فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 242
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869646

پیوند ها

کارتوگرافی - تهيه نقشه جنراليزاسيون


کارتوگرافی - تهيه نقشه جنراليزاسيون

مقدمه اي بر جنراليزاسيون

ما در دنياي پيرامون خود مي توانيم بي نهايت اطلاعات شامل عوارض و پديده هاي جغرافيايي مشاهده كنيم. بخشي از اين عوارض و پديده ها به طور مستقيم قابل رويت بوده و بخشي ديگر از آنها مستقيما قابل مشاهده نبوده بلكه به صورت غير مستقيم و با استفاده از روش هاي خاص، قابل درك هستند. چنانچه بخواهيم به تمامي اين اطلاعات و يا قسمتي از آنها را روي نقشه نمايش دهيم نمايش تمام جزئيات مربوط به اين اطلاعات روي نقشه امكان پذير نخواهد بود. زيرا ما محدود به يك سري شروط و قيود در تهيه نقشه مي باشيم كه مهمترين آن صحيح بودن، خوانا و گويا بودن نقشه است. بنابراين بايد تصميم گرفت چه چيزي را لازم است نمايش دهيم و چه چيزي بايد حذف شود اين انتخاب به عبارت ساده جنراليزه ناميده مي شود.

به عبارت ديگر مي توان عمل جنراليزه را به صورت زير تعريف نمود.
(Keates 1989, p.38):

جنراليزه عبارت است از تحديد و انتخاب عوارض و اطلاعات نقشه مبنا براي حفظ گويايي و خوانايي نقشه مشتقه:

در فرايند جنراليزه خونايي و گويايي نقشه عامل اصلي كنترل مي باشد. هر چه فضائي كه براي نمايش اطلاعات در روي نقشه وجود دارد بيسشتر باشد اين عامل كنترل تاثير كمتري خواهد داشت. بنابراين مي توان به وضوح گفت كه جنراليزه كردن اطلاعات مستقيما با مقياس نقشه ارتباط دارد. هر چه مقياس نقشه كوچكتر باشد جهت حفظ خوانايي و گويايي نقشه مجبور به جنراليزه بيشتر جزئيات عوارض و اطلاعات مي باشيم. براي اينكه عمل جنراليزه به نحو احسن انجام پذيرد، به گونه اي كه خوانايي و گويايي نقشه حفظ شود علاوه بر رعايت قواعد و اصول كارتوگرافي دانش و تجربه كارتوگرافي نيز لازم و ضروري مي باشد.

 

تعداد صفحات 107 word

 

مقدمه اي بر جنراليزاسيون. 5

ترتيب تقدم و تاخر از لحاظ جابجائي و ثبات در مرحله جنراليزاسيون. 11

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل قهوه اي.. 12

1- عوارض خطي.. 12

1-1- راهها 12

1-1-1- راه آهن.. 12

2-1-1-جاده ها: 12

2-1- منحني ميزان ها 14

3-1-تراشه. 18

4-1-دره. 19

2-عوارض سطحي.. 19

1-2- تپه هاي شني؟ شنزار، صخره. 19

2-2-كوه، دشت، كوير، كفه. 20

3-اسامي.. 20

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل مشكي.. 21

عوارض سطحي و ساختمانها 21

1-1-ساختمانها 21

2-1- عوارض سطحي.. 23

1-2-1- گوستان. 23

3-2-1- منطقه آموزشي، منطقه درماني، منطقه باستاني، منطقه نمايشگاه منطقه نظامي (ممنوعه) و مجتمع صنعتي 24

4-2-1-نيروگاه، فرودگاه، پالايشگاه،بندرگاه، انبار نفت و گاز. 24

5-2-1- منطقه زير سايه. 24

2-عوارض خطي.. 25

1-2-خيابان و بلوار. 25

2-2-باند فرودگاه. 25

3-2- خط انتقال نيرو. 26

3-2-خط انتقال نيرو. 26

4-2-سد، موج شكن، اسكله. 26

3-عوارض نقطه اي.. 26

1-3-نقطه ارتعاشي.. 26

2-3- مسجد، امامزاده، مقبره، كليسا، كنسيه، آتشكده. 27

3-3= تونل، معدن. 28

4- اسامي: 28

عمليات جنراليزاسيون و پيرايش فايل آبي.. 29

1-عوارض خطي.. 29

1-1 رودخانه دائمي و رودخانه فصلي.. 30

2-1-آبريز، نهر و جوي.. 31

3-1- كانال. 32

4-1- خط لوله، رشته قنات داير. 32

2-عوارض سطحي.. 34

1-2-دريا، درياچه فصلي خور. خليج.. 34

2-2-جزيره، دماغه. 34

3-2-مانداب، مرداب، تالاب... 35

3-2-مسيل، شن زار ساحلي.. 35

5-2-استخر. 37

3-عوارض نقطه اي.. 38

1-3- چشمه. 38

4-اسامي.. 38

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل سبز. 39

1-عوارض سطحي: 39

1-1-مرتع و چمن، زمين هاي زراعي، باغ و درختكاري.. 39

2-1-جنگل و بيشه. 41

3-1-بوته زار. 41

4-1- پارك.... 41

2-اسامي.. 42

ترتيب تقدم و تاخر از لحاظ جابجائي و ثبات در مرحله جنراليزاسيون. 43

نكاتي مهم در عمليات جنراليزاسيون و پردازش... 44

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل قهوه اي.. 44

1-عوارض خطي: 44

1-1- راهها 44

1-1-1- راه آهن.. 44

2-1-1-جاده ها 45

2-1-منحني ميزان ها 47

الف) منحني ميزان هاي شاخص.... 47

ب) منحني ميزان هاي اصلي.. 47

3-1-ترانشه. 49

4-1-دره. 50

2-عوارض سطحي.. 51

1-2-تپه هاي شني، شنزار. 51

2-2-كوه، كوير. 52

3- اسامي: 52

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل مشكي.. 53

1-عوارض سطحي و ساختمان ها 53

1-1-ساختمان ها 53

2-1-عوارض سطحي.. 55

1-2-1- شوره زار: 55

2-2-1-ايستگاه راه آهن.. 56

3-2-1-منطقه آموزشي، منطقه درماني، منطقه باستاني، منطقه ممنوعه و مجتمع صنعتي.. 56

4-2-1-بندرگاه، پالايشگاه، مجموعه، انبارهاي نف و گاز، نيروگاه. 56

2-عوارض خطي.. 56

1-2-خيابان و بلوار. 56

2-2-باند فرودگاه. 57

3-2-خط انتقال نيرو، خط تله تكس كابين.. 57

4-2-سد، موج شكن، اسكله. 58

3-عوارض نقطه اي.. 58

1-3-نقطه ارتفاعي.. 58

3-2-مسجد، امامزاده، مقبره. 59

3-2-تونل.. 59

4-اسامي.. 60

عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل آبي.. 61

1-عوارض خطي.. 61

1-1-رودخانه دائمي و رودخانه فصلي.. 61

2-1-آبريز، نهر. 62

3-1-كانال. 63

4-1-خط لوله، رشته قنات داير. 63

2-عوارض سطحي.. 65

2-1دريا، درياچه، درياچه فصلي، خور، خليج.. 65

2-2-جزيره. 65

3-2-مرداب، باتلاق و تالاب... 66

3-2- مسيل، شن زار ساحلي.. 66

3-اسامي: 68

عمليات جنراليزاسيون و ويرايشي فايل سبز. 69

1-عوارض سطحي.. 69

1-1-باغ و درختكاري مرتع و چمن، زمين هاي زراعي، بوته زار. 69

2-1-جنگل و بيشه. 71

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 71

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 74

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 76

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 78

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 80

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 82

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:50000. 84

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:100000. 87

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:100000. 89

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:100000. 91

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:10000. 93

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:10000. 95

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:100000. 96

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 99

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 101

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 102

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 104

ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 106

مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 1:250000. 107

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما