فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 183
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869587

پیوند ها

پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر روي بهره وري نيروي كار


پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر روي بهره وري نيروي كار

پيشگفتار

نيازهاي بشر چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمياب و نيازهاي نامحدودي كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمياب و بر طرف كردن نيازهاي نامحدود امري واجب و ضروري به شمار مي رود وهمچنين با توجه به جهاني شدن اقتصاد و شكستن مرزهاي جغرافيايي چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و . . . . و افزايش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا براي از دست ندادن بازارهاي داخلي و خارجي و خارج نشدن از گوي رقابت داخلي وجهاني ، كالاهايي با كيفيت بهتر و كميت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي داخلي و خارجي شان عرضه نمايند كه اين مي تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت گيرد. بنابراين ، اين چيزي جزء بهره وري و كارايي بيشتر عوامل توليد نمي تواند باشد .

بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.

بهره وري به عنوان يك ضرورت ، جهت ارتقاء سطح زندگي ، رفاه بيشتر و آرامش و آسايش انسانها مي باشد ، كه هدف اساسي براي همه كشورهاي جهان محسوب مي‌شود.

وقتي كه ، مسئله بهره وري و بحث استفاه بهينه از منابع به ميان مي آيد ، نمي‌توان از مهمترين بخش آن يعني بهره وري نيروي انساني به سادگي گذشت. استفادة منطقي از منابع فكري و فيزيكي نيروي انساني كمك شاياني به بهره وري كرده و خواهد كرد و بكارگيري افراد ماهر و متخصص و داراي مهارت هاي مختلف در زمينه هاي متعدد ، مي توان به كيفيت بهتر و كميت بيشتر توليدات بيانجامد . بدون اغراق مي توان گفت كه اين ذهن و فكر و قدرت بدني نيروي انساني بوده است كه چنين تحولات عظيمي در بكارگيري ماشين آلات ، مواد ، انرژي و.‌.‌. ايجاد كرده است .

بشر براي افزايش بهره وري از تمام توان خود استفاده كرده است ، به طوريكه جميع اختراعات و ابداعات بشري از ابتدائي ترين ابزار كار دراعصار گذشته گرفته تا پيچيده ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي در زمان حاضر ، متأثر از همين تمايل و اشتياق به بهره وري افزون تر بوده است و خواهد بود. مي توان گفت يكي از مهمترين دستاوردهاي انساني امروز ، دستيابي به تكنولوژي الكترونيك و به دنبال آن دستيابي به ابزارهاي محاسباتي قوي مانند كامپيوتر و وسائل ارتباطاتي كه از مهمترين آنها اينترنت مي باشد، بوده است كه اين هم خود در سايه استفادة صحيح و منطقي ازمنابع و امكانات موجود وجود محدوديتها تحقق يافته است .

امروزه استفاده از كامپيوتر و اينترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از اين دو ابزار و فناوري استفاده مي شود . كه در كشور ما نيز استفاده از كامپيوتر به طور گسترده و استفاده از اينترنت به طور محدودتر در زندگي افراد راه پيدا كرده است .

بديهي است كه تغييرات تكنولوژيكي علاوه بر اينكه روي بهره وري تأثير مي گذارد، باعث تغيير نوع شغلها ، مهارتها ، مسئوليتها و وظايف كارگران مي شود و نيروي كار در بازار كار داراي مزيت خواهد بود . بنابراين ، جذب نيروي كار ماهر و متخصص در فعاليتهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات ضروري است كه اين خود روي دستمزد نيروي كار تأثير مي گذارد.

گسترش سريع اين دو وسيله ، دولتها ، شركتها ، صنعتگران و مديران و . . . را بر آن داشته است كه براي بهبود كيفيت و كميت توليدات خود و افزايش بهره وري از فناوري اطلاعات به طور مطلوب استفاده كنند .

قطعاً هر تكنولوژي و ابزار جديد كه وارد زندگي بشر مي شود پيامدها و نتايج مثبت و منفي را با خود به همراه خواهد داشت و سوء ظن ها مختلفي را ايجاد خواهد كرد كه فناوري اطلاعات و استفاده از آن نيز از اين سوء ظن هاي به دور نبوده است . تحقيقات گسترده اي در زمينه تأثير فناوري اطلاعات بر روي متغيرهاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي صورت گرفته است .

با توجه به مباحث گفته شده در اين پايان نامه به دنبال آزمون دو فرضيه زير هستيم :

  • استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي بهره وري نيروي كار تأثير مثبت دارد .
  • استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي دستمزد درمحل كار تأثير مثبت دارد .

اين دو فرضيه در مورد صنايع استان تهران در سال 1381 مورد بررسي قرار مي گيرد و جمع آوري آمار و اطلاعات به صورت ميداني صورت گرفته است .

در فصل اول به ادبيات موضوعي مي پردازيم كه شامل تعاريف بهره وري و دستمزد و بررسي فناوري اطلاعات و تاريخچه كامپيوتر و اينترنت مي باشد. در فصل دوم به بررسي مباني تئوريك مي پردازيم كه فناوري اطلاعات چگونه مي‌تواند روي بهره وري نيروي كار و دستمزد تأثير بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است را تجزيه و تحليل مي كنيم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه اختصاص يافته است و در نهايت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازيم .

 

تعداد صفحات 138 word

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: ادبیات موضوعی

1-1- بهره وری

1-1-1- تعریف بهره وری

1-1-2- مدلها و شاخصهای بهره وری

1-1-3 – عوامل موثر بر بهره وری

1-2- مفهوم دستمزد

1-3 – فناوری اطلاعات

1-3-1- اهمیت فناوری اطلاعات

1-3-2- تعریف واژه فناوری اطلاعات (تکنولوژی اطلاعات)

1-3-3- تعریف فناوری اطلاعات

1-3-4- تاریخچه فناوری اطلاعات

1-3-5- کامپیوتر و اینترنت

1-3-5-1- تاریخچه رایانه (کامپیوتر) و نسلهای آن

1-3-5-2 ظهور اینترنت

1-4-تصویری از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان

فصل دوم: مبانی تئوریک

2-1- پیشرفت تکنولوژی

2-2 – حسابداری رشد

2-2-1- پیشرفت فنی بی طرفی هیکس (پیشرفت فنی نامشخص و بی طرف)

2-2-2- پیشرفت فنی هارود

2-2-3- پیشرفت فنی مشخص در سرمایه

2-3 نظریه های دستمزد

2-3-1 – نظریه دستمزد آدام اسمیت

2-3-2 نظریه جمعیت مالتوس

2-3-3- نظریه دستمزد جان استورات میل

2-3-4- نظریه مارکس

2-3-5 – نظریه ویکستد

2-3-6- نظریه مارشال

2-3-6-1 تقاضا برای عوامل تولید

2-3-6-2- بازار عرضه کار

3-3- بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3ـ1ـ مطالعه استروستیک و نگوین

3ـ2ـ مطالعه نیکولاکریستی

3ـ3ـ مطالعه گرینن و میرز

3-4 – مطالعه کروگر

3-5-مطالعه پریدخت وحیدی

3-6- مطالعه کوین جی استروب

3-7 – مطالعه استرالیا

3-8- مطالعه لی وکیم

فصل چهارم: روش نمونه گیری و برآورد موجودی سرمایه

4-1- روش نمونه گیری

4-2- برآورد موجودی سرمایه

4-2-1- مروری بر روشهای برآورد موجودی سرمایه

4-2-2- محاسبه موجودی سرمایه

فصل پنجم: برآورد مدلها و نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- توابع تولید

5-1-1- تابع تولید کاب- داگلاس

5-1-2- تابع تولید (CES)

5-1-3- توابع تولید انعطاف پذیر

5-2- متغیر های مجازی

5-3- مدل نظری جهت بررسی های تجربی

5-3-1- مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعا ت بر روی بهره وری نیروی کار

5 ـ 3ـ 2 ـ مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

5-4- برآورد مدلها

5-4-1- نتایج برآورد مدلها

5-5- نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما