي سريعتر از آنچه به وهم گنجد ابعاد فاجعه ملموس خواهد بود

سده بيستم ميلادي هنوز به سالهاي مياني نرسيده بود که نام آن را قرن اتم گذاشتند ودر همان سالها بود که نخستين بمبهاي اتمي به دست آدمي آزمايش مي شد وآزمايشگاه آن پهنه زيست محيطي خود آدمي و موجودات زنده ديگر انتخاب شده بود!چند سالي نگذشته بود نام ديگري بر روي اين قرن نهادند و آن را « قرن تکنولوژي» يا « قرن فن آوري » خواندند و در سالهاي پاياني اين قرن به قرن فضا ،قرن موشک و قرن کامپيوتر مشهور شد. هنوز در سالهاي آغازين قرن 21 هستيم که نام « قرن غذا »را برايش برگزيدهاند واين نامي است که از سوي دانشمندان و متخصصان مواد غذايي انتخاب و بسياري از جامعه شناسان وسياستمداران نيز اين حقيقت شگفت را پذيرفته اند که در قرن بيست ويکم هيچ گونه سلاح کشتار جمعي به کار گرفته نخواهد شد،اما نبايد پنداشت که در قرن حاضر هيچ گونه تهديدي براي آدميان و موجودات زنده ديگر وجود نخواهد داشت ولحظه انفجار نزديک است.

آنچه قطعي است و برخورد با آن گريزي نيست واقعيت حدود 80ميليون جمعيت در گذر از قرن حاضر است. در کشوري که در ابعاد فرهنگي در جدالي نامحدود با قدرت هاي جهاني است و در همين راستا الگويي معتبر که اگر خودمان را در اين صفحاتي که در دسترس داريد، محدود به تربيت نيروي انساني آن هم محدود در موضوع غذا بدانيم، باري بس سنگين تر از توانمان بر دوش داريم. انتظاري که از شما عالمان در علوم غذايي وشما صاحبان صنايع غذايي در گذر از اين راه داريم اين است که در حصول به هدف ياريمان کنيد ودر يافتن طريق معرف در اين برهوت راهگشايمان باشيد.

 

تعداد صفحات 163 word

 

تاريخچه کارخانه:4

نوع توليدات :5

محصولات غذايي :5

محصولات دارويي:5

محصولات آرايشي - بهداشتي:5

مقدمه:5

مواد مورد استفاده در کارخانه:7

« آزمايشات کنترل کيفيت »10

آزمايشات کنترل کيفيت.. 11

واحد کنترل کيفيت وآزمايشگاه :11

آزمايشگاه شيمي مواد غذايي:11

ليست مواد شيميايي پودري آزمايشگاهي غذايي پارس مينو. 15

ليست مواد شيميايي پودري آزمايشگاهي غذايي پارس مينو. 16

ليست مواد شيميايي مايع آزمايشگاه غذايي پارس مينو. 17

آزمايشات کنترل کيفيت آرد :18

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري اسيديته18

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري اسيديته19

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري PH.. 19

روش كار:22

- روش تهيه آزمونه :22

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري خاكستر كل. 25

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري خاكستر غير محلول در اسيد. 26

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون الک بندي آرد28

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون گلوتن خشک و رطوبت آرد33

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون رطوبت با دستگاه ساريترلوين. 34

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري چربي تام39

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري فيبر خام40

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون پروتئين با كجدال. 42

محاسبه درصد پروتئين خام :45

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري پروتئين كل. 45

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون استخراج چربي. 47

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري پراكسيد چربي استخراجي. 48

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري اسيديته چربي استخراجي. 50

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون تندي روغن استخراجي (آزمون كرايس )50

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه گيري نمك خوراكي :51

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه گيري قند كل :52

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري قابليت تعليق در آب :52

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري قدرت تخميري ( توليد گاز ) :53

عنوان سند : دستورالعمل روش اندازه‏گيري قابليت ور آمدن. 55

آزمايشات کنترل کيفيت شکلات.. 58

عنوان سند : دستورالعمل روش تعيين انديس رفراكسيون. 58

عنوان سند : دستورالعمل روش تعيين وزن مخصوص... 58

عنوان سند : دستورالعمل روش تعيين نقطه ذوب.. 59

عنوان سند : دستورالعمل روش تعيين عدد صابوني. 60

عنوان سند : دستورالعمل روش تعيين آلوده كننده‏هاي فلزي. 61

عنوان سند : دستورالعمل آزمون اندازه‏گيري عدد يدي به روش هانوس درروغنها و چربيهاي خوراكي. 61

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون رنگ:67

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون نقطه ذوب.. 69

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون تعيين رطوبت.. 71

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون عدد اسيد. 75

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون اسيدهاي چرب آزاد78

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون عدد پراكسيد. 80

روش دوم براي مارگاين:83

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون تندي روغن و چربي‏ها Rancidite :84

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون عدد صابوني value–Snponifioncion:84

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون عدد يد:86

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون مواد صابوني نشدني. 95

عنوان سند : دستورالعمل روش آزمون دوام روغن. 96

« ميکروبيولوژي موادغذايي »102

آزمايشگاه ميکروبيولوژي موادغذايي:103

کنترل کيفيت:104

ويژگيهاي ميكروبيولوژيك فرآورده‏هاي شيريني و قنادي :104

وضعيت آلودگي ميكروبي در فرآورده‏هاي شيريني و قنادي. 106

يادآوري 1 ـ شمارش باكتريهاي آنتروباكترياسه :108

يادآوري 2 ـ شناسائي اشرشياكلي:108

عنوان سند : دستورالعمل روش جستجو و شمارش قارچها ( كپك‏ها و مخمرها ) به روش شمارش پرگنه در 25°c:109

محيط كشت و محلولهاي مورد نياز :109

روش‏هاي مطالعه ميكروسكوپي :112

ويژگي هاي شيميايي وانيلين :148

ويژگي هاي عمومي شيميايي آرد :148

طبقه بندي آرد151

وضعيتظاهري. 152

معايب:158

محاسن :158

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما