تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

پایان نامه مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق


پایان نامه مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

مقدمه

محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است.
از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي و كسب دانش از طريق آموزش بخش مهمي از اطلاعات لازم براي سازگاري را در اختيار قرار مي‌دهد. (السون و هرگنهان ،1997)
بيان مسئله
وقتي دانش‌آموزان تحت آموزش رسمي قرار مي‌گيرند. پاسخهاي متفاوتي نسبت به محركهاي محيطي از جمله فرايندهاي ياددهي – يادگيري از خود بروز مي‌دهند. براي درك تفاوتهاي دانش‌آموزان در آموزش يكسان لازم است ويژگيهاي ورودي يادگيرندگان مورد مطالعه قرار بگيرد. ويژگيهاي عاطفي، فيزيولوژيكي و شناختي يادگيرندگان در نحوه واكنش آنها بر محركها تأثير دارد وشيوه‌هاي يادگيري از جمله اين ويژگيهاست. و از موضوعاتي است كه در دهه‌هاي اخير به خصوص توسط نظريه‌پردازان شناختي مورد توجه واقع شده است.

اهداف:

در اين پژوهش به وسيلة تحليل محتواي كتب درسي دورة راهنمايي به دنبال شناخت مفاهيم و مضامين همسو و با فرهنگ ايثار و شهادت و به خصوص بررسي ميزان دروني شدن اين مفاهيم در نوجوانان هستيم تا از اين طريق بتوانيم راهبردهايي جهت آموزش و انتقال مفاهيم ايثار و شهادت در كتب درسي ارائه نمائيم

 

تعداد صفحات 120 word

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 3
بيان مسأله……………………………………………………………………………………………… 4
اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………… 8
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 10
گزاره‌هاي تحقيق (سؤال‌ها / فرضيه‌ها) …………………………………………………………. 11
معرفي نوع متغيرها و تعاريف عملياتي……………………………………………………………. 11

فصل دوم
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 16
يادگيري از ديدگاه روانشناسي رفتارگرا………………………………………………………… 17
يادگيري از ديدگاه روانشناسي شناختي…………………………………………………………. 19
نظريه رشدشناختي پياژه……………………………………………………………………………. 21
نظريه يادگيري گشتالت……………………………………………………………………………. 23
نظريه يادگيري معني‌دار كلامي…………………………………………………………………… 24
نظريه پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………. 27
راه‌بردهاي شناختي – فراشناختي…………………………………………………………………. 31
راهبردهاي تكرار در تكاليف ساده يادگيري………………………………………………….. 33
راهبرد مرور ذهني در تكاليف پيچيده يادگيري……………………………………………….. 35
راهبرد بسط دهي در تكاليف پايه…………………………………………………………………. 36
راهبرد بسط دهي در تكاليف پيچيده…………………………………………………………….. 37
راهبرد سازماندهي در تكاليف پايه……………………………………………………………….. 38
راهبرد سازماندهي در تكاليف پيچيده يادگيري……………………………………………….. 40
فراشناخت…………………………………………………………………………………………….. 41
معلمان كارآمد……………………………………………………………………………………….. 47
پرورش مهارت‌هاي فكري…………………………………………………………………………. 48
پرورش مهارت‌هاي حل مسئله…………………………………………………………………….. 49
مهارتهاي تدريس……………………………………………………………………………………. 53
دستورالعمل‌هاي قبل از مطالعه…………………………………………………………………….. 58
دستورالعمل‌هاي هنگام مطالعه…………………………………………………………………….. 59

دستورالعمل‌هاي بعد از مطالعه…………………………………………………………………….. 61
دستورالعمل‌هاي جهت گسترش حافظه………………………………………………………….. 62
دستورالعمل‌هاي بهسازي حافظه…………………………………………………………………… 63
ادبيات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه……………………………………………….. 66

فصل سوم
1-3- روش تحقيق………………………………………………………………………………….. 76
2-3- جامعة مورد مطالعه…………………………………………………………………………… 76
1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گيري……………………………………………….. 76
2-3-2- ملاك انتخاب نمونه…………………………………………………………………….. 77
4-3- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. 77
1-4-3- معرفي ابزار………………………………………………………………………………… 77
2-4-3- اعتبار آزمون………………………………………………………………………………. 79
5-3- روش نمره‌گذاري……………………………………………………………………………. 79
6-3- روش تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………. 80

فصل چهارم
ميزان درآمد خانواده………………………………………………………………………………… 82
ميزان تحصيلات پدر آزمودنيها…………………………………………………………………… 83
ميزان تحصيلات مادر آزمودنيها………………………………………………………………….. 84
شغل پدر………………………………………………………………………………………………. 85
شغل مادر……………………………………………………………………………………………… 86
توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب موفقيت تحصيلي……………………………………….. 86
ميانگين انحراف استاندارد راهبردهاي يادگيري در دو گروه موق و ناموفق………………. 88
بخش استنباطي………………………………………………………………………………………. 89
رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس حسابان90
رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس فيزيك92
رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس شيمي93
رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس زيست‌شناسي94
رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم انساني با درس جامعه‌شناسي96
نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي بكار مي‌برند چيست؟99
نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي بكار مي‌برند چيست؟100
تحليل مميز……………………………………………………………………………………………. 101
نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني به كار مي‌برند چيست؟102
تحليل مميز……………………………………………………………………………………………. 102

فصل پنجم
بحث و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………….. 105
محدويت‌ها……………………………………………………………………………………………. 113
پيشنهادها………………………………………………………………………………………………. 114
منابع فارسي…………………………………………………………………………………………… 115
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………….

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

محبوب ترین ها

پر فروش ترین های فورکیامطالب تصادفی

 • تحقیق شناخت تولید
 • کارت ویزیت پزشکی لایه باز فتوشاپ - متخصص ارتوپدی 2
 • دانلود ‌‌‌سیاست‌ های آمایش جمعیت
 • ویـژگی‌‌های‌ سیاست‌گذاری مطلوب جمعیت در ایران
 • جـمعیت‌ و توسعه پایدار در ایران
 • مقاله ISI با ترجمه - تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری
 • مقاله ISI با ترجمه فارسی - معماری شهر هوشمند و برنامه های کاربردی مبتنی بر IoT آن
 • لیست پایان نامه های ارشد روانشناسی
 • لیست پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی
 • لیست پایان نامه های مهندسی صنایع

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "