فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 400
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870570

پیوند ها

تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور


تعيين رابطه  هوش عاطفي و مهارت هاي  ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاههاي كشور

مقدمه

دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي ورود به آنها روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به دانشگاهها روي مي آورند .

دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسمي بايستي با وظايف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني در گير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه درمديريت دانشگاه مي گردد .

از جمله مسائلي كه دانشگاه به عنوان يك سازمان با آن روبرو است مساله تعارض و عدم موافقت هاست. فعاليتهاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد وگروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند

بنابراين يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروههاي موجود در آنها مي باشد .دانشگاه نيز از اين امر مستثني نيست . « اصولا خمير مايه مديريت نظامهاي آموزشي با تعارض عجين است » (لي فام وهدويه،( 1974 ) .)

بايد به خاطر داشت كه اين وجود تعارض نيست كه باعث اختلال و از هم پاشيدگي روابط در سازمان مي شود بلكه مديريت غير اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتايج نامطلوب مي شود . تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي است و اگر مديريت تعارض به شكل سازنده صورت گيرد بسيار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز و همكاران ، ترجمه كريمي ، 1378 ).

بنابراين سازمان ها بخصوص ( دانشگاه ها ) براي اينكه از حداكثر توان جسماني و رواني و فكري كاركنان خود بهره گيرند بايد اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه اي موثر و سودمند اداره كند . از كساني كه نقش مهمي در شناسايي ، هدايت و حل تعارضات در سازمان ها دارند ، مديران آن سازمان ها مي باشند . توانايي برخورد مديران با تعارض و اداره آن در موفقيت و اثر بخشي كاركنان و سازمان هاي آنها اثر بسزايي دارد .

يكي از مهمترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل موثر تعارض است برخورداري او از هوش عاطفي است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصور مي شد و هوش شناختي را تنها عامل موفقيت افراد مي دانستند امروزه هوش عاطفي را از عوامل تعيين كننده موفقـيت افراد در كار و زندگي مي دانند (گلمن ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفي ناميده مي شود در اصل ، منبع اصلي انرژي ، قدرت ، آرزو و اشتياق انسان است و دروني ترين ارزش ها و اهداف فرد را در زندگي فعال مي سازد. با توسعه عاطفي فرد مي آموزد كه احساسات خود و ديگران را تاييد كند و براي آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گويد و در مي يابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حياتي و سودمندي در اختيار او مي گذارند . اين واكنش قلبي است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور مي سازد . فرد را با خود صادق مي گرداند ، روابط اطمينان بخش برقرار مي كند ، تصميمات مهم را روشن مي كند ، قطب نماي دروني براي زندگي و كار فراهم آورد و شخص را به پيش آمدهاي غير مترقبه و راه حل هاي موفقيت آميز رهنمون مي سازد ( كوپر ، 1880 ، به نقل از عزيزي ،1377 ) .

تحقيقات نشان مي دهند كه حل تعارض در سازمان ها نياز به ايجاد يك محيط مسالمت آميز ، كاهش تبعيض وبرقراري عــدالت ، يادگيري مشاركتي ، پيــشگيري از خــشونت و تفــكر انتقـادي دارد ( كاترين ، 1995 ) . مديراني مي توانند چنين محيط هايي را خلق كنند كه از هوش عاطفي بالايي برخوردار باشند .


 

تعداد صفحات 120 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ........................................................................................................ 1

مقدمه ......................................................................................................................... 2

زيربناي نظري تحقيق .................................................................................................. 5

تعارض و ماهيت آن ................................................................................................... 5

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ............................................................. 9

ديدگاه سنتي ............................................................................................................. 9

ديدگاه كثرت گرا ................................................................................................... 10

ديدگاه تعامل گرا...................................................................................................... 10

تعارض و اثرات اصلي تعارض .................................................................................. 11

تعارض و جنبه هاي منفي آن .................................................................................... 11

تعارض و جنبه هاي مثبت آن .................................................................................... 12

انواع تعارض ............................................................................................................ 13

تعارض درون فردي.................................................................................................. 14

تعارض بين فردي .................................................................................................... 15

تعارض بين گروهي ................................................................................................. 15

تعارض بين سازماني ................................................................................................ 16

علل ايجاد تعارض در سازمان ها ............................................................................... 16

تعارض و تغيير ......................................................................................................... 19

تعاض در اثربخشي سازمان ...................................................................................... 20

راهبردهاي پيشگيري از تعارض ................................................................................ 20

راهكارهاي رفع تعارض ............................................................................................ 21

سبك هاي مديريت تعارض .................................................................................... 23

راهبردهاي مديريت تعارض .................................................................................... 24

چانه زني ................................................................................................................ 28

ميانجي گري ......................................................................................................... 30

حكميت.............................................................................................................. 30

خلاصه بحث تعارض .......................................................................................... 30

هوش عاطفي ....................................................................................................... 31

تعريف هوش عاطفي ........................................................................................... 32

ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي ............................................................................ 34

اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي ..................................................................... 36

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي ............................................................. 38

هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر ......................................................................... 38

هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي ............................................................... 38

هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن ................................................................... 38

ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن ............................................................... 40

هوش عاطفي از ديدگاه گلمن ............................................................ 40

مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن ................................................................... 41

مؤلفه خودآگاهي ................................................................................................... 41

مؤلفه مديريت خود ..................................................................................... 42

مؤلفه آگاهي اجتماعي .................................................................................. 43

مؤلفه مهارت هاي اجتماعي .......................................................................... 44

مؤلفه خودانگيزي ........................................................................................... 46

توجه معاصر به هوش عاطفي .................................................................. 47

تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك .................. 48

نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي....................................... 49

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين .......................................................... 50

آموزش و يادگيري هوش عاطفي ........................................................ 52

هوش عاطفي در محل كار ................................................................................... 54

خلاصه بحث هوش عاطفي ............................................................................. 58

ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي) ......................................................................... 59

چهارچوب مفهومي ارتباطات .................................................................. 60

هدف ارتباط .......................................................................................... 62

اهميت ارتباطات ......................................................................................... 63

فرايند ارتباطات ......................................................................................... 64

انواع ارتباطات ............................................................................................ 66

مهارت هاي ارتباطي مديران .................................................................. 66

تعريف مهارت هاي ارتباطي ......................................................................... 67

مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن ................................................................. 67

مهارت كلامي .................................................................................................................... 67

مهارت بازخورد ............................................................................................ 69

مهارت شنود مؤثر ............................................................................................. 70

خلاصه بحث ارتباطات .................................................................................... 71

الگو (مدل) ..................................................................................................... 72

نظريه هاي الگوسازي ..................................................................................... 73

انواع الگو (مدل)................................................................................................ 74

بيان مسأله .......................................................................................................... 76

اهميت و ضرورت تحقيق ............................................................................ 78

اهداف تحقيق ............................................................................................. 80

هدف كلي تحقيق .................................................................................................... 80

اهداف .................................................................................................................... 80

فرضيه هاي تحقيق .................................................................................. 81

فرضيه هاي اصلي ............................................................................................. 81

فرضيه هاي فرعي .......................................................................................... 81

پيش فرضهاي تحقيق ............................................................................................ 81

محدوديت هاي تحقيق ............................................................................... 82

تعريف واژه ها و اصطلاحات ......................................................................... 83

فصل دوم پيشينه تحقيق .............................................................................. 86

مقدمه .................................................................................................................. 87

تعارض

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ....................................................... 87

تحقيقات انجام شده در خارج كشور ..................................................................... 91

هوش عاطفي

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ................................................................ 97

تحقيقات انجام شده در خارج كشور ........................................................... 98

ارتباطات

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ........................................................... 103

تحقيقات انجام شده در خارج كشور .................................................................. 107

نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق ................................................................... 108

فصل سوم روش شناسي تحقيق ........................................................... 110

مقدمه................................................................................................................ 111

جامعه آماري .................................................................................................... 111

نمونه تحقيق ....................................................................................................... 111

انتخاب حجم نمونه لازم ..................................................................................... 112

متغيرهاي تحقيق ................................................................................................... 113

ابزار و وسيله تحقيق ................................................................................................ 114

نحوه امتياز دهي .................................................................................................... 114

پايايي پرسشنامه هاي تحقيق ................................................................................... 115

نحوه جمع آوري اطلاعات ................................................................................... 117

روش هاي آماري .............................................................................................. 117

رعايت مسائل اخلاقي .......................................................................................... 118


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما