فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 96
 • بازدید دیروز : 545
 • بازدید کل : 870811

پیوند ها

پایان نامه بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران


پایان نامه بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

چكيده :

پژوهش حاضر جهت بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران مي‌باشد.

جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 مي‌باشند كه از اين تعداد، 100 نفر روش نمونه گيري خوشه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش پژوهش بكار رفته در اين پژوهش روش همبستگي است و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپيلبرگر استفاده شد به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است آمار توصيفي شامل محاسبه فراواني و درصد و ارائه جداول و نمودار مي‌باشد و روشهاي آمار استنباطي شامل همبستگي و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو ضريب همبستگي در نمونه‌هاي مستقل مي‌باشد.

نتايج حاكي از اين است كه در عملكرد خانواده بين ميانگين نمرات آزمودني‌هاي دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نشد و در كنترل خشم آزمودني‌هاي دختر به طور معني داري نمرات بالاتري نسبت به آزمودنيهاي پسر داشتند. بين عملكرد خانواده و كنترل خشم آزمودنيهاي پسر و بين عملكرد خانواده و كنترل خشم در كل آزمودنيها داراي ضرايب منفي و معنادار مي‌باشد.

هدف كلي پژوهش : بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

اهداف اختصاصي پژوهش :

 • سنجش عملكرد خانواده‌هايي كه كنترل خشم نوجوانانشان سنجش شده است.
 • سنجش ميزان كنترل خشم نوجوانان
 • مقايسه ميزان كنترل خشم پسران و دختران
 • تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم پسران
 • تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان
 • تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم دختران

 

فرضيات پژوهش

 • بين عملكرد خانواده نوجوانان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود دارد.
 • بين ميزان كنترل خشم دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
 • بين عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان همبستگي وجود دارد.

 

تعداد صفحات 100 word

 

فصل اول. ۱

چکیده : ۲

فصل اول. ۳

مقدمه (بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان) ۳

بیان مسئله. ۶

اهداف اختصاصی پژوهش : ۸

فرضیات پژوهش… ۹

متغیرها ۹

تعریف علمی و عملیاتی متغیرها ۹

منابع فصل اول. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

مرور ادبیات.. ۱۴

تعریف خانواده ۱۴

تعریف نوجوانی.. ۱۶

انواع خانواده ۱۷

اهمیت خانواده ۱۹

کارکرد خانواده ۲۱

نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت… ۲۲

مدیریت خانواده ۲۳

الف- قدردانی کردن. ۲۳

ب – انتقاد کردن. ۲۴

ج – بحث کردن. ۲۵

جو عاطفی خانواده ۲۵

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان. ۲۸

اثرهای روانی بلوغ جنسی.. ۳۲

رشد هویت… ۳۴

نقش خانواده ۳۵

مناسبات نوجوان و خانواده ۳۶

اثبات وجود. ۳۷

منفی گرایی.. ۳۸

رابطة افقی به جای رابطة عمومی.. ۳۸

پذیرش و مقبولیت… ۳۹

کنترل و آزادی.. ۳۹

واقع بینی به جای بدبینی.. ۴۰

تعریف خشم. ۴۱

کنترل خشم ۴۴

روشهای زیان آور کنترل خشم. ۴۵

واپس رانی ۴۵

ابراز ۴۶

نوجوانی و خشم. ۴۶

دیدگاههای مختلف درباره خشم. ۴۷

دیدگاه رشدی : ۴۷

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری.. ۵۰

دیدگاه روان تحلیلگری.. ۵۱

دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی.. ۵۳

دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی.. ۵۴

دیدگاه شناختی.. ۵۵

دیدگاه فرهنگی ۵۷

دیدگاه اقتصادی ۵۸

دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم. ۵۹

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری.. ۵۹

دیدگاه یادگیری اجتماعی ۶۰

استدلال. ۶۰

تنبیه فرد پرخاشگر. ۶۱

تنبیه الگوهای پرخاشگر. ۶۱

تقویت رفتارهای مغایر. ۶۱

دیدگاه انگیزشی.. ۶۲

دیدگاه شناختی.. ۶۳

دیدگاه انسان گرا ۶۳

رفتار درمانی شناختی ۶۳

رویکرد عقلانی – رفتاری – عاطفی.. ۶۵

رویکرد رفتاری شناخت ۶۶

رویکرد درمانی نواکو. ۶۶

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۶۹

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. ۷۱

منابع فصل دوم. ۷۵

فصل سوم. ۷۹

جامعه: ۸۰

نمونه و روش نمونه گیری: ۸۰

ابزار تحقیق: ۸۰

الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD) 81

ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2) 84

شیوه اجرا: ۸۷

نمره گذاری STAX2: 88

پایای پرسشنامهSTAX I-2. 89

روایی پرسشنامه STAX 1-2. 91

طرح و شیوه اجرای تحقیق. ۹۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۲

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری: ۹۴

پیشنهادات کاربردی: ۹۸

محدودیت ها پژوهش: ۹۸

پیشنهادات تحقیقی: ۹۹

منابع : ۱۰۰

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما