فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 554
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873296

پیوند ها

بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا


بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا

طرح موضوع :

بنيادگرايي اسلامي نهضتي برخاسته از درون جوامع اسلامي و پاسخي ديني به بحرانها و آشفتگي هاي اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان بود . اين جريان با پي بردن به فساد و بي عدالتي در جوامع اسلامي همواره در صدد اصلاح اين جوامع بوده است وبا ارائه پيشنهادي مبتني بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مباني اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانيها و عقب ماندگي را در درون مذهب پيدا كند .

بنيادگرايي اسلامي با ويژگي ها و اهداف فوق همواره در طول تاريخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پيشرفت هايي كه داشته است وارد قرون جديد (20 و 21 ) گرديد .

بنيادگرايي در دوران جديد ، كه مي توان شروع رسمي آن را از سيد جمال الدين اسد آبادي دانست علاوه بر تعقيب اهداف پيشين كه مبني بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامي بود ، هدف و خواست تازه اي پيدا كرد : يعني مبارزه با هجوم استعمار گران خارجي به سرزمين هاي اسلامي .اين عامل از آن زمان تا كنون به صورت يكي از اهداف اصلي اين جريان باقي مانده است . يا به عبارتي مي توان گفت همين عامل نقش عمده اي در پيدايش و تداوم جريان بنيادگرايي اسلامي در دوران جديد داشته است .

لازم به ذكر است كه مسئله تهاجم غرب به سرزمينهاي اسلامي از همان ابتدا با واكنش اين جوامع روبرو بوده است اما اين واكنشها بيشتر در شكل و قالب هاي غير اسلامي صورت گرفته است . به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم كه چارچوبهاي ماركسيستي ، ملي گرايي و ناصريسم بيشتر در منطقه خاور ميانه نفوذ داشتند و اسلام گرايي يا چارچوب مبارزاتي مبتني بر عقايد اسلامي در حاشيه قرار داشت . اما به دنبال ناتواني اين مكاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامي گرايش روز افزوني به سمت جايگزيني ديني و طرحي اسلامي براي بسيج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن انديشه بنيادگرايي از اقبال فراواني برخوردار شد كه نتيجه آن گسترش دامنه بنيادگرايي اسلامي در بيشتر سرزمينهاي اسلامي به ويژه آن دسته كه گرفتار نابسامانيهاي اجتماعي و سياسي بيشتري بودند مي باشد .

فراگير شدن بنيادگرايي اسلامي از نيمه دوم قرن بيستم تا كنون به حدي بود كه عده اي از انديشمندان را بر آن داشت تا گمان كنند بنيادگرايي اسلامي پديده اي جديد و مربوط به قرن اخير است و حتي عده اي نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامي در ايران دانستند .

2ـ سوال اصلي

بدون شك هر پژوهشي يك هدف بنيادي بر مبناي طرح يك سؤال اساسي را دنبال
مي­كند . همانطور كه در علت انتخاب موضوع تحقيق حاضر عنوان شد حوادث 11 سپتامبر و سؤالات فراواني كه در مورد علت وقوع آن مطرح شد انگيزه اي براي انجام تحقيق حاضر مي باشد لذا با توجه به مطالعات انجام شده ، محقق به دنبال اين سؤال است كه :آيا سياست خارجي ايالات متحده آمريكا بر جريان بنيادگرايي اسلامي و شيوه اقدام جنبشهاي بنيادگرا در خاورميانه تأثير داشته است؟

3ـ سوالات فرعي

براي تجزيه و تحليل و فهم دقيق سؤال اصلي و رسيدن به پاسخي مناسب براي آن ، سؤالاتي فرعي مطرح مي شود كه طي فصول مختلف تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و به آنها پاسخ داده خواهد شد براين اساس سؤالات فرعي تحقيق حاضر نيز به شرح زير است :

  1. چه عواملي در فرايند تصميم گيري در سياست خارجي ايالات متحده آمريكا نقش دارند؟
  2. ويژگي ها و اهداف بنيادگرايي اسلامي كدامند؟ و آيا پديده بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه از سال1979 تا 2002 سير صعودي داشته است يا نزولي ، سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در اين روند چه نقشي داشته است ؟
  3. آيا حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و تعقيب كننده گروههاي اسلام گرا بر تشديد جريان بنيادگرايي اسلامي و موضع گيري آنها نسبت به آمريكا تأثير داشته است؟
  4. آيا حمايت آمريكا از اسرائيل در تشديد بنيادگرايي اسلامي و اقدامات ضد آمريكايي آنها تاثير داشته است ؟
  5. آيا حضور نظامي آمريكا در منطقه برجريان بنيادگرايي اسلامي و آمريكا ستيزي آنها تأثير داشته است ؟

4ـ فرضيه تحقيق

از آنجا كه پاسخ به سؤال اصلي هر تحقيق بايد با تكيه بر مطالعات و بررسي هاي علمي مبتني بر شواهد و اسناد معتبر باشد تا ضمن ارتباط منطقي ميان سؤال و پاسخ قابل دفاع نيز باشد لذا بر اساس بررسي ها و مطالعات انجام شده پيرامون سوال اصلي پژوهش حاضر فرضيه مطرح شده نيز بدين گونه است :

سياست خارجي ايالات متحده آمريكا مبني بر حمايت از اسرائيل و رژيم هاي غير دموكراتيك و حضورنظامي مستقيم در منطقه باعث تشديد بنيادگرايي اسلامي و توسل جنبش‌هاي بنيادگراي اسلامي به اقدامات خشونت طلبانه عليه آمريكا شده است.

 

تعداد صفحات 272 word

 

فهرست مطالب

 

 

1 . طرح موضوع

1

 

2 . سوال اصلي

5

 

3 . سوالات فرعي

6

 

4 . فرضيه تحقيق

6

 

5 . مفاهيم

6

 

6 . مفروضات

8

 

7 . اهميت و علل انتخاب موضوع

8

 

8 . برسي متون و آثار

11

 

9 . اهداف پژوهش

11

 

10 . نقطه ثقل پژوهش

11

 

11 . روش تحقيق

12

 

12 . سازماندهي پژوهش

12

 

بخش اول:سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا

  مقدمه بخش

15

 
فصل اول:سياست خارجي

16

  گفتار اول : شناخت سياست خارجي

16

  الف ) تعريف و تبيين سياست خارجي

16

 

ب ) اهداف سياست خارجي

هدفهاي اساسي يا اوليه

هدفهاي متوسط يا درجه دوم

هدفهاي جهاني يا دراز مدت

19

20

20

21

 

گفتار دوم: رابطه ميان سياست خارجي و منافع ملي

الف ) تعريف و تبيين منافع ملي و جايگاه آن در سياست خارجي

ب ) قدمت و پيشينه كاربرد منافع ملي

24

24

27

     
 
فصل دوم:سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه

29

 

گفتار اول : حضور آمريكا در خاور ميانه

الف ) تاريخچه حضور آمريكا در منطقه

ب ) اهميت خاورميانه براي آمريكا

ج ) كميت و پراكندگي جغرافيايي نيروهاي آمريكايي در خاور ميانه

29

29

30

31

 

گفتار دوم : اهداف ومنافع سياست خارجي آمريكا در خاورميانه

الف ) جايگاه منافع ملي در سياست خارجي آمريكا

ب ) اهداف و منافع آمريكا در خاورميانه

36

36

38

 
حفظ بقاء و امنيت اسرائيل

40

  دسترسي به منابع نفت خاورميانه

44

 

حمايت از دولتهاي محافظه كار

45

 

گفتار سوم:تأثير حوادث 11 سپتامبر بر سياست خارجي آمريكا در خاورميانه

48

 
منابع بخش اول

50

 

بخش دوم:بنياد گرايي و بنياد گرايي اسلامي

 

مقدمه بخش

57

 
فصل اول:تبار شناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي

58

 
گفتاراول:بنيادگرايي

58

 

گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي

59

 
چيستي و تبار شناسي

59

  تفاوت بنيادگرايي اسلامي با بنيادگرايي مسيحي

62

 

ويژگي هاي بنيادگرايي اسلامي

63

 

اهداف و خواسته هاي بنيادگرايان

64

 

نشانه هاي بنيادگرايي اسلامي

66

 

جاذبه هاي بنيادگرايي اسلامي به عنوان رقيب مكاتب ديگر

67

 

رويكرد بنيادگرايي اسلامي به سياست وحكومت

67

 

گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاري و تبليغاتي از كاربرد اصطلاح بنيادگرايي اسلامي

69

 

گفتار چهارم:واكنش هاي نظري به كاربرد تبليغاتي غرب از اصطلاح بنيادگرايي اسلامي

71

 

گفتار پنجم:پيشگامان بنيادگرايي و احياء طلبي اسلامي

77

 
سيد جمال الدين

77

 

محمد عبده

79

 

عبدالرحمن كواكبي

80

 

مودودي

82

 

سيد قطب

حسن البناء

 

82

83

 

فصل دوم:نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضد غربي بودن جنبشهاي بنيادگرايي اسلامي

84

 

گفتار اول:علل ظهور جنبشهاي بنيادگرا

84

 
نگرش شرق شناسان جديد

86

  نگرش جهان سوم گرايي جديد

87

 

عكس العملي در برابر غربي شدن

88

 

نظريه مارتين مارتي و اسمارت

89

 

ظهور ايالات متحده

89

 

ديدگاه هرايردكمجيان

90

 

ديدگاه خورشيد احمد

90

 

گفتار دوم:علل ضد غربي بودن جنبشهاي اسلام گرا

92

 
نگرش شرق شناسان جديد

نگرش جهان سوم گرايي جديد

93

94

  ديدگاه فريد زكريا

95

     
 
فصل سوم:خشونت طلبي در جنبشهاي بنيادگراي اسلامي :ماهيت،علل و انگيزه ها

97

 

گفتار اول:ماهيت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهاي اسلامي،تروريستي يا شهادت طلبانه ،انتخابي يا استيصالي

98

 

 

گفتار دوم:عوامل و متغيرهاي تسهيل كننده يا كنترل كننده خشونت طلبي در جنبشهاي اسلام گرا

104

 
الف)متغيرهاي تسهيل كننده توسل به خشونت

105

  توجيهات ارزشي

105

 

سنت و سوابق تاريخي

105

 

اقتدار سازماني و نهادي

106

 

سكولاريسم

106

 

سركوب و فشار

106

 

مداخله خارجي

107

  ب ) متغيرهاي كنترل كننده توسل به خشونت

107

 

1- اصلاحات و توسعه اقتصادي

107

 

2- سياست وحدت گرايانه

107

 

3- مسله فلسطين

108

 

4- مشاركت سياسي

108

 

منابع بخش دوم

114

     
     

بخش سوم:سير تحولات بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه از

1979ـ2002: تشديد يا تضعيف

مقدمه بخش

123

 
فصل اول:فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي

124

 

گفتار اول : تحولات بنيادگرايي اسلامي قبل از 1979

124

 
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهاي جديد

127

  ب ) ارائه چارچوب ها ي بديل

127

 

گفتار دوم؛تحولات بنيادگرايي اسلامي پس از 1979:نشانه ها و شاخص هاي تشديد

128

 
الف ) تعدد ميزان تحولات بنيادگرايانه

129

  انقلاب اسلامي در ايران

129

 

تسخير مسجد بزرگ كعبه

133

 

حمله شوروي به افغانستان

133

  ب ) اتخاذ مواضع تهاجمي به جاي تدافعي

135

 

ج ) چرخش از اسلام ميانه رو به اسلام مبارز

د ) افزايش عمليات مسلحانه گروههاي بنيادگراي اسلامي

136

138

 

هـ ) طرح دكترين دولت غير سرزميني و پيشقراولي بنيادگرايي سني(وهابيت)

139

 

و ) واكنش غرب و اظهار نگراني از بنيادگرايي اسلامي

140

 

گفتار سوم : تأثير حوادث 11 سپتامبر بر بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه

143

 
فصل دوم:بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي

146

 

گفتار اول:بنيادگرايي اسلامي و طيف هاي مختلف اسلام گرا در مصر

146

 
الف ) پيشينه بنيادگرايي اسلامي در مصر

146

  ب ) جناح هاي اسلامي در مصر

148

 

1 ) اسلام دولتي (الازهر)

148

 

2 ) اسلام ميانه رو(اخوان المسلمين)

149

 

علل و عوامل شكل گيري اخوان المسلمين

151

 

فعاليت هاي اوليه

151

 

شخصيت حسن البنا

151

 

مباني فكري و انديشه‌اي اخوان المسلمين

152

 

اصول شش گانه اخوان المسلمين براي تحقق اهداف مورد نظر

153

 

استراتژي اخوان المسلمين براي دستيابي به اهداف

153

 

وجه تمايز اخوان المسلمين با ساير جنبشهاي اسلامي

154

 

عوامل مؤثر در فراگيري اخوان المسلمين در مصر و خاورميانه

156

 

3 ) جناح اسلام انقلابي

157

 

1 . جماعت اسلامي

158

 

2 . سازمان الجهاد

158

 

علل و چگونگي شكل گيري

158

 

تفكر و انديشه حاكم

159

 

سازماندهي و ساختار دروني

160

 

شيوه عملكرد

161

 

الجهاد از مصر تا افغانستان

161

 

3 . منظمه التحرير الاسلامي

162

 

4 . جماعه المسلمين (التكفير و الهجره)

163

 

سابقه و پيشينه

163

 

تفكر و انديشه حاكم بر گروه

163

 

گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي در عربستان سعودي

164

 
الف ) ماهيت ، ريشه ها و تحولات بنيادگرايي در عربستان
ماهيت و ريشه هاي بنيادگرايي در عربستان
تحولات بنيادگرايي در عربستان و ظهور نسل جديد بنيادگرا
ب ) نقش بنيادگرايي اسلامي در تحولات اجتماعي و سياسي عربستان

1 ) مشروعيت زايي و عامل كشور سازي

164

 

168

169

171

 

2 ) مشروعيت زدايي و چالش برانگيزي

171

  شورش جهيمان العطيبي

ظهور اسامه بن لادن و تشكيل سازمان القاعده

ج )گروهها و جناحهاي اسلام گرا در عربستان سعودي

جناح مذهبي

جناح تكنوكراتها

منابع بخش سوم

172

173

176

177

178

179

بخش چهارم : سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه

و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي

مقدمه بخش

187

 

فصل اول:حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي

188

 

گفتار اول:تعامل سياست خارجي آمريكا و نظامهاي سياسي در خاورميانه

188

 
الف) اولويت سياست خارجي آمريكا در خاورميانه:تشويق دموكراسي يا تعقيب منافع ملي

188

 

ب)نقش سياست خارجي آمريكا در تداوم رژيم هاي غير دموكراتيك

191

 

ج) علت حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك

193

 

ترس از روي كار آمدن اسلام گرايان

193

 

كمك به تحقق صلح خاورميانه

197

 

سياست حفظ وضع موجود

198

 

گفتار دوم: همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت مصر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي

199

 

گفتار سوم:همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت عربستان سعودي و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي

206

 
فصل دوم:حضور نظامي مستقيم آمريكا در خاورميانه و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي

211

 

گفتار اول : پيامدهاي سياسي و فرهنگي حضور آمريكا در منطقه

211

 

گفتار دوم:واكنش گروههاي بنيادگرا نسبت به حضور آمريكا در منطقه

214

  الف) واكنش نظري ـ فقهي

214

 

ب) واكنش عملي (مبارزه جويانه)

217

 

ج) صدام گرايي

218

 

د) بن لادن گرايي و فراگير شدن كيش بن لادنيزم

219

     
 

فصل سوم:حمايت آمريكا از اسرائيل و تأثير آن بر آمريكا ستيزي و رفتار گروههاي بنيادگرا در خاورميانه

221

 

گفتار اول: حمايت ايلات متحده آمريكا از اسرائيل

221

 

الف ) علت ، ميزان و شيوه هاي حمايت آمريكا از اسرائيل

علت حمايت آمريكا از اسرائيل

221

221

 

ميزان كمك هاي آمريكا به اسرائيل

221

 

شيوه ها و روشهاي گوناگون حمايت آمريكا از اسرائيل

222

 

ب ) پيامدهاي منفي حمايت آمريكا از اسرائيل برحل بحران فلسطين

225

 

تداوم بقاء و استمرار سلطه رژيم صهيونيستي

225

 

انعطاف ناپذيري رژيم صهيونيستي

226

 

استمرار عمليات شهرك سازي و ممانعت از تشكيل يك دولت فلسطيني

227

 

گفتار دوم: رابطه آمريكا با اسرائيل و تأثير آن بر موضع گروههاي بنيادگرا نسبت به آمريكا در مصر و عربستان سعودي

229

 

الف ) جايگاه مسئله فلسطين در انديشه اسلام گرايان

230

 

ب ) نقش و تأثير حمايت آمريكا از اسرائيل بر آمريكا ستيزي اسلام گرايان در مصر و عربستان سعودي

231

 

منابع بخش چهارم

237

 

نتيجه گيري

245

 

فهرست منابع

272

                                           

 

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما