فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 598
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873340

پیوند ها

ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس


چکيده

معماري سرويس گرا به سرعت به عنوان نخستين ائتلاف و راه حل معماري محيطهاي محاسباتي ناهمگون و پيچيده معاصر پديدار گشته است . SOA نيازمند اين است که سازمانها مدلهاي کسب و کار خود را ارزيابي کنند, به ايجاد تکنيکهاي تحليل و طراحي مبتني بر سرويس بيانديشند و طرحهاي گسترش و پشتيباني روابط مابين فروشنده , مشتری و شريک تجاری را ارزيابي کنند . طراحان نمي توانند انتظار مديريت توسعه يک پروژه سرويس گرا را داشته باشند بدون اينکه به شيوه طراحي دقيق و متدولوژي توسعه تکيه داشته باشند . از آنجايي که متدولوژي توسعه مبتني بر سرويس اهميت حياتي در توصيف ,ساخت , پالايش و تطبيق فرايندهاي کسب وکاري دارد که تغييرپذيري بالايي دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمي براي توسعه برنامه هاي کاربردي تجاري قدرتمند وجود ندارد , هدف اين تحقيق ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس مي باشد . در اين تحقيق از تکنيکها و مباحث مطرح درSOA استفاده شده و براي طراحي سرويس گرا روشي پيشنهاد مي شود . تمرکز تحقيق بر روي فرايند طراحي مي باشدکه اصول و تکنيکهاي کافي براي مشخص کردن , ساخت و پالايش فرايندهاي کسب وکاري که به سرعت دچار تغيير مي شوند فراهم مي کند . روش پيشنهاي براي ايجاد کنترل متمرکز از تجريد لايه های سرويس و طبقه بندی انواع سرويس استفاده نموده و در کنار استفاده از سيستمهاي موروثي در حمايت از استراتژيهاي کوتاه مدت سازمانها ,بر اساس اصول طراحي و اصول سرويس گرائي در راستاي استراتژيهاي بلند مدت عمل مي کند تا در تامين اهداف تجاري و حمايت از فرايندهايي که به سرعت دچار تغيير مي شوند مفيد واقع شود . همچنين زمينه تعامل عاملهاي مختلف فرايند که در سطح چندين سازمان گسترده شده اند فراهم مي شود و با تحليل تغييرپذيري, انعطاف پذيري سيستم در حمايت از نقاط متغير فرايندها و تغيير در سياستهاي کسب و کار افزايش مي يابد . بدين منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهاي مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتني بر سرويس و اصول سرويس گرائي به تفصيل بررسي مي گردد , سپس چرخه حيات معماري سرويس گرا و فاز تجزيه و تحليل که مقدمه اي براي طراحي مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه با بيان اصول و الگوهاي طراحي موجود , راهکار پيشنهادي با نمونه پياده سازي شده به صورت مشروح بيان مي گردد .

معماري سرويس گرا (SOA)

SOA مجموعه قوانين ، سياستها و چارچوبهايي است كه نرم افزارها را قادر مي سازد تا عملكرد خود را از طريق مجموعه سرويسهاي مجزا و مستقل و در عين حال مرتبط با هم در اختيار ساير درخواست كنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطلاع از نحوه پياده سازي سرويس و تنها از طريق رابطهاي استاندارد و تعريف شده، اين سرويسها را يافته و فراخواني نمايند و يا در تعريف ديگر مي توان گفت معماري سرويس گرا روشي براي ساخت سيستمهاي توزيع شده اي است که در آنها عملکرد سيستم بصورت سرويس در اختيار کاربران و يا ساير سرويسها قرار مي گيرد. از ديگرتعاريف ارائه شده مرتبط با معماري هاي سرويس گرا مي توان به واحدهاي نرم افزاري آماده در شبكه يا سرويسهاي سطح حرفه اي اشاره كرد. در حال حاضر، تکنولوژي سرويسهاي وب و پياده سازي نمونه هاي موفق از آن، نشان داده است که SOA مي تواند به عنوان راه حلي عملي و دست يافتني در طراحي سيستمهاي توزيع شده جديد و يکپارچه سازي سيستمهاي بزرگ موجود مطرح گردد. در اين معماري، همه توابع به عنوان سرويس تعريف مي گردند. اين توابع شامل توابع تجاري و تراكنشهاي تجاري مي باشند كه تراكنشهاي تجاري خود شامل توابع سطح پايين و توابع سيستمي سرويسها هستند. سرويسها بصورت مستقل طراحي و پياده سازي شده و به عنوان جعبه سياه عمل مي نمايند. قطعات ديگر در خارج از اين قطعه, نيازي به دانستن نحوه انجام کار در اين سرويس را ندارند و تنها به نتيجه آن نيازمندند. قطعات، سرويسهاي خود را از طريق رابطهاي تعريف شده در اختيار قطعات ديگر قرار ميدهند که اين رابطها قابل دستيابي و فراخواني هستند، بدون اينکه محل قرار گيري آنها اهميت داشته باشد (رابطهاي محلي يا دور ). در ضمن، اين رابطها مي توانند به همان نرم افزار كاربردي يا به آدرسي در محل ديگري از شبکه مرتبط باشند. رابطها به عنوان کليدي در برقراري اين ارتباطها هستند و از طريق آنها نوع پارامترهاي ورودي و نتايج (خروجي) مشخص مي گردد

 

تعداد صفحات 243 word

 

فهرست مطالب

چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول: کليات معماري سرويس گرا
1-1) تعاريف اوليه 5
1-1-1) سبک معماري مبتني بر سرويس 5
2-1) اهداف تحقيق 7
3-1) پيشينه تحقيق 8
4-1) روش کار و تحقيق 10
5-1) مقايسه اي بر مدلهاي توسعه وابسته به معماري 11
1-5-1) توسعه مبتني بر object 11
2-5-1) توسعه مبتني بر مؤلفه 12
3-5-1) محاسبات توزيع يافته 13
4-5-1) معماري سرويس گرا 14
1-4-5-1) توسعه مبتني بر سرويس 15
2-4-5-1) قابليتهاي معماري سرويس گرا 17
6-1) مؤلفه هاي SOA 18
7-1) اصول سرويس گرائي
21
8-1) سرويس گرائي و تشکيلات سازماني 27
1-8-1) لايه هاي سرويس 29
1-1-8-1) لايه سرويس کاربردي 32
2-1-8-1) لايه سرويس تجاري 34
3-1-8-1) لايه سرويس همنوائي 34
2-8-1) سرويسهاي Agnostic 37

فصل دوم : تحليل مبتني بر سرويس
1-2) چرخه حيات معماري سرويس گرا 40
2-2) استراتژيهاي تحويل SOA 41
1-2-2) روش پايين به بالا 41
2-2-2) روش بالا به پايين 43
3-2-2) روش Meet-In-The-Middle 45
3-2) تحليل سرويس گرا 47
1-3-2) اهداف تحليل سرويس گرا 47
2-3-2) پروسه تحليل سرويس گرا 48

فصل سوم : الگوها و اصول طراحي
1-3) نکات قابل توجه طراحي 52
1-1-3) مديريت دانه بندي سرويس و مؤلفه 52
2-1-3) طراحي براي قابليت استفاده مجدد 53
3-1-3) طراحي براي قابليت ترکيب سرويس 54
1-3-1-3) اتصال و همبستگي
54
2-3) رهنمودهاي عمومي 55
1-2-3) استانداردهاي نامگذاري 55
2-2-3) طراحي عمليات سرويس به شکلي که ذاتا قابل توسعه باشد 56
3-2-3) تعيين متقاضيان مطرح سرويس 56
3-3) الگوهاي طراحي و انواع معماري 57
1-3-3) الگوها 58
2-3-3) طراحي بنيادي 59

فصل چهارم : راهکار پيشنهادي
1-4) مرحله 1 بازبيني لايه بندي سيستم SOA 64
1-1-4) فعاليت 1 مروري بر استراتژيهاي لايه بندي 64
2-1-4) فعاليت 2 بازبيني لايه بندي فاز تحليل 66
3-1-4) فعاليت 3 معرفي لايه هاي تخصصي تر 67
1-3-1-4) لايه داده 67
2-3-1-4) لايه دسترسي سرويس 70
3-3-1-4) لايه تعامل 71
2-4) مرحله 2 تحليل تغييرپذيري 77
1-2-4) فعاليت 1 شناسايي انواع تغييرپذيري 79
2-2-4) فعاليت 2 مدلهاي موجود براي تغييرپذيري 83
3-2-4) فعاليت 3 گروهبندي و مدلسازي تغييرپذيري 84
4-2-4) فعاليت 4 نگاشت نقاط تغييرپذير 87
3-4) مرحله 3 سرويسهاي فاز طراحي
89
1-3-4) فعاليت 1 تعيين سرويسها 90
2-3-4) فعاليت 2 جايگاه سرويسهاي کنترلي 98
4-4) مرحله 4 مروري بر دانه بندي 99
1-4-4) فعاليت 1 تکنيک دانه بندي سرويسها و چنددانه اي بودن 102
2-4-4) فعاليت 2 متدهاي چند دانه اي سرويسها 104
5-4) مرحله 5 مدلسازي فرايند 108
1-5-4) استفاده از مدلسازي فرايند براي طراحي معماري سرويس گرا 108
2-5-4) ابزار مدلسازي فرايند 109
3-5-4) فعاليت طراحي فرايند کسب و کار مبتني بر سرويس 113

فصل پنجم : بررسي موردي
1-5) انتخاب بررسي موردي 115
1-5) سيستم سفارش کالا 116
3-5) تحليلي بر راهکار پيشنهادي 134

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-6) نتيجه گيري 136
2-6) پيشنهادات 138
مقاله 139
پيوستها 140
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي 196
فهرست منابع لاتين 197
سايتهاي اطلاع رساني 200
اختصارات 201
چکيده انگليسي


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1114

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما