فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 57
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871559

پیوند ها

پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه


پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه

چكيده:

 هدف تحقيق حاضر، بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.

 با توجه به موضوع پژوهش سوالاتي در اين پژوهش تدوين گرديده است كه به بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، ميزان تحصيلات و سابقه كاري) مي پردازد.

روش اين تحقيق، روش توصيفي است كه با روش زمينه يابي به اجرا در مي آيد و بهترين شيوه براي سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقياس (هيپوكندري، خودبيمار انگاري، هيستري، پسيكوپاتي، پارانويا، پسيكاستني، اسكيزوفرنيا و هيپوماني) را مورد سنجش قرار مي دهد.

 جامعه آماري، شامل كليه مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.

 نمونه آماري، شامل 50 نفر از مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.

 در مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بالاترين ميزان شيوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هيپوكندري با 6 درصد، اختلال هيستري با 18 درصد و اختلال پارانويا با 2 درصد مي باشد و بيشترين ميزان شيوع مربوط به مديراني است كه در دامنه سني 49-45 سال قرار دارند و داراي تحصيلات ليسانس مي باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

 

تعداد صفحات 95 word

به همراه پرسشنامه

 

 

فهرست مطالب

چكيده

 

فصل اول:

مقدمه 1

بيان مسئله 2

اهميت و ضرورت پژوهش 3

اهداف پژوهش 4

تعاريف نظري 4

تعاريف عملياتي 5

سوالات پژوهش 6

فصل دوم:

نظام آموزش و پرورش 9

تاريخچه مديريت 10

انواع مديريت 11

ويژگيهاي مديريت آموزشي 12

بهداشت رواني 15

پيشگيري از بيماريهاي رواني 16

اختلال رواني 18

توصيف و طبقه بندي اختلالات رواني 19

نوروز 20

روان پريشي (پسيكوز) 20

اختلال شخصيت 22

معلوليت رواني 23

اختلالات عاطفي 23

 

تعاريف نظري اختلالات رواني

پارانوئيد 24

اسكيزوفرني 25

افسردگي 26

هيپوماني 27

هيستري 28

هيپوكندري 28

پسيكوپات 29

پسيكاستني 30

پيشينه تحقيق 31

تاريخچه آزمونها 34

آزمونهاي رواني 35

پرسشنامه هاي شخصيتي 36

پرسشنامه شخصيت سنج چند وجهي مينه سوتا (MMPI) 37

استاندارد جديد MMPI 41

فرم كوتاه شده MMPI 41

فرم كوتاه شده MMPI در ايران 43

فصل سوم:

جامعه و نمونه آماري 44

روش نمونه گيري 44

ابزار اندازه گيري 44

اعتبار و روايي 47

روش گرد آوري داده ها 48

روش تجزيه و تحليل داده ها 48

فصل چهارم:

داده هاي توصيفي 49

فصل پنجم:

نتيجه گيري 89

مقايسه داده هاي پژوهش حاضر با تحقيقات گذشته 90

پيشنهادات 91

محدوديتها 91

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندي سني 49

جدول 2- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تحصيلات 51

جدول 3- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس تاهل 53

جدول 4- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاري 55

جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوكندري 57

جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير افسردگي 58

جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيستري 59

جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكوپاتي 60

جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پارانويا 61

جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكاستني 62

جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير اسكيزوفرنيا 63

جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوماني 64

جدول 13- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب سن 65

جدول 14- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب سن 66

جدول 15- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب سن 67

جدول 16- بررسي ميزان شيوع پسيكوپات درمديران بر حسب سن 68

جدول 17- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب سن 69

جدول 18- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب سن 70

جدول 19- بررسي ميزان شيوع اسكيزوفرنيا درمديران بر حسب سن 71

جدول 20- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب سن 72

جدول 21- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 73

جدول 22- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 74

جدول 23- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 75

جدول 24- بررسي ميزان شيوع پسيكوپاتي درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 76

جدول 25- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 77

جدول 26- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 78

جدول 27- بررسي ميزان شيوع اسكزوفرنيا درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 79

جدول 28- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب ميزان تحصيلات 80

جدول 29- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب سابقه كار 81

جدول 30- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب سابقه كار 82

جدول 31- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب سابقه كار 83

جدول 32- بررسي ميزان شيوع پسيكوپاتي درمديران بر حسب سابقه كار 84

جدول 33- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب سابقه كار 85

جدول 34- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب سابقه كار 86

جدول 35- بررسي ميزان شيوع اسكيزوفرنيا درمديران بر حسب سابقه كار 87

جدول 36- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب سابقه كار 88

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندي سني 50

نمودار 2 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تحصيلات 52

نمودار 3 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تاهل 54

نمودار 4 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاري 56

نمودار 5 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوكندري 57

نمودار 6 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير افسردگي 58

نمودار 7 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيستري 59

نمودار 8 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكوپاتي 60

نمودار 9 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پارانويا 61

نمودار 10 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكاستني 62

نمودار 11 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير اسكيزوفرنيا 63

نمودار 12 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوماني 64


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما