فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 110
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871612

پیوند ها

پایان نامه ارشد آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD)


پایان نامه ارشد آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD)

چكيده:

هدف اين پايان‌نامه تحقيق در مورد راهكارهاي حل نيمه دقيق از يك طرف و شبيه سازي عددي در مورد رفتار جريان سيال بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار مي‌باشد.

همچنين مقايسة نتايج بدست آمده بر روي سرريز اوجي بر اساس CFD يكي ديگر از اهداف اين پايان‌نامه مي‌باشد تا درمطالعات و طرحهاي آتي با اطمينان خاطر بيشتر از مدلهاي (CFD) استفاده گردد.

ضرورت تحقيق اين پايان‌نامه گسترش استفاده از مدلهاي (CFD) در داخل كشور مي‌باشد بطوريكه مدلهاي CFD در چند سال اخير نقش بسزايي را در مسائل صنعتي و آكادميك ايفا كرده است. در دو دهة قبل مسائل (CFD) به صورت آكادميك مطرح بوده ولي در دهة اخير در كشورهاي پيشرفته رواج گستره‌اي در صنعت پيدا كرده است.

براي انتخاب بهترين طرح براي بسياري از سدها بايد با صرفه ترين و دقيق‌ترين روش را براي بررسي چگوني رفتار جريان بر روي سرريز در صورت وقوع سيل را در نظر گرفت. تا مدتي قبل استفاده از مدل فيزيكي تنها روش بررسي بوده ولي هم اكنون استفاده از روش (CFD) رواج گسترده‌اي پيدا كرده است كه هزينه و زمان بررسي كردن را پايين آورده است.

در اين پايان‌نامه نحوة رفتار جريان بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار با استفاده از برنامه Fluent و تحت سطوح بالا برندة مورد بررسي قرار گرفته است.

براي شبكه‌بندي مدل تاج سرريز سدانحرافي گرمسار از نوع شبكه‌بندي چند بلوكي استفاده شده است مدل تاج سرريز نيز به چهار ناحيه تقسيم‌بندي شده است و در حل اين پروژه از مدل Vof استفاده شده است. طبق نتايج حاصل از تحقيقات به عمل آمد بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار براي 5/0=Hd/H بر روي تاج سرريز فشار منفي تشكيل نمي‌گردد و براي 1=Hd/H و 33/1=Hd/H بر روي تاج سرريز سد انحرافي گرمسار فشا منفي تشكيل مي‌گردد.

 

تعداد صفحات 124 word

 

چکیده: ۱
فصل اول ۲
کلیات ۲
مقدمه ۳
CFD چیست؟ ۶
نقش CFD در دنیای فناوری مدرن ۷
اهمیت انتقال حرارت و جریان سیال ۱۰
متدهای شبیه سازی ۱۰
امتیازات یک محاسبه تئوری ۱۱
هزینه کم ۱۱
اطلاعات کامل ۱۲
توانایی شبیه سازی شرایط واقعی ۱۲
توانایی شبیه‌سازی شرایط ایده‌آل ۱۲
نارساییهای محاسبه تئوری ۱۳
انتخاب روش ۱۳
یک برنامه CFD چگونه کار می‌کند؟ ۱۴
توضیح سازگاری و پایداری ۱۵
فصل دوم ۱۷
تاریخچه ۱۷
تاریخچه ۱۸
فصل سوم ۲۴
مفاهیم اساسی پایان‌نامه ۲۴
۳-۱- مقدمه ۲۵
۳-۲- انتخاب دبی طرح برای سرریز ۲۵
۳-۳- شکل‌گیری سرریز از نوع پیوند (Ogee) 26
3-4- سرریز WES 28
3-4-1- طراحی هیدرولیکی سرریز WES 29
3-4-1- اثر ارتفاع سرریز و ارتفاع آب در سراب بر ضریب C 29
3-4-2- اثر شیب بدنه در سراب بر ضریب C 29
3-4-3- اثر ارتفاع آب و رقوم کف در پایاب بر ضریب C 30
3-4-4- اثر پایه‌های پل و دماغه سواحل بر ضریب دبی جریان ۳۲
۳-۴-۵- طراحی بدنه سرریز WES 33
3-4-6- طراحی بدنه سرریز کوتاه بدون دریچه WES در تنداب‌ها ۳۵
۳-۵- کنترل‌کاویتاسیون در سرریزهای بلند ۳۶
فصل چهارم ۳۹
مواد و متدولوژی تحقیق ۳۹
۴-۱- نگاهی گذرا به چگونگی استفاده از نرم‌افزار فلوئنت ۴۳
۴-۱-۱- چگونگی شبیه‌سازی جریان به روش CFD 44
4-1-2- راه‌ اندازی نرم‌افزار فلوئنت ۴۶
۴-۱-۲-۱-راه‌اندازی نرم‌افزار فلوئنت در سیستم عامل UNIX 47
4-1-2-2-راه‌اندازی نرم‌افزار فلوئنت در سیستم عامل WINDOWS 47
4-2- روشهای حل معادلات ۵۰
۴-۳- جریانهای چندفازی ۵۵
۴-۳-۱- مدل حجم سیال(VOF) 56
4-3-1-1- تئوری مدل VOF 57
4-3-1-2-میانیابی در مرز تقابل بین فازها ۵۸
۴-۳-۱-۳- روش تجدید ساختار هندسی ۵۹
۴-۳-۱-۴- روش Donor-Acceptor 60
4-3-1-5- روش صریح اولر ۶۰
۴-۳-۱-۶- روش ضمنی ۶۱
۴-۳-۱-۹- کشش سطح ۶۲
۴-۳-۱-۱۰- چسبندگی دیواره ۶۳
۴-۳-۲- چگونگی استفاده از مدل VOF 64
- فعال سازی مدل VOF 65
- تعریف فازها ۶۶
- فعال سازی کشش سطحی و چسبندگی دیواره ۶۶
- انتخاب فرمولاسیون VOF 66
- چند مثال نمونه ۶۸
۴-۳-۲-۱-تنظیم پارامترهای شبیه‌سازی جریان ناپایا برای مدل VOF 68
وارد کردن نیروی وزن در محاسبات VOF 69
تعیین شرائط مرزی ۷۰
- تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی ۷۱
- استراتژیهای حل ۷۱
۴-۳-۲-۳-پس پردازش مدل VOF 73
4-3-3- مدل کاویتاسیون ۷۳
۴-۳-۳-۱- تئوری مدل کاویتاسیون ۷۴
۴-۳-۳-۲- معادله کسر حجمی ۷۴
۴-۳-۳-۳- محاسبه انتقال جرم بین فازها ۷۵
۴-۳-۳-۴- چگونگی استفاده از مدل کاویتاسیون ۷۶
- فعال‌ کردن مدل کاویتاسیون ۷۶
- تعریف فازها ۷۷
- تنظیم پارامترهای مدلسازی کاویتاسیون ۷۷
- تأثیر نیروی وزن در محاسبات کاویتاسیون ۷۸
- تعیین شرائط مرزی ۷۸
۴-۳-۳-۵- استراتژی حل ۷۸
۴-۳-۴- مدل اختلاط خطای جبری (ASM) 78
4-3-4-1- تئوری مدل اختلاط خطای جبری (ASM) 79
- معادله کسر حجمی فاز ثانویه ۸۱
۴-۳-۴-۲- چگونگی استفاده از مدل ASM 82
- فعال‌ کردن مدل ASM 82
- تنظیم پارامترهای مدل ASM 83
- تعیین شرائط مرزی ۸۳
- تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی ۸۴
۴-۳-۴-۳- استراتژی حل ۸۴
۴-۳-۵- سد انحرافی گرمسار: ۸۵
مقدمه: ۸۵
۴-۳-۵-۱- مشخصات جغرافیای و عمومی سد انحراف گرمسار ۸۶
فصل پنجم ۹۲
نتایج آنالیز جریان بر روی سرریز سد انحرافی گرمسار ۹۲
۵-۱ مراحل آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار با استفاده از برنامه Fluent 93
5-1-1- تعریف کردن هدفهای شبیه‌سازی ۹۳
۵-۱-۲- انتخاب مدل محاسباتی ۹۳
۵-۱-۳- انتخاب مدل فیزیکی ۹۳
۵-۱-۴- مراحل انجام پروژه تحقیقات: ۹۴
۵-۱-۴-۱ تولید شکل : ۹۴
۵-۱-۴-۲- شبکه بندی در نرم‌افزارهای پیش‌پردازنده: ۹۴
۵-۱-۴-۳- انواع شبکه‌ بندی ۹۶
۵-۱-۴-۴- شبکه‌بندی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار: ۹۷
۵-۱-۴-۵- بررسی شبکه‌بندی مدل سرریز اوجی انحرافی گرمسار ۹۸
۵-۱-۵- تعیین شرایط مرزی برای شبکه‌بندی مدل سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار ۱۰۲
۵-۱-۶- انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی حل مدل سرریز اوجی سد گرمسار در برنامه Fluent 104
5-1-7- تعیین خواص سیال ۱۰۴
فصل ششم ۱۱۰
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۱۰
نتیجه‌گیری : ۱۱۱
پیشنهادات: ۱۱۲
مراجع و منابع ۱۱۳


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما