فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 30
  • بازدید دیروز : 787
  • بازدید کل : 871532

پیوند ها

پایان نامه بررسي عوامل زمينه ساز كودک آزاری


پایان نامه بررسي عوامل زمينه ساز كودک آزاری

خلاصه پژوهش

در حالي كه تعداد بي شماري از كودكان به علت فقر، سوء تغذيه، بيماري ‌هاي واگيردار و جنگ جان خود را از دست مي دهند شاهد تعداد زيادي مرگ و مير كودكان بر اثر سوء رفتار هستيم.

“كودك آزاري” به عنوان يك پديده اجتماعي- فرهنگي كه نشان دهندة بحران در يك جامعه است، امروزه روند رو به رشدي را در جامعه ما طي مي كند.

پژوهش حاضر با اين فرضيه كه كودك آزاري در كشور ما رو به افزايش است، انجام شده است. در اين پژوهش افراد متخصص و دست اندركار در زمينه كودك آزاري و پژوهشگران اين حوزه كه شامل 50 نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.

هدف اين پژوهش بررسي و پي بردن به عوامل زمينه ساز كودك آزاري بوده است كه نتايج پژوهش نشان گر آن است كه احتمال بروز كودك آزاري در وضعيت ‌هاي اجتماعي و خانوادگي خاصي بيشتر مشاهده مي شود به طوري كه بر اساس نتايج به دست آمده مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار عبارتند از : فقر، بي‌كاري ، اعتياد ، خانواده‌‌هاي پر جمعيت و شلوغ، تك والد بودن، خانواده ‌هاي منزوي ، عدم تفاهم و دوستي بين والدين، تحصيلات پايين والدين، بيماري ‌هاي رواني آنها، جنسيت كودكان مورد آزار، اختلالات كودكان مانند بيش فعالي، بيماري، معلوليت و همچنين فرزندان اول خانواده، كودكان خياباني و كودكان ناخواسته، سن والدين، مسائل فرهنگي يك كشور، قوانين حقوقي و ...

با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌هاي فقر، اعتياد، بي كاري، طلاق، ازدواج موقت، كودكان خياباني و ساير شاخص‌‌هاي مهم تاثيرگذار، فرضيه پژوهش مبني بر رشد كودك آزاري در ايران تأئيد شد.

هدف پژوهش

هدف كلي اين پژوهش بررسي پديده كودك آزاري، علل و انواع آن مي باشد.

به نظر مي رسد با پرداختن به مسئله كودك آزاري، بتوان راه‌كارهايي براي پيش‌گيري از كودك آزاري، شناخت كودكان و خانواده در معرض خطر را پيشنهاد كرد. تا شايد از اين طريق بتوان خدماتي را به قربانيان اين پديده ارائه داد.

ضرورت و اهميت پژوهش

كودك آزاري يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه به علت ويژگي‌‌هاي تأثيرگذار آن، نياز به بررسي و برنامه ريزي مناسب به منظور پيش‌گيري و كمك به رفع يا كاهش آن به شدت احساس مي شود. پاسخ به اين نياز به عنوان يكي از ضروريات رشد و پرورش نسلي سالم و شاداب و به تبع آن جامعه اي توانمند و توسعه يافته است.

متأسفانه در جامعه ما مسئله “كودك آزاري” داراي سابقه اي طولاني است و به تدريج نيز شدت مي يابد اين موضوع ضرورت طرح و توجه به مشكل، چاره انديشي و تدبير براي مواجهه با آن را اجتناب ناپذير مي كند.

با در نظر گرفتن ويژگي ‌هاي كودك آزاري در كشور ما از قبيل گسترش و پيچيده بودن علل اين مسأله، همچنين به دليل آثار زيان بار اين پديده و كبود آمار و ارقام در اين زمينه و دست آخر وجود نداشتن يك سازمان براي اطلاع رساني موارد كودك آزاري، هر اقدامي كه در راه شناخت و كاهش كودك آزاري انجام گيرد، گامي در جهت كمك به حفظ سلامت و امنيت كودكان جامعه است.

 

 

تعداد صفحات 175 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

مقدمه ....................................................................................................................................... 2

بيان مسأله ............................................................................................................................... 4

هدف پژوهش ........................................................................................................................ 5

ضرورت اهميت پژوهش .................................................................................................... 5

فصل دوم:

تعريف ها ................................................................................................................................ 7

روش‌هاي اعمال خشونت ................................................................................................ 11

تاريخچه ................................................................................................................................ 13

انواع سوء رفتار ................................................................................................................... 19

چرا والدين فرزندان خود را كتك مي زنند ................................................................. 20

والدين آسيب رسان ........................................................................................................... 21

تظاهرات باليني كودك كتك خورده .............................................................................. 22

جدول علائم و نشانه هاي رفتاري و كلامي كودك تحت آزار جسمي ............... 25

اثرات رواني كودك آزاري جسمي ................................................................................ 26

اثرات بدني كودك آزاري جسمي ................................................................................. 26

جدول علائم و نشانه هاي آزار جسمي در كودك .................................................... 29

گزارش از يك مورد سوء رفتار جسمي ....................................................................... 30

تشخيص كودك آزار جسمي .......................................................................................... 31

شيوع كودك آزاري جسمي در ايران ............................................................................ 38

كودك آزاري جنسي .......................................................................................................... 42

انواع آزار جنسي ................................................................................................................. 43

جنس كودكان قرباني سوء رفتارهاي جنسي ............................................................... 44

سن كودكان قرباني سوء استفاده جنسي ....................................................................... 46

نوع تجاوز ............................................................................................................................ 43

تعداد دفعات تجاوز ........................................................................................................... 48

چه كساني كودكان را مورد سوء استفاده جنسي قرار مي دهند؟ ........................... 48

اختلالات رواني آزارگران جنسي ................................................................................... 50

رازداري در كودكان قرباني سوء استفاده جنسي ......................................................... 53

حربه هايي كه سوء استفاده كنندگان از كودك به كار مي برند .............................. 54

نشانه هاي باليني سوء رفتار جنسي ............................................................................... 56

عوامل تشديد واكنش ها .................................................................................................. 58

جدول علائم و نشانه هاي كودك آزاري جنسي ........................................................ 59

گستره و شيوع آزار جنسي .............................................................................................. 60

غفلت و مسامحه ................................................................................................................ 62

مصاديق غفلت .................................................................................................................... 62

نشانه هاي سوء رفتار ناشي از غفلت ............................................................................ 65

خصوصيات بارز غفلت فيزيكي ..................................................................................... 65

نشانه هاي رواني غفلت و مسامحه ............................................................................... 65

كودك آزاري عاطفي ......................................................................................................... 66

اثرات كودك آزاري عاطفي ............................................................................................. 68

جدول علايم و عوارض سوء رفتار با كودكان ........................................................... 70

علل و زمينه هاي كودك آزاري ...................................................................................... 71

عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي .............................................................................. 71

كودكان شبانه روزي .......................................................................................................... 74

تفاوت محيط شبانه روزي و خانواده ............................................................................ 75

كودكان جنگ ...................................................................................................................... 78

كودك آزاري ناشي از آداب، رسوم و نگرش هاي مذهبي و فرهنگي ................. 81

كودك آزاري ناشي از نظام آموزشي ............................................................................. 82

كودك آزاري در قالب تجارت اعضاي بدن و فروش كودكان ............................... 86

كودك آزاري ناشي از فقر و نظام اقتصادي جامعه و دولت .................................... 88

كودكان خياباني ................................................................................................................... 88

آمار كودكان خياباني در ايران .......................................................................................... 90

كودكان كار .......................................................................................................................... 91

كار استثمارگرانه به چه معناست .................................................................................... 92

كودك، فقر، كار، آموزش ................................................................................................. 92

آمار كودكان و كارگر در جهان ....................................................................................... 93

كار كودكان در ايران .......................................................................................................... 94

شكل هاي كار كودكان ...................................................................................................... 95

وضعيت اشتغال كودكان در ايران ................................................................................... 99

علل عمدة كار كودكان ................................................................................................... 100

كار كودكان و بزه‌كاري ................................................................................................... 101

وجود قوانيني مبني بر مجاز شمردن تنبيه بدني ...................................................... 102

خصوصيات كودك آزار ديده، والدين و خانواده هاي آزارگر ............................. 103

درمان .................................................................................................................................. 111

رويكردهاي نظري در ارتباط با كودك آزاري .......................................................... 113

حقوق كودكان .................................................................................................................. 118

پيگيري كنوانسيون حقوق كودك در كشورهاي خارجي ...................................... 123

كنوانسيون حقوق كودك در ايران ............................................................................... 124

حقوق كودكان در ايران .................................................................................................. 125

حقوق كودك در مجلس ................................................................................................ 134

فصل سوم:

روش پژوهش .................................................................................................................. 136

نوع پژوهش ...................................................................................................................... 136

سؤال‌پژوهش .................................................................................................................... 136

جامعه پژوهش ................................................................................................................. 137

نمونه پژوهش و ويژگي هاي آن ................................................................................. 137

ابزار پژوهش ..................................................................................................................... 137

معرفي پرسش‌نامه ............................................................................................................ 137

نمره گذاري آزمون .......................................................................................................... 138

روش آماري ...................................................................................................................... 138

فصل چهارم:

بررسي دلايل اثبات يا رد فرضيه ................................................................................. 140

جدول ................................................................................................................................. 145

فصل پنجم:

تبيين فرضيه ...................................................................................................................... 147

پيشنهادها ........................................................................................................................... 153

محدوديت ها .................................................................................................................... 154

منابع .................................................................................................................................... 155


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما