تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

تحليل روسازي انعطاف پذير


تحليل روسازي انعطاف پذير

چكيده

روسازي راه به دليل قدمت ديرينه‌اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل‌گيري قالب استاندارد براي روسازي‌هاي انعطاف‌پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه‌هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي‌ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق‌تر كاملاً اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف‌پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه‌اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه‌هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.

نرم‌افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه‌اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش‌ها و تغيير مكان‌ها مي‌نمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه‌اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب‌هاي كوچك و يا بزرگي در جواب‌هاي نهايي سيستم گردد.

روسازي‌هاي انعطاف‌پذير را مي‌توان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بي‌نهايت بودن هر يك از لايه‌ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض مي‌شود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضاء كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، مي‌توان تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها را به دست آورد.

يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه‌هاي نرم‌افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي‌هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم‌افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.

 

تعداد صفحات 113 word

 

فهرست عناوين

عنوان صفحه

فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي.................................................................. 16........

1-1- مقدمه......................................................................................................................................... 17

1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي............................................................................ 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها.................................................................................................. 20

1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير............................................................................................................ 21

1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري................................................................................................................... 22

فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر ...................................................................................................................... 23

1- مقدمه ..................................................................................................................................... 24

2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها.................................................. 25

3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي ........................................................................................ 26

4- انتخاب مدل و روش تحليل...................................................................................................... 29

4-1 - مدل هندسي روسازي........................................................................................................ 29

4-2 – بارگذاري.......................................................................................................................... 31

4-3 - مدل تعيين عمر روسازي ها ................................................................................................ 33

5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي ............................................. 33

5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)............................................................ 34

5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)............................................. 35

5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)............................................ 37

6- خلاصه و نتيجه گيري............................................................................................................... 39

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير........................................... 41

3-1- مقدمه......................................................................................................................................... 42

3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي................................................................. 42

3-1-1- معادلات پايه........................................................................................................................... 44

3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي........................................................................................................ 47

3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود.............................................................. 50

3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود.......................................................................... 55

3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري................................................................................................................... 58

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير

4-1- تئوري نرم‌افزار............................................................................................................................ 61

4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:.................................................................................................... 61

4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها....................................................................................... 62

4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y......................................................................................... 64

4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي ..................................................................................................... 65

4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني........................................................................................................ 65

4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)................................................................................... 66

4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي.................................................................................... 66

4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر........................................................................... 67

4-1-3-3- محورهاي چندگانه............................................................................................................ 68

4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي.................................................................................................................... 70

4-1-4-1- مصالح دانه‌اي.................................................................................................................... 70

4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه............................................................................................. 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي................................................................................ 72

4-1-4-2- مصالح ريزدانه................................................................................................................... 74

4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي.............................................................................................. 77

4-2- نكات فني راجع به Kenlayer.................................................................................................. 79

4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار....................................................................................................... 79

4-2-1-1- مصالح............................................................................................................................... 79

4-2-1-2- آناليز خرابي....................................................................................................................... 81

4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال......................................................................................... 81

4-2-1-4- بارها.................................................................................................................................. 81

4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري................................................................................................................... 82

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير

مقدمه.................................................................................................................................................... 85

5-1- تئوري نرم‌افزار............................................................................................................................ 86

عنوان صفحه

5-1-1- سيستم لايه‌اي.......................................................................................................................... 87

5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها................................................................................................ 87

5-2- نكات فني................................................................................................................................... 89

5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري................................................................................................................... 91

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER

6-1- مقدمه......................................................................................................................................... 94

6-2- شرح چند مثال............................................................................................................................. 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد........................................................................................................ 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه.................................................................................................... 94

6-3- حل چند مثال.............................................................................................................................. 95

6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ...................................................................... 95

6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه........................................... 96

6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ......................................................... 98

6-4- آناليز حساسيت......................................................................................................................... 100

6-4-1- آناليز خطي.......................................................................................................................... 101

6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي............................................................................................................. 101

6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه........................................................................................................... 103

6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها............................................................................................................. 104

6-4-2- آناليز غيرخطي..................................................................................................................... 106

فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري................................................................................................... 108

7-1- خلاصه..................................................................................................................................... 109

7-2- نتيجه‌گيري................................................................................................................................ 111

7-3- پيشنهادات................................................................................................................................ 111

منابع و مراجع...................................................................................................................................... 113


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیامطالب تصادفی

 • تحقیق شناخت تولید
 • کارت ویزیت پزشکی لایه باز فتوشاپ - متخصص ارتوپدی 2
 • دانلود ‌‌‌سیاست‌ های آمایش جمعیت
 • ویـژگی‌‌های‌ سیاست‌گذاری مطلوب جمعیت در ایران
 • جـمعیت‌ و توسعه پایدار در ایران
 • مقاله ISI با ترجمه - تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری
 • مقاله ISI با ترجمه فارسی - معماری شهر هوشمند و برنامه های کاربردی مبتنی بر IoT آن
 • لیست پایان نامه های ارشد روانشناسی
 • لیست پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی
 • لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "