فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 119
  • بازدید دیروز : 545
  • بازدید کل : 870834

پیوند ها

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر


بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

1 مقدمه

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشي مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، 1371).

از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور ، 1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1371).

نظام آموزش ابتدایی، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1376).

سوالهای تحقیق

1) وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کار و تحصیلات چگونه است ؟

2) سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

3) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

4) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

5) سرانه فضاي پشتيباني يا خدماتي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

6) سرانه فضاي گردش براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

7) سرانه زير بنا براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

8) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

9) آيا فضاهاي باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهاي مطلوب آموزشي است ؟

10) آيا موقعيت مكاني مدارس ابتدايي در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مطابق با استانداردها است؟

11) آيا ساختمانهاي مدارس ابتدايي روستايي قابليت گسترده شدن به منظور پاسخ گويي به تقاضاهاي جديد آموزشي را دارد ؟

12) آيا در مدارس ابتدايي مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي وجود دارد ؟

13) وضعيت انجمن اوليا و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر به چه صورتي است ؟

14)كارايي داخلي (برون داد) مدارس ابتدايي مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر به چه صورتي است؟


 

تعداد صفحات 120 word

همراه با پرسشنامه

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه ................................................................................................................................ 1

2-1 بيان مسأله ........................................................................................................................ 2

3-1 ضرورت و اهميت تحقيق.................................................................................................... 4

4-1 سوال‌هاي تحقيق ............................................................................................................... 7

5-1 هدف تحقيق ................................................................................................................... 10

6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح ........................................................................ 11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق .............................................................................. 13

مقدمه................................................................................................................................... 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي ............................................................................ 15

1-1-2 اهداف اعتقادي.................................................................................................... 15

2-1-2 اهداف اخلاقي ..................................................................................................... 16

3-1-2 اهداف علمي و آموزشي ...................................................................................... 16

4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري ........................................................................................ 16

5-1-2 اهداف اجتماعي .................................................................................................. 16

6-1-2 اهداف زيستي ..................................................................................................... 17

7-1-2 اهداف سياسي .................................................................................................... 17

8-1-2 اهداف اقتصادي .................................................................................................. 17

2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي ............................................................................... 17

3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي ............................................................................. 20

4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي ............................................................................... 22

1-4-2 منابع انساني ....................................................................................................... 22

2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي ....................................................................... 23

1-2-4-2 منابع كالبدي ............................................................................................ 23

2-2-4-2 منابع تجهيزاتي .......................................................................................... 25

3-4-2 منابع مالي .......................................................................................................... 25

5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان ........................................................... 26

6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم ....................................................................... 28

7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي........................................................................ 29

8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه............................................................................................... 30

9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس..................................................................... 32

1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن .................................................................. 32

2-9-2 ترك تحصيل .................................................................................................. 34

3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه.............................................................................. 35

10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس..................................................................... 37

1-10-2 ترس از مدرسه ............................................................................................ 37

2-10-2 فرار از مدرسه .............................................................................................. 37

3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني .......................................................................... 38

4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته ....................................................................... 39

5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه ................................................................. 39

6-10-2 اضطراب ....................................................................................................... 40

7-10-2 بي نظمي در سلوك .................................................................................... 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ....................................................................................... 41

12-2 فضاهاي آموزشي مدارس ............................................................................................. 42

1-12-2 كلاس درس نظري ...................................................................................... 42

2-12-2 كلاس درس تجربي...................................................................................... 43

13-2 فضاهاي پرورشي .......................................................................................................... 45

1-13-2 كتابخانه ....................................................................................................... 46

2-13-2سالن چند منظوره ........................................................................................ 46

3-13-2 نمازخانه ...................................................................................................... 47

4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي ............................................................................. 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه......................................................................... 47

14-2 فضاي اداري .................................................................................................................. 47

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي ...................................................................................... 49

1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي ................................................................................. 49

2-15-2 آبخوري دانش آموزان .................................................................................. 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو.................................................................................. 49

4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل................................................................................. 49

16-2 فضاهاي گردش ............................................................................................................ 52

1-16-2 راهروها...................................................................................................................... 52

2-16-2 پله‌ها......................................................................................................................... 52

17-2 فضاهاي باز يا محوطه .................................................................................................. 53

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح............................................................................. 53

2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري................................................................... 53

3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه................................................................................. 54

18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش......................................................................................... 57

1-18-2 كاربري‌هاي سازگار....................................................................................... 57

2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار .................................................................................... 57

3-18-2 جهت يابي ................................................................................................... 57

4-18-2 شعاع دسترسي ............................................................................................ 58

19-2 انجمن اوليا و مربيان .................................................................................................... 58

20-2 پيشينه تحقيق............................................................................................................... 61

فصل سوم : روش تحقيق.......................................................................................................... 66

مقدمه ...................................................................................................................................... 67

1-3 روش تحقيق..................................................................................................................... 67

2-3 جامعه آماري.................................................................................................................... 67

3-3 نمونه و روش نمونه گيري................................................................................................ 67

4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات .................................................................................... 68

5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها............................................................................................ 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات.................................................................................. 70

تجزيه و تحليل سوال 1........................................................................................................... 71

تجزيه و تحليل سوال2............................................................................................................. 75

تجزيه و تحليل سوال3............................................................................................................. 76

تجزيه و تحليل سوال 4........................................................................................................... 77

تجزيه و تحليل سوال 5........................................................................................................... 82

تجزيه و تحليل سوال 6............................................................................................................ 85

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها................................................................. 88

تجزيه و تحليل سوال 7........................................................................................................... 89

تجزيه و تحليل سوال8............................................................................................................. 91

تجزيه و تحليل سوال9............................................................................................................. 91

تجزيه و تحليل سوال10.......................................................................................................... 92

تجزيه و تحليل سوال11.......................................................................................................... 93

تجزيه و تحليل سوال 12......................................................................................................... 95

تجزيه و تحليل سوال 13......................................................................................................... 96

تجزيه و تحليل سوال 14......................................................................................................... 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ........................................................................................... 98

1-5 مقدمه ............................................................................................................................. 99

2-5 بحث و نتيجه گيري .................................................................................................... 100

3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق................................................................................................ 100

4-5 محدوديت‌هاي پژوهش.................................................................................................. 108

5-5 پيشنهادها...................................................................................................................... 109

الف. پيشنهاد كاربردي........................................................................................................... 109

ب. پيشنهاد پژوهش.............................................................................................................. 111

 

فهرست جداول

جدول (1-2) مواد درسي وساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان ....................................................... 21

جدول (2-2) حداقل ، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس................................................................. 44

جدول (3-2) استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي.............................................................. 45

جدول (4-2) استانداردهاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي .......................................................... 48

جدول (5-2) استانداردهاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي .............................................................. 50

جدول (6-2) استانداردهاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي ........... 51

جدول (7-2) استانداردهاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي ............................................................... 54

جدول (8-2) تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي ...................................................................... 55

جدول (9-2) استانداردهاي سطوح خارجي مورد نياز به متر مربع در مدارس روستايي ............................ 56

جدول (10-2) شعاع دسترسي.............................. 58

جدول (1-3) توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر بر حسب منطقه وجنسيت در سال تحصيلي

87-1386................................................................ 68

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها................................................. 71

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها....................................... 72

جدول (3-4) سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل.............. 75

جدول (4-4) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل.............. 76

جدول (5-4) سرانه فضاي اداري اتاق استراحت معلمان براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل......... 77

جدول (6-4) سرانه فضاي اداري (انبار داري) براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل.......... 79

جدول (7-4) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در كل................................. 80

جدول (8-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هردانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت وشستشو........................................ 82

جدول (9-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل سرويس هاي بهداشتي................................................. 82

جدول (10-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبخوري...................... 83

جدول (11-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبدارخانه.............. 83

جدول (12-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در كل............................... 84

جدول (13-4) سرانه فضاي گردش براي هر دانش در كل.................................. 86

جدول (14-4) مقايسه ميانگين سرانه هاي موجود در استانداردهاي مطلوب............................. 88

جدول (15-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل................................. 89

جدول (16-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز دركل........................................ 91

جدول (17-4) نور كلاس.................................................................................. 92

جدول (18-4) رنگ كلاس .................................................... 92

 

جدول (19-4) رنگ اداري ................................................................................................................................................................... 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها............................................................................................................................................................... 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس................................................................................................................................................ 94

جدول (22-4) مربوط به كاربري هاي سازگار.................................................................................................................. 94

جدول ( 23-4) مربوط به كاربري هاي ناسازگار.............................................................................................................. 94

جدول (24-4) مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن.............................................................................. 95

جدول (25-4) مربوط به وضعيت آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي مدارس.................................................................................... 96

جدول ( 26-4) وضعيت انجمن اولياء و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهر ستان فريدون شهر.............................................. 97

جدول (27-4) كارائي داخلي مدارس ابتدايي روستايي شهر ستان فريدون شهر............................................................................... 98

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن............................................................................72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها ...............................................................................73

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضاي آموزشي در هر مدرسه ..................................................................74

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضاي پرورشي در هر مدرسه ...............................................................75

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداري (اتاق استراحت معلمان) ...............................................................77

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضاي اداري (دفتر ) درهر مدرسه ........................................................78

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضاي اداري در هر مدرسه ...................................................................79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي در هر مدرسه .............................................84

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضاي گردش در هر مدرسه................................................................86

نمودار (10-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل ...........................................89

نمودار (11-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آ......................................................................90

نمودار (12-4) مربوط به فراواني پاسخهاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن...............................94


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما