فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 662
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873404

پیوند ها

پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی - برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی


پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی - برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی

چکیده :

 

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو

اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک

منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به

منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی سازمان.

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت میباشد.

این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در پروژه های

عمرانی صورت گرفته است .

تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه

گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار

ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .

مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج و اثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد.

مقدمه :

فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را درمدیریت روابط کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر جهت تعهدی مثبت

نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .

مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری راعاید سازمان ها کنند .

صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (Mullins.1999).

با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های

با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتیکار- محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .

بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.

صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه وتقاضا وجود دارد .

بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، درنتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه

گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت

نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.

این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی سازمان ها را افزایش داد

 

تعداد صفات 161 word

 

فهرست مطالب

چکیده : 3

مقدمه : 4

انگیزه تحقیق : 6

شرح مسئله : 8

1- کمبود نیروی کار ماهر : 8

2- نیروی کارموقت - تغییرپذیر : 9

3- تغییربازار کار و آرایش نیروی کار : 9

4- فقدان آموزش مفید وارزیابی عملکرد : 10

5- نحوه مشارکت کارکنان : 10

6- تعهد مدیریت و رهبری : 11

هدف از مطالعه : 11

دامنه مطالعه : 12

اهمیت مطالعه : 13

فصل دوم 14

مقدمه : 14

مرور کلی برصنعت ساخت : 14

نگاهی به استراتژی طراحی – مناقصه – ساخت (D/B/B) : 16

ساختاراول : 18

ساختار دوم : 18

عیوب موجود در سیستم سه عاملی متعارف : 19

سطوح مدیریت در صنعت ساخت : 19

مدیریت منابع انسانی (HRM) : 23

تعریف مدیریت منابع انسانی : 24

ویژگی های مدیریت منابع انسانی : 25

جنبه های سخت ونرم HRM : 26

تعریف ومفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) : 29

استراتژی های متنوع منابع انسانی به عنوان بهترین رویکرد درساخت : 31

برنامه ریزی منابع انسانی ازاستراتژی های SHRM درساخت : 38

نگاهی بر، برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) 38

فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی درصنعت ساخت : 41

تجزیه وتحلیل دلایل ماندن یا رفتن کارکنان : 47

آماده سازی شرح ومشخصات مشاغل : 49

توسعه منابع انسانی (HRD) درصنعت ساخت : 50

رعایت اصول اساسی زیر به منظور طراحی مناسب برنامه آشناسازی باید مورد توجه قرارگیرد : 54

سه حالت مختلف از یادگیری درسازمان عبارتند از : 56

علل بروز بی تفاوتی (عدم انگیزه ) در کارکنان وروش های مقابله با آن : 68

بعضی ازعلل بروز بی تفاوتی در کارکنان : 68

راهكارهای برخورد با بی تفاوتی در كاركنان : 72

ارائه یک روش جهت ارزیابی عملکرد درصنعت ساخت : 79

فصل سوم(روش تحقیق) 87

مقدمه : 88

روش های جمع آوری داده ها : 88

جمع آوری اطلاعات اولیه : 89

هدف از تهیه پرسشنامه وبیان مشخصات آن : 89

ساختار پرسشنامه : 90

جمع آوری اطلاعات ثانویه : 92

متغیرهای تحقیق : 92

جامعه آماری : 93

روش آنالیز : 93

فرمول شاخص میانگین : 93

فلوچارت روش تحقیق : 96

فصل چهارم(نتایج وتحلیل ها) 98

مقدمه : 99

توجه به سهام داران وداشتن استراتژی های سازمانی (کلان): 103

ساختار وچارت سازمانی مناسب : 104

ارزیابی منابع موجود : 107

تجزیه وتحلیل داشته های داخلی – تقاضا در برابرعرضه : 108

طراحی وآنالیز مشاغل - قراردادن افراد مناسب درموقعیت های مناسب : 109

استفاده ازابزارها و روش ها در برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی) : 110

فاکتورهایی که باید درهنگام توسعه منابع انسانی (HRD) پروژه جهت دستیابی به بهترین. 115

افزایش کیفیت درگروکیفیت کار کارکنان : 116

برنامه ی تشویقی مناسب به منظورافزایش انگیزه کارکنان : 118

تکنولوژی منابع انسانی تسهیل کننده روند بازدهی وبهبود دهنده توانایی کنترل هزینه : 120

بهبود مداوم به واسطه توجه به محیط بیرون از سازمان : 121

استفاده ازابزارها و روش ها در توسعه منابع انسانی (توسعه گروهی) : 123

تاثیربرنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی برعملکرد : 125

دلایل ومحدودیتهای اصلی شکست برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی: 128

موانع ومشکلات اصلی ناکامی درآموزش کارکنان : 130

انواع کارکنان شاغل درپروژه ها (روزانه) برحسب تخصص... 130

فصل پنجم(مباحثه ونتایج) 136

مباحثه : 137

نتایج : 141

اهداف ویافته های اصلی مطالعه : 141

توصیه ها وپیشنهادات.. 151

نتیجه گیری. 153

پیوست 1. 155

فرم سؤال. 155

بخش٢: استفاده از ابزار و تكنيک هاي منابع انساني در ساخت پروژه 156

بخش٣: تاثیر برنامه ريزی وتوسعه منابع انساني پروژه برعملكرد سازمان. 161


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما