فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 608
 • بازدید دیروز : 1065
 • بازدید کل : 887819

پیوند ها

پـــایان نامه بررسی ساختار نسلهاي موبايل ( اول، دوم و سوم)


پـــایان نامه بررسی ساختار نسلهاي موبايل ( اول، دوم و سوم)

پيشگفتار

امروزه سيستمهاي راديويي سيار نقش مهمي در فعاليتهاي بازرگاني، تجاري، امور مراقبتي و حفاظت عمومي و زندگي روزمره عموم افراد ايفا مي‏كنند. اين سيستمها موجب كاهش هزينه، صرفه جويي در انرژي و افزايش راندمان در زمينه‏هاي مختلف مي شوند.

در ايران، نيز از سال 1992 بهره‏برداري از سيستمهاي مخابرات سيار آغاز شده است. سيستم كنوني مخابرات سيار در كشورمان، سيستم GSM ( نسل دوم) مي‏باشد و استفاده از سيستمهاي WCDMA (نسل سوم) در آينده از جمله طرحهاي شركت مخابرات كشورمان مي‏باشد. با اين حال منبع جامع و مختصري از اين سيستمها و استانداردهاي مربوط در دسترس نيست.

در مورد سيستمهايي مانند GSM وCDMA و بطور كلي در هر سيستم بي‏سيم ديگري، شايد مشكلترين قسمت در فهم و يادگيري اوليه سيستم، وجود انبوهي از لغات انحصاري، تخصصي و فني و اختصارات ويژه اين سيستمها است.

در اين تحقيق سعي شده كه با ترجمه و گردآوري و سازماندهي و تفصيل مطالب پراكنده‏اي كه در كتب و مقالات مخابراتي مربوطه آمده است ( كه از جديدترين كتب و مقالات موجودمي‏باشد)، مجموعه‏اي تهيه شود كه علاوه بر تشريح كامل ساختار كلي مهمترين سيستمهاي مخابرات سيار موجود، بسياري از اصطلاحات و اختصارات مربوط به اين استانداردها نيز بطور واضح بيان شوند. در اينجا، ساختار نسلهاي موبايل ( اول، دوم و سوم) و مقايسه آنها با هم و علل گرايش به سيستمهاي نسل سوم مورد بررسي قرار گرفته است و مطالعه آن مي‏تواند براي محققان سودمند و براي مبتديان راه‏گشا باشد.

 

تعداد صفحات 180 word

 

 

 • فصل 1
 • معرفی سیستمها و شبكه‏های سلولی مخابرات سیار
 • سیستمهای مخابرات سیار
 • مقدمه
 • اصول سیستم های رادیویی موبایل
 • فركانسهای بهره برداری و نوع مدولاسیون
 • سیرتكاملی روشهای احضارگیرنده سیار
 • سیستمCTCSS1
 • سیستم احضار انتخابی
 • سیستم های شماره گیری
 • استفاده اشتراكی از كانالهای رادیویی
 • دستیابی چند گانه و مفاهیمCDMA , FDMA , TDMA
 • تكنیك TDMA
 • تكنیك FDMA
 • تكنیك CDMA
 • شبكه های سلولی مخابرات سیار
 • كلیات طرح سلولی شبكه‏ها
 • شكل سلول ها در طرح اولیه
 • نحوه توزیع فركانس
 • تداخل
 • تداخل هم كاناله
 • تداخل باكانال مجاور
 • الگوی تكرار فركانس
 • تخصیص كانال
 • پاشیدگی زمانی
 • نسبت C/R
 • موانع محیطی
 • روشهای كاهش پاشیدگی زمانی
 • مفهوم كنترل توان دریافتی برای كاهش تداخل
 • مفاهیم ترانكینگ و درجه سرویس(GOS)
 • زمان شروع (Setup time )
 • مكالمه بلوكه شده ( Blocked call )
 • زمان نگهدارنده ( Holding time )
 • شدت ترافیك ( Traffic intensity )
 • بار( Load )
 • درجه سرویس ( Grade of servises ) Gos
 • نرخ تقاضا ( Request Rate )
 • سیستمهای ماهواره‏ای مخابرات‏سیار
 • فصل 2
 • مروری بر سیستم های نسل اول و نگاهی به سیستمAMPS
 • مقدمه
 • شبكه آنالوگ
 • سیگنالینگ در سیستم های آنالوگ
 • آماده سازی سیگنال آنالوگ
 • فشرده ساز
 • فیلتر پیش تآكید
 • محدود كننده
 • فیلترها
 • جمع كننده با SAT
 • شماره های شناسایی موبایل و ایستگاه پایه در AMPS
 • شماره شناسایی موبایل (MIN )
 • شماره سریال الكترونیكی (ESN)
 • شماره مارك كلاس ایستگاه (SCM )
 • مشخص كننده سیستم یا مشخص كننده شبكه SID ) یا NID )
 • كد مشخصه دیجیتال (DCC)
 • كانالهای فركانسی
 • سیستم AMPS گسترده
 • نگاهی بر عملیات تعویض كانال در سیستم های نسل اول
 • فصل 3
 • بررسی سیستم GSM
 • مقدمه‏ای بر GSM
 • پردازش سیگنال درGSM و ساختار فرستنده و گیرنده
 • A/D (مبدل آنالوگ به دیجیتال)
 • Segmentation (قطعه بندی كننده)
 • Speech coder (كد كننده صحبت)
 • Channel coder ( كد كننده كانال)
 • Interleaving (لابلا كننده بیتها)
 • Ciphering (رمز كردن)
 • Burst formatting
 • عناصر تشكیل دهنده شبكه GSM
 • اجزائ شبكه عمومی زمینی سیار (( PLMN
 • ایستگاه سیار(MS )
 • واحد ایستگاههای مركزی( (BSS
 • ایستگاه فرستنده پایه(BTS)
 • ایستگاه كنترل كننده پایه(BSC)
 • واحد تطبیق و تبدیل نرخ بیت(TRAU )
 • مركز سوئیچینگ موبایل (MSC)
 • بانك اطلاعات دائمی موقعیت( (HLR
 • بانك اطلاعات موقتی موقعیت (VLR)
 • مركز تصدیق صحت (AUC)
 • ثبات شناسایی هویت تجهیزات (EIR)
 • مركز عملیات و نگهداری OMC
 • مركز مدیریت NMC ) )
 • رابطها در GSM
 • زیرسیستمهای GSM
 • زیرسیستم رادیویی
 • زیرسیستم شبكه
 • زیرسیستم پشتیبانی و بهره برداری
 • كانالهای ارتباطات رادیویی موبایل
 • انواع كانال در GSM
 • كانالهای فیزیكی
 • كانالهای منطقی
 • كانالهای ترافیك(TCH)
 • كانالهای كنترل CCH
 • كانالهای پخش اطلاعات ( BCH )
 • كانالهای تصحیح فركانس (FCCH )
 • كانال سنكرون سازی (SCH)
 • كانال پخش كنترل ( BCCH)
 • كانانهای فراخوانی ( PCH )
 • كانال دستیابی به روش تصادفی ( RACH )
 • كانال دستیابی كمكی ( AGCH )
 • كانالهای واگذاری ( DCCH)
 • كانالهای كنترل واگذاری (SDCCH )
 • كانالهای كنترل اشتراكی (SACCH)
 • كانالهای كنترلی اشتراكی سریع ( FACCH )
 • بسته (Burst )
 • بسته عادی
 • بسته تصحیح فركانس (FB)
 • بسته سنكرون سازی ( SB )
 • بسته دستیابی
 • بسته خالی
 • نگاشت كانال منطقی به كانال فیزیكی
 • بررسیTS0 از كاریرC0 حالت DOWNLINK
 • بررسی TS0 از كاریر C0 در حالت UPLINK
 • بررسی TS1 از كاریر C0 در حالت DOWNLINK
 • بررسی TS1 از كاریر C0 در حالت UPLINK
 • شماره های شناسایی موبایل
 • شماره شناسایی مشترك (MSISDN)
 • شماره شناسایی موبایل (IMSI)
 • شماره شناسایی جستجو (MSRN)
 • شماره شناسایی موقتی موبایل (TMSI)
 • شماره شناسایی تجهیزات
 • شماره شناسایی موقعیت محلی (LAI)
 • شماره شناسایی سلول ( (CGL
 • شماره شناسایی ایستگاه اصلی (BSIC)
 • ارتباطات موبایل در شبكه مخابراتی
 • وضعیتهای موبایل
 • در خواست مكالمه از سوی موبایل
 • درخواست مكالمه از سوی شبكه
 • تعویض كانال (Handoff) در GSM
 • الگوریتم مقدماتی برای تعویض كانال
 • معیارهای كارآیی الگوریتمهای تعویض كانال
 • الگوریتم میانگین گیری AA
 • الگوریتم هیسترزیس HA
 • الگوریتم میانگین گیری هیسترزیس (HAA )
 • تعویض كانال با بیش از دو ایستگاه پایه
 • حساسیت نسبت به تغییر سرعت واحد متحرك
 • فصل 4
 • CDMA باند باریك و استاندارد IS95 (cdma One)
 • مقدمه
 • مدولاسیون در CDMA
 • شناخت كد در CDMA در دستیابی چند گانه كد
 • كانالهای كدلینك پیش رو
 • كانال پایلوت
 • كانال سنكرون سازی
 • كانال فراخوانی
 • سنكرون كردن لینك پیش رو
 • كانالهای لینك معكوس
 • فرآیند مكالمه (چهارحالته)
 • عملیات ثبت در CDMA
 • ثباتهای مستقل
 • ثباتهای غیر مستقل
 • نحوه تعویض كانال (HandOff) در CDMA
 • فرآیند جستجوی پایلوت
 • تحلیل مقایسه كانال نرم در CDMA و تعویض كانال سخت در GSM
 • مقایسه سیستمهای استاندارد AMPS، GSM،CDMA
 • فصل5
 • بررسی سیستمهایCDMA باند وسیع و مقایسه با نسل دوم
 • مقدمه ای بر CDMA باند وسیع
 • گسترده سازی در CDMA
 • رابطهای هوایی و تخصیص طیف برای نسل سوم
 • جزئیات استاندارد W-CDMA كره جنوبی
 • كانالهای ارتباطی در W-CDMA
 • كانالهای لینك معكوس در W-CDMA
 • كانالهای لینك پیش رو در W-CDMA
 • مدل سیستمهای CDMA باند وسیع
 • ساختار فرستنده CDMA باند وسیع
 • كنترل توان در WCDMA
 • زدیكی CDMA
 • تعویض كانال نرم و نرمتر
 • تعویض كانال سخت بین فركانسی
 • تعویض كانال سخت بین سیستمی
 • تفاوتهای نسل دوم وWCDMA


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 3873

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما