فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1058
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868977

پیوند ها

پروژه طراحی کتابخانه عمومی


پروژه طراحی کتابخانه عمومی

بیان ضرورت های طراحی

کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

شهر مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور، در مقاطع مختلف تاریخی علاوه بر مؤثر بودن در سرنوشت کشور، به عنوان کانون علم و ادب زادگاه اندیشمندان بسیاری بوده است.

ولی با این وجود به دلیل کمبود مراکز فرهنگی اجتماعی، این استان همواره از فقر فرهنگی اجتماعی زیادی رنج می برد.

تا جائی که برای انجام یک مطالعه جامع و مناسب برای یک موضوع، نمی توان حتی یک کتابخانه و یا مرکز فرهنگی مناسب را انتخاب نمود و برای به دست آوردن کوچکترین اطلاعات در هر زمینه ای، نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی است که از عهده اغلب
دانش پژوهان و دانشجویان خارج است.

از سوی دیگر دور افتاده بودن شهر نسبت به مراکز علمی و فرهنگی کشور، کار سفر کردن به این شهرها را مشکل کرده است و باید زمان و هزینه زیادی صرف آن کرد. لذا توجه به ساخت مراکز فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی در این منطقه، علاوه بر تبدیل شدن آن به کانون علم و فرهنگ در شرق کشور، می تواند زمینه ساز تقویت و پیشرفت سیستم آموزشی گردد.

از جنبه دیگر، وجود مراکز دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویانی که دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و دست اول، یکی از حقوق اولیه آنان است، ضرورت وجودی این مسئله را بارزتر می کند.

از سوی دیگر به منظور صرفه جویی در وقتی که در مسیر رفت و آمد چند کتابخانه اصلی شهر صرف می شود، پیشنهاد می شود کتابخانه هایی در مناطق مختلف شهر ساخته شوند تا علاوه بر رفع نیاز علاقه مندان، مکانی برای ترغیب سایرین به این مهم باشند.

به طور قطع وجود کتابخانه های بزرگ و مجهز با مقیاس کارکردی شهری و حتی فراشهری، با توجه به موقعیت شهر مشهد، برای تأمین نیازهای عملی، فرهنگی و ... اقشار مختلف، الزامی است.

اما با توجه به نیاز جامعه امروز که تقویت فرهنگ مطالعه در میان توده مردم است، شاید بهتر باشد علاوه بر تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه تخصصی، در فکر ایجاد کتابخانه هایی با فضایی هماهنگ و آمیخته با فضاهای شهری و زندگی روزمره توده مردم به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

بیان اهـداف طراحی

در این پژوهش جهت خلق یک پروژه معماری سعی بر این است که با تأمل و تحقیق پیرامون مباحث نظری موضوع امکان نگاهی عمیق تر و صحیح تر را فراهم آوریم سعی بر این است که این جستجو زمینه ساز خلق فضایی با هویت گردد در یک ساختار کلی تلاش خواهد شد جهت:

  1. شناسایی جایگاه و وظایف کتابخانه ها در جامعه ها امروز ما و این میسر نمی شود مگر با شناخنت و مقایسه گذشته، حال و افق های آینده ای فراروی ماست.
  2. شناسایی قابلیت هایی که ابزارهای زمانه امروز در اختیار کتابخانه ها می گذارند.
  3. و در نهایت ضمن شناسایی قابلیت ها، محدودیت ها و خواسته هایی که موضوع پروژه در اختیار معماری می گذارد سعی در خلق فضایی داریم که به بهترین روش به این مطالبات پاسخ دهد.

به نظر می رسد چیزی که به عنوا وجه تمایز در این پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جایگاه فرهنگ و اصولاً فلسفه وجودی چنین فضاهایی است.

وجود کتابخانه هایی که جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژی جدید منطقی به نظر می رسد. در این مجموعه توازنی بین مواد کاغذی منتخب، ارزشمند و پرمخاطب، در کنار منابع الکترونیکی جامع و قابل دسترس، شدیداً مورد نیاز است.

توجه به این مسئله تقریباً تمام تعاریف و روابط را در معماری این پروژه تحت تأثیر قرار خواهد داد و با تمرینی جدید در واقع سعی خواهیم کرد جهت ماندگاری فضا لباس زمانه را بر تن موضوعی بپوشانیم که بی شک جایگاه عظیم و متعالی خویش را در جوامع انسانی حفظ خواهد کرد

 

تعداد صفحات 118 word

 

فهرست

 

 

بیان اهـداف طراحی

تعریف فرهنگ

حوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز و مخاطبین هر حوزه

مبانی طراحی معماری و پـروژه

فصل اول: مطالعات پایه

بخش اول : ارتباط و کتابخانه

تعریف ارتباط

ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی

کتابخانه و فرایند ارتباط:

کتابخانه، نهادی اجتماعی

کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه

نقش کتابخانه در سواد آموزی

بخش دوم: فرهنگ

فرهنگ در لغت

تعریف فرهنگ

فرهنگ عمومی

اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه

بخش سوم: کتاب

تعریف کتاب

پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن

تاریخ پیدایش خط

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ

ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون

مواد غیر چاپی (رسانه های غیر چاپی)

تعریف کتابداری

فلسفه کتابداری

بخش چهارم : تاریخچه کتابخانه

کتابخانه های مصریان

کتابخانه های یونان

کتابخانه های روم

فصل دوم: مطالعات زمینه

کتابخانه ها در ایران

بررسی آماری کتابخانه های عمومی شهر

خانه های فرهنگ شهر

اهمیت توسعه کتابخانه های عمومی درشهر

موقعیت جغرافیایی شهر

شرایط اقلیمی

موقعیت جغرافیایی

رطوبت نسبی

میزان بارندگی

یخبندان

تابش خورشید

جهت وزش باد

مشخصات ایستگاههای هواشناسی شهر

طول و عرض جغرافیایی شهر

سابقه تاریخی شهر و بررسی روند توسعه فیزیکی

شناخت شهر

بررسی کالبدی شهر

بافت سنتی

بافت میانی

بافت شطرنجی

بافت شطرنجی با تراکم زیاد

بافت شطرنجی با تراکم متوسط

بافت شطرنجی کم تراکم

الگوی آپارتمانی

مطالعات جمعیتی شهر

بررسی جمعیت منطقه

تفکیک جمعیت بالاتر از ده سال

جمعیت به تفکیک جنس در شهر

فصل سوم: مطالعات تکمیلی

بخش اول: کتابخانـه

اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیـر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیـدگاه اسلام و قرآن

تعریف کتابخانـه

اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانـه ها

کتابخانـه ی ملی

کتابخانـه ملی جمهـوری اسلامی ایران

اهـداف کتابخانه ملی ایران

کتابخانـه ی دانشگاهی

ارائه خدمات اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه و خارج از آن.

کتابخانـه ی عمومی

اهداف کتابخانه عمومی

جامعه استفاده کننـده

نیـروی انسانی

مجموعه کتابخانه عمـومی

سایر اطلاعات

کتابخانـه های عمـومی ایران

کتابخانـه ی تخصصی

کتابخانـه ی آموزشگاهی

اهداف کتابخانـه های آموزشگاهی

انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران

بخش دوم : انواع خدمات کتابخانه

خدمات فنی

خدمات عمومی

اهمیت و کاربرد

نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات

مدیریت کتابخانه

شاناساندن کتابخانه

شناخت کتابخانه های عمومی

بررسی چند نمونه ازخدمات عمومی کتابخانه ها

نشستها و همایش ها

نمایشگاه کتاب

قصه گویی و کتاب خوانی

معرفی کتاب

سخنرانی

انواع مواد دیداری – شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها

مواد دیداری

مواد شنیداری

مواد دیداری- شنیداری

کتابدار در کتابخانه های عمومی

بخش سوم : ساختار کتابخانه

معماری ساختمان کتابخانه

وظیفه وطرح

پیشرفت های تاریخی

قرون هفدهم و هجدهم

دوره جدید

اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه

استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه

وسایل ویژه فضاهای مطالعه

آرایش فضاهای مطالعه

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

بخش اول : کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید

بخش دوم : کتابخانه مرکزی سیاتل

دفتر معماری رم کولهاوس

نتایج:

بخش پنجم :جمع بندی و تحلیل نهایی اطلاعات

جمع بندی مطالعات پایه

جمع بندی مطالعات زمینه

جمع بندی مطالعات تکمیلی

جمع بندی مطالعات تطبیقی

فصل پنجم: مبانی برنامه فیزیکی

بخش اول: مبانی برنامه فیزیکی

جمعیت مخاطب

ضوابط ومقررات

سرانه های پیشنهادی کاربردی های اصلی (متر مربع)

کاربری های فرهنگی شهر

ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی

مقررات محدودیت ارتفاع

ضوابط و مقررات عمومی ساختمانی

نورگیری فضاها

ضوابط زیر زمین

ضوابط پارکینگ

ضوابط پلکان

ضوابط آسانسور

ضوابط آتش نشانی

ضوابط و مقررات زلزله

ضوابط و مقررات خاص

تجزیه و تحلیل ضوابط و پیشنهاد ضابطه

طرح جامع فیزیکی

بخش دوم:برنامه فیزیکی پروژه

کربرد فضا

اجزاء فضا

کتابخانه کودکان و نوجوانان

کاربرد فضا

اجزاء فضا

ویژگی های فضا

بخش سمعی و بصری

سالن طراحی

بخش نشریات

میدانچه اطلاع رسانی

کلاسهای آموزشی

حوزه تجاری – نمایشگاهی

فروشگاه کتاب و سایر محصولات فرهنگی

نمایشگاه کتاب

پارکینگ

دریافت و بارانداز کالا

انبارها

منابع


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما