فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 857
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868776

پیوند ها

پایان نامه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي


پایان نامه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

چكيده

تحقيق حاضر به بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با موفقيت تحصيلي در دانش‌آموزان شهري و روستايي مي‌پردازد. در اين تحقيق نقش جنسيت و محل سكونت (شهر و روستا) كه در تحقيقات پيشين نتيجه قطعي در مورد نقش آنها بدست نيامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقيق حاضر از نوع همبستگي است و از جمله تحقيقات کاربردي محسوب مي شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهاي) گيلانغرب مي باشد برابر 1500 نفر است که نهايتا نمونه اي 278 نفري از آن بصورت تصادفي انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در اين پژوهش از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل استفاده شده است. نتيجه اي که از اين تحقيق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهاي شناختي و هم راهبردهاي فراشناختي در موفقيت تحصيلي مؤثر مي باشند و جنسيت و محل سکونت نيز در استفاده از اين راهبردها مؤثر مي باشد، بطوري که دانش آموزان دختر بيش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهري بيش از دانش آموزان روستايي از هر دو نوع راهبرد استفاده مي کنند.

 

تعداد صفحات 80 word

 

 

فهرست مطالب

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

فصل اول

موضوع پژوهش

1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................... 2

1ـ2 بيان مسئله.................................................................................................................. 3

1ـ3 ضرورت و اهميت پژوهش......................................................................................... 4

1ـ4 اهداف پژوهش........................................................................................................... 5

1ـ5 فرضيات و سوال پژوهش.......................................................................................... 6

1ـ6 تعريف متغيرهاي پژوهش.......................................................................................... 6

فصل دوم

پيشينه نظري و عملي پژوهش

2ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 10

2ـ2 تعريف راهبردهاي يادگيري..................................................................................... 13

2ـ3 راهبردهاي شناختي................................................................................................. 15

2ـ3ـ1 راهبردهاي تكرار يا مرور.................................................................................... 16

روش ها و راهکارهاي راهبردهاي تکرار....................................................................... 17

2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنايي........................................................................... 21

روش‌ها و تاكتيك‌هاي گسترش معنايي........................................................................... 22

2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهي............................................................................................ 28

روش‌ها و راهكارهاي سازمان‌دهي ............................................................................... 28

2ـ4 راهبردهاي فراشناختي............................................................................................. 33

2ـ5 دانش ويژه راهبرد................................................................................................... 40

2ـ6 دانش راهبرد اسنادي............................................................................................... 40

2ـ7 تفاوت‌هاي جنسي در استفاده از راهبرد.................................................................. 41

2ـ8 راهبردهاي يادگيري و رشد.................................................................................... 41

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

2ـ9 پيشينه عملي تحقيق................................................................................................... 45

2ـ10 پژوهش‌هاي خارجي ............................................................................................. 45

2ـ11 پژوهش‌هاي داخلي................................................................................................. 48

فصل سوم

3ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 53

3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش...................................................................................... 53

3ـ3 جامعه آماري........................................................................................................... 54

3ـ4 حجم نمونه .............................................................................................................. 55

3ـ5 روش نمونه‌گيري..................................................................................................... 55

3ـ6 ابزار اندازه‌گيري پژوهش........................................................................................ 55

3ـ6ـ1 پايايي.................................................................................................................... 56

3ـ6ـ2 اعتبار.................................................................................................................... 56

3ـ7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها ................................................................................... 57

فصل چهار

تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي

4ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 59

4ـ2 ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه ......................................................................... 59

4ـ3 آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق.............................................................................. 61

مقدمه............................................................................................................................... 61

آزمون فرضيه اول ......................................................................................................... 61

آزمون فرضيه دوم......................................................................................................... 62

آزمون فرضيه سوم ....................................................................................................... 62

آزمون فرضيه چهارم .................................................................................................... 63

آزمون سوال تحقيق........................................................................................................ 64

 

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

فصل پنجم

تفسير نتايج آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق

5ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 67

5ـ2 فرضيه اول............................................................................................................... 67

5ـ3 فرضيه دوم.............................................................................................................. 69

5ـ4 فرضيه سوم............................................................................................................. 71

5ـ5 فرضيه چهارم ......................................................................................................... 72

5ـ6 سوال تحقيق............................................................................................................. 72

5ـ7 نتيجه کلي................................................................................................................. 73

5ـ8 محدوديت هاي محقق............................................................................................... 73

5ـ9 پيشهادات ................................................................................................................ 73

فهرست منابع فارسي...................................................................................................... 75

فهرست منابع انگليسي..................................................................................................... 77

ضميمه............................................................................................................................. 79

 

فهرست شكل‌ها

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

 

شكل (2-1) طبقه‌بندي انواع راهبردهاي يادگيري........................................................... 13

 

شكل (2-2) نمونه‌اي از نقشه مفهومي............................................................................ 30

 

شكل (2-3) طرح شعاعي................................................................................................. 31

 

شكل (2-4) طرح هرمي................................................................................................... 32

 

شكل (2-5) طرح همپوشي............................................................................................... 32

 

شكل (2-6) الگوي پيشنهادي تنظيم فعاليتها و راهبردهاي يادگيري............................... 44

 

فهرست جداول

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

 

جدول (2-1) تاكتيك‌هاي راهبرد تكرار و مرور.............................................................. 21

 

جدول (2-2) تاكتيك‌هاي راهبرد بسط و گسترش معنايي............................................... 27

 

جدول (2-3) تاكتيك‌هاي راهبرد سازمان‌دهي................................................................ 28

 

جدول (4-1) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس جنسيت و محل سكونت............. 59

 

جدول (4-2) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصيلي و كلاس ........... 60

 

جدول (4-3) ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي شناختي و فراشناختي براساس محل سكونت 60

جدول (4-4) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي فراشناختي با معدل. 61

جدول (4-5) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي شناختي با معدل...... 62

جدول (4-6) آزمون t (تي) براي مقايسه معدل دانش‌آموزاني كه بصورت توأم از راهبردهاي يادگيري استفاده مي‌كنند با معدل ساير دانش‌آموزان ............................................................................... 63

جدول (4-7) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر 64

جدول (4-8) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان شهري با دانش‌آموزان روستايي........................................................................................................................................ 65

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما