فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 170
  • بازدید دیروز : 1485
  • بازدید کل : 869574

پیوند ها

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان


پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

1ـ1 مقدمه


بسياري بر اين عقيده‌اند كه خلاقيت امري ذاتي است و فقط خداوند اين وديعه خود را به عده‌اي از انسانها بخشيده و قابل آموزش و آموختني نيست . عده‌اي با اين عقيده مخالفند و ابراز مي
دارند خداوند به همه انسانها يكسان نعمت بخشيده اين افراد (خلاقان) از اين نبوغ خدادادي خود ، بيشترين بهره را برده‌اند و نيز معتقدند كه خلاقيت صفت مشترك تمامي انسانها است كه با پرورش آن مي توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبديل كرد و بالعكس مي‌توان خلاقيت را با آموزش ناصحيح و غلط از ريشه خشكاند. تحقيقات ادعاي گروه دوم را تصديق كرده و خلاقيت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقيت از فردي به فرد ديگر متفاوت مي‌دانند و هر انساني به نوعي از خلاقيت خود بهره مي‌برد يكي زياد يكي كم(پيرخايفي،1376). اين تحقيقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقيت از همان بدو تولد و دوران كودكي آغاز مي‌شود و در دوران دبيرستان به مرحله شكوفائي خود نزديك مي‌شود. البته اگر اين توانايي در انسان پرورش يابد تا پايان عمر به غناي والاي علمي آن افزوده مي‌شود. جامعه‌ي پويا
و پرتلاش امروزي يك لحظه درنگ نمي كند تا بتواند به فنون جديد و قدرت والاي علمي دست پيدا كند . در چنين عصري كه عصر شكوفايي و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمي، پژوهندگان ،مخترعين ، مبتكرين، صنعتگران و... است براي اداره سازمان‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق نياز است ، تا بتوان همگام و همپاي پيشرفت جامعه به پرورش افراد خلاق اقدام نمود.]

 


تعداد صفحات 138 word

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۱ـ۱ مقدمه

۱ـ۲ بیان مسئله

۱ـ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱ـ۴ اهداف پژوهش

۱ـ۵ فرضیه‌های پژوهش

۱ـ۶ تعاریف عملیاتی متغیرها

۱ـ۶ ـ۱ نوع متغیرهای تحقیق

۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گیری متغیرها

۱ـ۶ ـ ۳ تعریف متغیرها فصل دوم : ادبیات پژوهش

۲ـ۱ خلاقیت چیست ؟

۲ـ۲ تعریف خلاقیت

۲ـ۳ روند شکل گیری خلاقیت

۲ـ۴ خصوصیات افراد خلاق

۲ـ۵ راه‌های پرورش خلاقیت

۲ـ۶ موانع خلاقیت

۲ـ۷ انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری

۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق

۲ـ۹ محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت

۲ـ۱۰ نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق

۲ـ۱۱ تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق

۲ـ۱۲ نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق

۲ـ۱۳ تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق

۲ـ۱۴ نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت

۲ـ۱۵ نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت

۲ـ۱۶ تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق

۲ـ۱۷ مروری بر تحقیقات انجام شده فصل سوم : روش پژوهش

۳ـ۱ نوع تحقیق

۳ـ۲ جامعه آماری و ویژگی‌های آن

۳ـ۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

۳ـ۴ ابزار گردآوری داده‌ها

۳ـ۵ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها

۳ـ۵ـ۱ پایایی و روایی آزمون خلاقیت

۳ـ۵ـ۲ پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت

۳ـ۵ـ۳ پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته

۳ ـ ۶ شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها

۳-۶-۱ نمره‌گذاری آزمون خلاقیت

۲-۶-۲ نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت

۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

۴ـ۱ یافته‌های توصیفی

۴ـ۲ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

۵ـ۱ بحث و نتیجه‌گیری

۵ـ۲ پیشنهاد نظری و علمی پژوهش

۵ـ۳ محدودیت‌های پژوهش

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ پیوست‌ها

پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدی

فهرست جداول

جدول شماره ۳ ـ۱ دامنه نمره خلاقیت

جدول شماره ۳ ـ۲ دامنه نمره انگیزه پیشرفت

جدول شماره ۴ ـ ۱ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها

جدول شماره ۴ ـ۲ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق

جدول شماره ۴ ـ۳ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی

جدول شماره ۴ ـ۴ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۵ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۶ توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری

جدول شماره ۴ ـ۷ توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی

جدول شماره ۴ ـ۸ توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه

جدول شماره ۴ ـ۹ توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها .

جدول شماره ۴ ـ۱۰ توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری

جدول شماره ۴ ـ۱۱ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها

جدول شماره ۴ ـ۱۲ میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه

جدول شماره ۴ ـ۱۳ توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها

جدول شماره ۴ ـ۱۴ میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان

جدول شماره ۴ ـ۱۵ میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری

جدول شماره ۴ ـ۱۶ میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن

جدول شماره ۴ ـ۱۷ توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه

جدول شماره ۴ ـ۱۸ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۱۹ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۲۰ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی …

جدول شماره ۴ ـ۲۱ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی .

جدول شماره ۴ ـ۲۲ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۲۳ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۲۴ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۲۵ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی

جدول شماره ۴ ـ۲۶ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما