فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 573
 • بازدید دیروز : 1065
 • بازدید کل : 887784

پیوند ها

پایان نامه نظريه صدق منطق دانان مسلمان


پایان نامه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

چكيده

درباره تئوري صدق در ميان فيلسوفان و منطق دانان جهان شش نظريه وجود دارد رايج ترين و قديمي ترين آنها نظريه مطابقت است كه سابقة آن به يونان و ارسطو مي‌رسد هر چند در آثار ارسطو به طور مستقل به اين بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامي به طور قطع و بدون ترديد به اين نظريه معتقدند و همچنين بسياري از فيلسوفان مغرب زمين در تعريف صدق قضايا به نظريه مطابقت قائلند.

اساس نظريه مطابقت اين است صدق قضيه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و اين مسأله مبتني بر دو اصل است اول اينكه واقعيتي هست و دوم اينكه ذهن ما قادر به كشف واقعيت مي‌باشد.

فيلسوفان غربي در مورد صدق به تئورهاي ديگر معتقدند كه اين تئوري‌ها عبارتند : 1- تئوري هماهنگي : اين نظريه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آنها معتقدند كه صدق يك گزاره تنها به معناي سازگاري آن با نظامي از قضاياي ديگر عقلي است. و برخي از پوزيتويست‌ها از اين تئوري دفاع كرده‌اند و برخي از اينها معتقد بودند كه قضاياي حسي و تجربي صدقشان از راه مطابقت معلوم مي‌شود و قضاياي كه تجربي و حسي نيستند صدقشان بوسيله سازگاري آنها با گزاره‌هاي آزموده شده بدست مي‌آيد و بعضي از پوزيتويست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضايا ارتباط دروني ميان خود باورها است.

2- تئوري عمل گرايانه : پيرس و جيمز و ديوئي از طرفداران اين تئوري هستند و آنها در معناداري معتقدند كه معناي يك لفظ عبارت از پيامد عملي يا تجربي آن.

3- تئوري زيادتي صدق : طرفداران اين نظريه معتقدند كه محمول صادق و كاذب زايد است و مي‌توان آنها را حذف كرد و هيچ تأثيري در جمله ندارند.

4- نظريه غير توصيفي صدق : معتقدان به اين تئوري مي‌گويند كه صدق و كذب كلمات توصيفي نيستند بلكه كلمات انجازي و تأييدي و انشايي هستند.

5- نظريه سمانتيكي صدق تارسكي : تارسكي ضمن قبول نظريه صدق ارسطويي با ارائه نظريه زبان و فرا زبان به بازسازي اين تئوري پرداخته تا از شبهات و پارادوكس‌هاي كه در زبان پيش مي‌آيند جلوگيري كند و از نظر وي صدق و كذب عناصر فرا زباني هستند در حاليكه راست و دروغ عناصر زباني هستند.

 

تعداد صفحات 148 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و پيشينه تاريخي

بخش اول : مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي

 • مقدمه ............................................................................................................ 3
 • تعريف مسأله ................................................................................................. 3
 • سوالهاي اصلي تحقيق ..................................................................................... 4
 • فرضيه‌هاي تحقيق ........................................................................................... 4
 • هدف‌هاي تحقيق ............................................................................................ 4
 • روش تحقيق .................................................................................................. 4
 • سابقه تحقيق .................................................................................................. 5
 • معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي ........................................................... 5
 • تمايز حق و صدق .......................................................................................... 6

1-9-1- راي مشهور حكماي اسلامي ............................................................... 6

1-9-2- نظريه برخي از فيلسوفان غربي ........................................................... 7

1-9-3- نظريه شهيد مطهري ........................................................................... 8

بخش دوم : پيشينة تاريخي نظريه مطابقت صدق

2-1- سابقه نظريه مطابقت در يونان ........................................................................... 10

2-1-1- مطابقت از نظر افلاطون ............................................................................... 10

2-1-2- نظريه مطابقت از ديدگاه ارسطو .................................................................... 12

2-1-3- نظريه مطابقت از نظر فارابي ......................................................................... 14

2-1-4- نظريه مطابقت از ديدگاه ابن سينا .................................................................. 15

2-1-5- نظريه مطابقت از ديدگاه سهروردي ............................................................... 16

بخش سوم : آيا نظريه مطابقت تعريف صدق است يا ملاك آن

3-1- تمايز تعريف صدق و ملاك صدق ................................................................... 19

3-2- ديدگاه برخي از فلاسفه اسلامي ........................................................................ 20

3-3- ديدگاه برخي از فلاسفه غربي .......................................................................... 21

3-4- نقد و بررسي .................................................................................................. 21

فصل دوم : تئوري صدق از نظر منطق دانان غربي

بخش اول : نظريه مطابقت

 • توضيح نظريه مطابقت ................................................................................... 25
  • نظريه مطابقت در نظر منطق دانان جديد غرب .......................................... 25
  • مطابقت و اتميسم منطقي ........................................................................ 25
  • اشكالات نظريه مطابقت .......................................................................... 29

بخش دوم : تئوري هماهنگي

2-1- تئوري هماهنگي يا سازگاري ............................................................................ 35

2-2- اصل ارتباط دروني .......................................................................................... 36

2-3- درجات صدق ................................................................................................ 37

2-4- ايرادات نظريه هماهنگي ................................................................................... 38

بخش سوم : تئوري عمل گرايانه

3-1- تئوري عمل گرايانه .......................................................................................... 37

3-2- نظريه شيلر ..................................................................................................... 44

3-3- نقد و بررسي اين نظريه ................................................................................... 45

بخش چهارم : تئوري زيادتي صدق

4-1- تئوري زيادتي صدق ........................................................................................ 49

4-2- اشكالات نظريه زيادتي صدق ........................................................................... 50

بخش پنجم : نظريه غير توصيفي صدق ....................................................................... 53

5-1- نظريه غير توصيفي صدق ................................................................................. 53

5-2- اشكالات نظريه غير توصيفي صدق ................................................................... 56

بخش ششم : نظريه سمانتيكي صدق تارسكي

6-1- تبيين نظريه سمانتيكي تارسكي ......................................................................... 56

6-1-1- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظريه معنا شناختي تارسكي .............................. 58

6-1-2- تعريف صدق در نظريه معناشناسي تارسكي ................................................... 63

فصل سوم : نظريه مطابقت صدق از نظر فيلسوفان و منطق دانان مسلمان

بخش اول : آيا مطابقت مربوط به علوم حضوري است يا حصولي

 • تعريف علم حضوري وحصولي ..................................................................... 79
 • بخش دوم : نظريه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات يا تصديقات ................... 85
 • رابطه مطابقت با علم حضوري و حصولي ....................................................... 81
 • راهيابي خطا در علم حضوري ....................................................................... 83

بخش سوم : رابطه خبر با صدق و كذب

3-1- تحليلي كه صدق و كذب پذيري را تعريف قضيه مي‌داند .................................... 91

3-2- تحليلي كه صدق و كذب پذيري را ملاك تمايز قضيه مي‌داند ............................. 92

3-3- اشكال پارادكس دروغگو بر هر دو تحليل ......................................................... 94

بخش چهارم : مناط صدق و كذب قضايا

4-1- بررسي اجمالي اختلاف حكما در تقسيم قضايا .................................................. 97

4-2- صدق و كذب در انواع قضايا ......................................................................... 101

4-2-1- قضاياي خارجيه ........................................................................................ 101

4-2-2- قضاياي ذهنيه ........................................................................................... 101

4-2-3- قضاياي حقيقيه ......................................................................................... 106

بخش پنجم : معاني نفس الامر ................................................................................. 105

5-1- نفس الامر به معناي عالم امر و عقول مجرده .................................................... 106

5-2- نفس الامر به معني في نفسه ........................................................................... 108

5-3- نفس الامر به معناي عالم ثبوت اشياء ............................................................... 109

5-4- نقد و بررسي معاني ذكر شده از نفس الامر ...................................................... 110

بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهني

6-1- مطابقت در مباحث وجود ذهني ..................................................................... 113

6-1-1- اهميت بحث وجود ذهني .......................................................................... 113

6-1-2- تاريخچه وجود ذهني ................................................................................ 113

6-1-3- تبيين نظريه وجود ذهني ............................................................................ 114

6-1-4- آيا انحفاظ ماهيت از لوازم نظريه مطابقت است يا از مبناي آن ....................... 118

بخش هفتم : نظريه مطابقت از ديدگاه برخي از فيلسوفان مسلمان

7-1- نظريه ملاصدرا درباره مطابقت ........................................................................ 123

7-2- حكيم سبزواري ............................................................................................. 125

7-3- علامه طباطبايي ............................................................................................. 126

7-4- شهيد مطهري ................................................................................................ 138

7-5- استاد مصباح يزدي ........................................................................................ 144

7-6- جمع بندی و نتیجه گیری ............................................................................... 148

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما