فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 410
 • بازدید دیروز : 766
 • بازدید کل : 870580

پیوند ها

پایان نامه محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387


پایان نامه محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

مقدمه:

همانگونه كه مي دانيم، به منظور رسيدن به يك جامعه سالم در ابعاد مختلف بايد در مراحل مختلف تربيت افراد جامعه كوشيد و در برابر هر كنش فردي در هر دوره از ادوار مختلف بايد واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظري كه از آن واكنش داريم برسيم.

در برخورد با جرائم و بزهكاري اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است بايد اين امر مورد توجه قرار گيرد و واكنش مناسب اجتماعي به منظور رسيدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً يكي از اهداف مجازات از نظر علماي حقوق كيفري اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

براي تامين اين هدف بايد در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و يا واكنش اجتماعي مناسب با در نظر گرفتن سن، روحيه، شخصيت و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعي مناسب، به زندگي خود ادامه دهد و از اين روست كه تشكيل پرونده شخصيت جهت رسيدگي به جرايم اطفال ضرورت پيدا مي كند.

همچنين بايد متذكر شد كه اعمال يك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعي نامناسب ممكن است طفل بزهكاري كه براي اولين بار تحت تاثير عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوي كه با اعمال واكنش اجتماعي مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را براي هميشه از اجتماع محروم و يا وي را در آينده نزديك به يك مجرم حرفه اي تبديل نمايد.

سؤالات و فرضيات:

سؤالات و فرضيه هايي كه در انجام اين تحقيق كه پيش روي شماست در صدد پاسخگويي به آنها هستيم، به طور اختصار و اجمال به ترتيب ذيل است:

 • عدم مطابقت قول مشهور فقهاي اماميه در مورد سن بلوغ دختران در 9 سالگي با ادله قطعي كتاب و سنت و واقعيات خارجي.
 • معتبر بودن رشد كيفري (تشخيص حسن و قبح اعمال خويش) براي تحقق مسئوليت كيفري.
 • موضوعيت نداشتن سن به عنوان سن بلوغ و زمان مسئوليت كيفري اطفال و معيار اصلي بودن احتلام براي پسران و حيض براي دختران، به عنوان رسيدن به حد بلوغ.
 • وجود خلاء قانوني در قانون مجازات اسلامي، در مورد سن مسئوليت كيفري و طبقه بندي سني اطفال.
 • فقدان قانون خاص اطفال، مطابق با ضوابط اسلامي در قوانين جزايي ايران.
 • مقايسه اقوال مذاهب پنجگانه اسلامي و مقايسه قوانين ايران و برخي از كشورهاي ديگر (اسلامي و غربي)، در خصوص سن مسئوليت كيفري اطفال و مسائل ديگر مربوط به اطفال.

روش تحقيق:

در اين تحقيق سعي شده است حتي المقدور، مباحث به صورت تطبيقي و مقايسه اي با تحليل هاي مناسب صورت گيرد تا بتوان در پايان به يك نگرش كلي نسبت به موضوع تحقيق دست يافت و اين كه بهترين روش دادرسي براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان بزهكار كدامست.

ديگر اينكه مسائل بحث شده در اين تحقيق از زواياي مختلف مانند روايات، علوم تجربي، احاديث، فقه و قوانين مختلف مانند قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مواد 219-231) مورد بررسي قرار داده شده است.

در پايان تحقيق نيز چند پيشنهاد به عنوان راهكارهايي كه مي توانند براي دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار سودمند و مفيد فايده باشند ارائه شده است. همچنين نمونه اي از قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار كه به صورت پيش نويس مي باشد ، گنجانده شده است.

اميد است آنگونه كه بيان شد، با اين روش تا حدودي پاسخگوي شبهات و مسائل مربوط به موضوع تحقيق بوده باشيم.

 

تعداد صفحات115 word

 

فهرست مطالب :

مقدمه

انگيزه انتخاب موضوع

اهميت موضوع

سوالات و فرضيات

روش تحقيق

كليات (تعاريف و تاريخچه دادرسي اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ايران، شرع مقدس اسلام و پيمان نامه حقوق كودك

 • تعريف قانوني طفل
 • مباني شرعي صغر ( طفل در آيينه شرع )
 • مفهوم طفل در پيمان نامه حقوق كودك

ب: دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304

 • معايب دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
 • محاسن دادرسي اطفال در قانون مجازات عمومي مصوب 1304

ج: اصلاحات آيين دادرسي كيفري تا قبل از قانون مصوب 1338

 • معايب اصلاحات
 • محاسن اصلاحات

د:طبقه بندي اطفال در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338

 • اطفال كمتر از 12 سال

2- اطفال بين 12 تا 15 سال

3-اطفال بين 15 تا 18 سال

 

هـ : اصول دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338

1-معايب دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338

2-محاسن دادرسي اطفال در قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار مصوب 1338

و: شباهت آيين دادرسي اطفال با آيين دادرسي بزرگسالان

ز: تفاوت آئين دادرسي اطفال با آئين دادرسي بزرگسالان

فصل اول: معايب آئين دادرسي اطفال در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

 • دادگاه تخصصي يا اختصاصي
 • تفاوت دادگاه اختصاصي با دادگاه تخصصي
 • فقدان سازمان قضائي تخصصي براي دادگاه اطفال

ب: ابهامات و كاستي هاي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

 • نحوه مجازات افشاء كنندگان جريان دادگاه
 • نحوه دادرسي در غياب طفل متهم
 • ابهامات موجود در تصميمات قابل تجديد نظر خواهي دادگاه اطفال
 • خلاء وجود پرونده شخصيت براي اطفال بزهكار
 • تسري دادن رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال
 • خلاء وجود پليس اطفال
نتيجه گيري فصل اول

 

فصل دوم: محاسن دادرسي اطفال در قانون سال 1378

الف: حمايت شكلي از اطفال
 • شرايط قاضي دادگاه اطفال
 • صلاحيت دادگاههاي نوجوانان
 • سن مسئوليت كيفري
 • دادرسي ويژه نوجوانان
 • تكليف دادگاه در مورد اعلام به ولي يا سرپرست قانوني طفل در جهت حضور در دادگاه
 • مرجع صالح تعقيب و تحقيق (قاضي يا ضابط)
 • مراتب احضار طفل
 • راهكارهاي قانوني جهت دسترسي آسان به طفل براي دادرسي
 • تخفيف مجازات: حربه اي مناسب براي حمايت از طفل
 • رعايت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
 • حكم به اقدامات آموزشي
 • مجازاتهاي تاديبي
 • اقدامات كمك آموزشي براي محافظت از جوانان در معرض خطر
 • تحقيق درباره وضعيت روحي و رواني طفل (اهرمي مناسب براي يك برخورد افتراقي)
 • تعيين وكيل تسخيري
ب: ضمانت ها و تدابير ماهوي در جهت حمايت از طفل

 

نتيجه گيري فصل دوم

جايگزينها

نتيجه گيري كلي

منابع و مآخذ

الف: كتب
 • به زبان فارسي
 • به زبان بيگانه
 • عربي
 • انگليسي
 • فرانسه
ب: مقالات

ج: پايان نامه ها

د: نشريات و مجلات

ه : قوانين و آئين نامه ها

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما