فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 560
  • بازدید دیروز : 655
  • بازدید کل : 852380

پیوند ها

پایان نامه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي


پایان نامه بررسي شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

بيان موضوع پژوهش

بهره‌وري و كاربرد وسيع اين مفهوم در عرصه‌هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي انسان روندي فزاينده داشته است. سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه براي اولين بار در سال 1766 ميلادي در يك سند رسمي (Productiuity) با مفهوم بهره‌وري، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور كلي، بهره‌وري را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعريف كرده‌اند. بهره‌وري فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه مي‌شود و در صورتي رقمي و عددي به خود مي‌گيرد كه درك و مقايسه ميزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌تر از وجوه ديگر است و از آنجا خود اين نگرش هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد و به بيان ساده بهره‌وري مي ‌شود، “ نسبت ستاده به داده” به ميزان تحقق اهداف تعريف شده، تغيير مي يابد و مفهومي عميق تر پيدا مي‌كند. تلاش براي افزايش بهره‌وري جدي ترين مبارزه‌اي است كه مديريت در آستانه قرن بيست و يكم با آن روبروست و به نظر مي‌رسد در عصر ما، كارآيي و بهره‌وري بالاترين هدف و ارزشمندترين مقصد همه مديران است. بهره‌‌وري به طور معجزه آسايي موجب بالا رفتن شگرفت معيارها و كيفيت زندگي در كشورهاي پيشرفته شده است و اين حركت از يك قرن پيش تا به حال همچنان ادامه دارد.

بكارگيري دانش و شيوه‌هاي ارتقا بهره‌وري در بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي و در موارد گوناگون به منظور دست يابي به كيفيت هاي مورد نظر توصيه مي شود. ورزش كه يكي از پديده‌هاي محبوب عصر ما تلقي مي‌شود نيز يكي از موضوعاتي است كه در دانش بهره‌وري مورد توجه مي‌باشد. يكي از اين ديدگاهها كه زاويه تازه‌اي از موضوع بهره‌وري را مورد ارزيابي قرار مي دهد، اندازه گيري بهره‌وري در اماكن ورزشي است كه كاري است تازه و بديع.

ارتقا بهره وري اماكن ورزشي و بخش هاي خدماتي از اين دست، نه تنها در كشور ما بلكه در سطح بين‌المللي نيز در ابتداي راه خود مي‌باشد و احتمالاً بزرگترين و دشوارترين چالشي است كه مديريت ورزشي در كشورمان در حال حاضر و در دهه‌هاي آينده باآن روبرو خواهد بود.

مستندات مربوط به تحليل عمليات عمراني بخش تربيت بدني و ورزش طي ده سال 67-1376 نشان مي‌دهد كه 104 درصد بيش از اعتبارات مصوبهاي برنامه هاي پنجساله اول و دوم در اختيار اين بخش قرار داده شده است. اين امر نشان دهنده توجه بيشتر به ايجاد و توسعه اماكن و تاسيسات ورزشي مي‌باشد. در حاليكه همين مستندات پائين بودن استفاده از تاسيسات ورزشي در مقايسه با ظرفيتهاي موجود را تاكيد كرده‌اند. بنا به دلايل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحيح و دقيق ساعات بهره‌برداري و استفاده از تاسيسات ورزشي موجود در نوبت كاري مختلف در كليه روزهاي هفته و ماههاي سال، نداشتن سيستم هاي مناسب مالي و كمبود نيروي متخصص، تاكنون تعيين و محاسبه شاخص هاي بهره‌وري بخش ورزش در حوزه اماكن ورزشي امكان پذير نشده است.

تعيين ميزان بهره‌وري اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي به شناخت و به كارگيري شاخص‌هاي متقن و گوناگوني بستگي دارد. از اين رو شناسايي و بررسي عاملها و پارامترهاي موثر در بهره‌وري، اولويت‌بندي آنها و تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اهداف اختصاصي:

تعيين عوامل اصلي موثر در بهره‌وري اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني ا زديدگاه مديران اماكن ورزشي

تعيين اجزاي هريك از عوامل اصلي موثر در بهره‌وري اماكن ورزشي از ديدگاه مديران اماكن‌ورزشي

تعيين داده‌هاي سيستم (اماكن ورزشي)

تعيين ستانده‌هاي سيستم (اماكن ورزشي)

تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري اماكن ورزشي

 

تعداد صفحات 123 word

 

فصل اول. 5

مقدمه و روش شناسي. 5

بيان موضوع پژوهش.. 6

ضرورت و اهميت پژوهش.. 7

اهداف پژوهش.. 8

هدف كلي: 8

اهداف اختصاصي: 8

جامعه آماري. 9

روش اجراي پژوهش.. 10

روشهاي آماري پژوهش.. 10

محدوديت‌هاي پژوهش.. 11

الف: محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر 11

ب: محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر 11

تعاريف و واژه هاي پژوهش.. 12

مدير فضاي ورزشي: 12

كارشناس ورزشي: 12

كارشناس بهره وري: 12

فصل دوم 15

مباني نظري و پيشينه پژوهش.. 15

بخش اول: مباني نظري پژوهش.. 16

تاريخچه بهره وري. 16

سود = بهره‌وري * قيمت تعديل شده 17

تعريف لغوي بهره‌وري. 17

تعريف بهره‌وري. 19

تعريف كاربردي بهره وري. 20

ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري. 21

الف- تعريف بهره وري از ديدگاه سيستمي. 21

ب ـ بهره‌وري از ديدگاه ژاپني. 22

ج- رويكرد اقتصادي بهره وري. 23

سطوح بهره‌وري. 24

الف ـ بهره وري فردي. 24

ب ـ بهره‌وري در خانه 24

پ ـ بهره وري در سازمان. 24

ت- بهره وري در سطح ملي. 25

ث- بهره‌وري سبز 25

سطوح اندازه گيري بهره وري. 27

الف ـ سطح بين المللي. 27

ب ـ سطح ملي. 28

ج ـ سطوح بخشي. 28

كارآيي، اثر بخشي و بهره وري. 29

شاخص‌.. 30

شاخص هاي اطلاعاتي. 31

شاخص‌هاي پيش بيني. 31

شاخص هاي شناسايي مشكلات.. 31

شاخص هاي ارزيابي برنامه 32

شاخص هاي بهره‌وري. 32

ويژگيهاي شاخص‌هاي مطلوب.. 33

قابليت محاسبه، سهولت دسترسي به داده‌هاي مربوطه. 33

2-قابليت محاسبه يكنواخت در طول زمان. 33

3-دقت.. 34

4-عيني، مملوس و قابل فهم بودن. 34

5-جامعيت.. 34

6-همگن و همسان بودن. 34

7-قابل تجديد بودن. 34

8-قابليت كنترل. 35

انواع شاخصهاي اندازه‌گيري بهره‌وري. 38

بهره‌وري كار: 39

شاخص هاي ارزش افزوده 42

مزايا و محدوديتهاي استفاده از شاخص هاي بهره وري. 45

طراحي شغل و بهره وري. 47

روش هاي طراحي شغل براي بهره وري. 47

روش فرايندگرا 48

روش مردم گرا 48

كارسنجي و بهره وري. 49

بهبود روشها و بهره وري. 50

جلوه‌هاي بهره وري. 50

استراتژيهاي بهره وري. 51

مدل هرسي وكلداسميت.. 53

شيوه‌هاي مديريتي و بهره‌وري. 53

روشهاي اندازه‌گيري بهره وري. 58

الف- رويكرد شاخصي. 59

ب- توابع توليد. 60

ج- روش داده- ستاده 60

د- روش مطلوبيت.. 60

هـ ـ روش سرو- سيستم. 60

و- رويكرد ماتريسي. 61

ز- رويكرد نسبتهاي مالي. 61

ح- رويكرد بودجه بندي سرمايه 61

رويكرد هزينه واحد. 62

مشخصات مطلوب سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري. 62

دوره ارزيابي بهره وري. 63

مبناي مقايسه در بهره وري. 64

مفهوم ارزش افزوده 67

برنامه هاي بهبود بهره وري. 67

الف- روش هاي مبتني بر تكنولوژي. 68

ب- روش هاي مبتني بر كاركنان. 69

ج- روشهاي مبتني بر محصول. 70

د- روشهاي مبتني بر كار (فرايند) 70

الگو (مدل): 71

مدل گودوين. 74

الگوريتم آگاروال. 74

استراتژي استوارت.. 77

مدل تحليلي بهبود بهره وري (APIM) 77

تعريف داده‌ها: 80

انواع مقياس داده 81

عوامل موثر بر بهره‌وري. 82

الف- عوامل داخلي موثر بر بهره‌وري سازمان. 83

ب- عوامل خارجي موثر بر بهره وري سازمان. 87

عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه «ناكاياما»: 89

عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه وزارت كار ژاپن: 90

عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه سومانث در آمريكا 90

عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه پرفسور نايوداما 91

ملاحضات ويژه براي مقياس هاي داده 92

ضوابط اندازه گيري داده‌ها 93

انواع ضوابط متداول براي اندازه گيري داده‌ها 94

فنون اندازه گيري داده ها 95

اندازه گيري نهاده‌ها 99

رويكردهاي پياده كردن سيستم هاي بهره وري. 100

رويكرد فراگير سازماني. 101

بخش دوم: پيشينة پژوهش103


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما