فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 131
  • بازدید دیروز : 545
  • بازدید کل : 870846

پیوند ها

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق


پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

پيشگفتار:

تحولات نظام بين الملل با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، كشور عراق را به دليل موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي به مجموعه پيچيده اي تبديل كرد كه صرف نظر از قدرت هاي همسايه و منطقه اي از اولويت و تقدم بسيار بالايي در سياست خارجي قدرت هاي فرامنطقه اي برخوردار شد. تهاجم اين كشور به كويت نيز مزيد برعلت گرديد و با حضور فیزیکی كشورهاي غربي در منطقه خليج فارس به طور عملی در چالش عميقي فرورفت. عراق به عنوان يكي از همسايگان جمهوري اسلامي ايران با توجه به اشتراكات تاريخي، مذهبي و فرهنگي و قومي با مردم ايران، از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنيتي حضور و دخالت بازيگران فرامنطقه اي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسايل امنيتي و اقتصادي تركيه تأثير بسزايي دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بينانه از مسايل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمينه هاي تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه اي ايران و تركيه.

اهميت موضوع:

به دليل اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و ترکيه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسايه عراق هستندو به دليل اين که هر نوع تحولي در کشور عراق اثرات مستقيم و غير مستقيم بر سياست خارجي دو کشور مي گذارد,و از آن جمله مباحث امنيتي شامل : جريان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدين خلق و يا ايجاد يک جريان مقابله برانگيز مانند سرمايه گذاري هاي اقتصادي و يا دوستي آمريکا و ترکيه و يا تقابل ايران و آمريکا. موضوع وعنوان رساله براي بررسي سياستهاي مقايسه اي تركيه وايران در عراق را قابل توجه وحائز اهميت مي سازد . .

 

4-سوال اصلي:

مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟

 

5- فرضيه اصلي :

مناسبات جمهوري اسلامي ايران و ترکيه بر بستري از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاري معنا مي يابد.يعني بين رقابت و همكاريهاي مكمل اقتصادي ايران و تركيه در عراق با سطح روابط رابطه معناداري وجود دارد.

 

تعداد صفحات 202 word

 
فهرست مطالب
 
 
پیشگفتار 1

بخش اول : مقدمه نظری 2

كلیات پژوهش3
1-طرح مساله3
2-انگیزه انتخاب موضوع4
3-اهمیت موضوع4
4- سئوال اصلی4
5- فرضیه اصلی4
6- متغیرهای دخیل5
7- هدف پژوهش5
8- قلمرو پژوهش6
9- روش پژوهش6
10- اركان و پایه های نظری تحقیق6
11- سطوح تحلیل7
12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش7
13- سازماندهی تحقیق8
 
چارچوب نظری پژوهش9
 

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری10

1-نظریه نوواقع گرایان 12
2-نوکاركردگرایی14
3-نهادگرایی نئولیبرال 15
 
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل19
1-روابط بین الملل به مثابه یک بازی20
2-انواع بازی ها در روابط بین الملل21
3-بازی با حاصل جمع جبری صفر21
4-بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر22
 
تعریف مفاهیم24
جمهوری اسلامی ایران 25
ایران25
تركیه26
عراق27
دولت اسلامگرای27
سیاست خارجی28
 

بخش دوم : 29

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران30
-دوره اول ( 80-1979 ) : 31
-مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت31
1-اقدام اثباتی32
2-اقدامات سلبی دولت موقت34
-دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )35
مشخصات اصلی دوره دوم35
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی35

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا37

1- بعد اثباتی37
2- بعد سلبی39
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی43
مشخصات دوره سوم:44
1-تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی44
2-الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه45
 
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن50
-اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه52
-نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه53
-سیاست خارجی ترکیه 55
-روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی59
-سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه66
-مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76
 
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80
الف) موقعیت جغرافیایی عراق80
1-ژئوپلتیک آب 84
2- ژئوپلتیک نفت 85
3- ژئوپلتیک کردها86
1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق86

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق90
2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91
3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق91
4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان91
5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده92
6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال92
4- ژئوپلتیک کردها 93
ب) مختصات عراق جدید 95

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی95
2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای96
1-2-1- اختلاف با ترکیه 96
2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96
3-2-1- اختلاف با سوریه 97
4-2-1- اختلاف با کویت 97
3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی98
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99
1- جمهوری اسلامی ایران 99
2- جمهوری ترکیه100
1-2- طرح اوزال 101
2-2- سیاست ترک سازی101
3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102
4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها102
3- عربستان سعودی 102
4- سوریه 103
5- اسرائیل 104
6- ایالات متحده آمریکا 104
7- روسیه 106
8- اروپا 107
 
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق108
-زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق108
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111
 

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق113

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام114
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق116
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق119
 
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد120
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن123
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت127
1- کسب امتیاز سیاسی 127
2- ملاحظات اقتصادی127
3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128
4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق128
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا130
1- حفظ تمامیت ارضی عراق130
2- حمایت ترکمن ها 130
3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135
 
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) 136
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق 137
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143
 
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق145
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145
1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق145
2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق149
3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق150
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق151
1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق151
2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک152
3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق153
4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید154
 
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید155
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق156
1-همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی156
2-همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157
3-همکاری در زمینه نفت و گاز158
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق160
1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی160
2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160
3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز162
ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید164
1-زمینه های رقابت164
1-1-رقابت در بازار عراق164
1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164
2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید166
 
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168
1-فدرالیسم 170
2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران185
 
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی190


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما