فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1056
 • بازدید دیروز : 135
 • بازدید کل : 868975

پیوند ها

پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني


پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

 

چكيده :

 

در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

 

جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد.

 

حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.

 

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.

 

در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.

 

در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح گرديده است.

 

 • بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر همبستگي وجود دارد. نتايج تحيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين بهرة هشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار مي‌باشد.
 • بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر همبستگي وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار است.
 • بين ميزان بهرة هوشي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t محاسبه شده ميزان بهره هوشي دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نيست، يعني بين آنها تفاوت معناداري وجود ندارد.
 • بين ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t محاسبه شده ميزان خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار مي‌باشد.

«اهداف تحقيق»

 

هدف اين تحقيق بررسي رابطة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان مي‌باشد.

 

هدف ديگر مقايسه ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر مي‌باشد. البته قابل ذكر است كه هدف تحقيق برداشتن گامي در جهت رشد و ارتقاء عملكرد تحصيلي و سلامت رواني دانش‌، آموزان مي‌باشد.

«فرضيه‌هاي تحقيق»

 

 • بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش آموزان پسر همبستگي وجود دارد.
 • بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر همبستگي وجود دارد.
 • بين ميزان بهرة هوشي دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
 • بين ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.

 

 

تعداد صفحات 89 word

 

 

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
تقديم و تشكر
چكيده تحقيق
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه 4
بيان مسئله 8
اهميت تحقيق 10
اهداف تحقيق 10
فرضيه‌هاي تحقيق 11
تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها 11
فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق)
تعريف خلاقيت 14
ماهيت استعداد خلاق 16
رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي 18
مردان و زنان خلاق 19
روشهاي پرورش خلاقيت 20
عوامل موثر بر خلاقيت‌ 22
تمركز به عنوان كليد خلاقيت 25
براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است 25
محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق 28
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند 29
خلاقيت و هوش 33
هوش چيست 38
تقسيمات و طبقه‌بندي هوش 38
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 40
تحقيقات انجام شده 45
فصل سوم : (روش اجراي تحقيق
جامعه آماري 49
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون) 49
روش جمع‌آوري اطلاعات 51
روش آماري 52
فصل چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)
توصيف داده‌ها 54
فصل پنجم :
مقدمه 62
خلاصة تحقيق 62
يافته‌هاي تحقيق 3
پيشنهادها 65
محدوديتها 66
منابع 68
ضمائم

فهرست جداول
جدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت 54
جدول 2-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت 54
جدول 3-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت 58
جدول 4-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت 59
جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة هوش 59
جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقيت 60

فهرست نمودارها صفحه
نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعي نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش 55
نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعي نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقيت 55
نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة هوش 56
نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة خلاقيت 56
نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة هوش 57
نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة خلاقيت 57


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما