فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 420
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888573

پیوند ها

پایان نامه بازتاب فضایی تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر


پایان نامه بازتاب فضایی تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر

 

بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) مورد دهستان مركزي

 

 

چکيده : تحقيق حاضر با عنوان «بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مركزي از توابع بخش مركزي شهرستان رضوانشهر به انجام رسيده است.

با توجه به اينكه دهستان مورد مطالعه از يكسوي به لحاظ موقعيت و شرايط طبيعي، انساني و منابع آب و خاك از ويژگي‌هاي مطلوبي برخوردار است و از سوي ديگر، اطلاعات و آگاهي‌هاي فني و حمايتي دولتي و به اصطلاح عوامل بيروني در سال‌هاي اخير موجب شده‌اند تا اقتصاد روستايي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي متحول گردد. بازتاب فضايي اين تحولات را مي‌توان در ارتقاء فكري و عملكردهاي روستاييان بهره‌بردار در امور كشاورزي و فعاليتهاي روستايي مشاهده كرد. از عمده‌ترين بازتابها و تحولات اقتصادي مي‌توان به نوآوري‌ها، تنوعات توليدي و فعاليتهاي اقتصادي مانند پرورش موزهاي گلخانه‌اي، پرورش ماهي قزل‌آلا، پرورش نگهداري شترمرغ محلي و توليد محصولات جاليزي اشاره كرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

 

تعداد صفحات 203 word

 

فهرست
عنوان فصل اول: كليات تحقيق صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2
3-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….4
4-1 – فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………5
5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5
6-1- روش تحقيق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6
7-1- موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………..6
8-1- اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9
2-2- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14
3-2- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17
الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20
ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20
4-2- سوانح طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….20
1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-4-2- سيل ………………………………………………………………………………………………………………….21
5-2- خاكها و قابليت استفاده از اراضي……………………………………………………………………………….22
1-5-2- خاكهاي كوهستاني ………………………………………………………………………………………………22
2-5-2- خاكهاي كوهپايه اي ……………………………………………………………………………………………..23
3-5-2- خاكهاي جلگه اي …………………………………………………………………………………………………23
6-2- عوارض زمين و ناهمواريها…………………………………………………………………………………………..25
1-6-2- ويژگي هاي درياي خزر …………………………………………………………………………………………26
2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26
3-6-2- دشت هاي خزري ………………………………………………………………………………………………….27.
7-2 -پوشش گياهي و جانوري …………………………………………………………………………………………….28
1-7-2- پوشش گياهي…………………………………………………………………………………………28
2-7-2- پوشش زيست جانوري …………………………………………………………………………………………..29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي …………………………………………………………30
1-8-2- آبهاي سطحي ………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2- آبهاي زيرزميني …………………………………………………………………………………………………….33
9-2- ويژگي هاي اقليمي ……………………………………………………………………………………………………33
1-9-2- جريانات جوي ……………………………………………………………………………………………………..34
2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40
4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42
5-9-2- يخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45
6-9-2- تبخير و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم: ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48
2-3- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50
3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54
4-3- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58
5-3- تراكم نسبي و بيولوژيك……………………………………………………………………………………………..62
6-3- وضعيت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63
7-3- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65
8-3- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت………………………………………………………………………………………66
9-3- جمعيت فعال و غير فعال………………………………………………………………………………………………68
10-3- قابليتها و محدوديتها در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………73

فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………………….75
1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76
2-1-4- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي ……………………………………………………………………….88
3-1-4- توت و نوغانداري………………………………………………………………………………………………….91
4-1-4 دامداري ، دامپروري و طيور……………………………………………………………………………………..92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97
6-1-4- ماهيگري و پرورش ماهي……………………………………………………………………………………….98
2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100
1-2-4- صنايع تبديلي………………………………………………………………………………………………………101
2-2-4- صنايع دستي………………………………………………………………………………………………………102
3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106
4-4- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي…………………………………107
1-4-4- محدوديتها و تنگناهاي شهرستان در زمينه كشاورزي ………………………………………………..107
2-4-4- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي…………………………………… 107

فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر…….. 110
1-1-5- عوامل اقتصادي و نقش آن در تحول محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…………………………………………………………………………………………………………………………..111
1- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي……………………………………………………………………111
2- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر…………….112
3- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي………………………………………………..113
الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113
ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي…………………………………………………………………………………… 115
ج: فعاليتهاي مربوط به عمران كشاورزي ، زراعي ودامي …………………………………………………………..118
4- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي……………120
1-4- تكنولوژي مكانيكي …………………………………………………………………………………………………122
2-4- تكنولوژي بيولوژيكي ………………………………………………………………………………………………126
5- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي……………………………………………….127
6 –نقش تحقيقات كشاورزي در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130
7- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…131
8- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود………………………………………………………135
1-8- راههاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….135
2-8- راههاي فرعي………………………………………………………………………………………………………….137
3-8- رههاي روستايي ……………………………………………………………………………………………………..137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي………………………………………139
1- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ………………………………139
2- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ……………………………………………..141
3- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي …………………………………………………………………..142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي……………143
3-1-5 نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي……………………………………………..144
1- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي………………………………………………………..145
2- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي…………………………………….147
3- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي ……..148
4- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن در تحولات اقتصاد كشاورزي …………………..149
2-5- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه………………………………151
1-2-5- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151
1- نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
2- بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
3- برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي……………………………………………………155
2-2-5- ويژگي هاي آب و خاك……………………………………………………………………………….156
1- نقش آزمايش و بازسازي خاك در تحول توليدات كشاورزي……………………………………….156
2- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه…………………………………………………..158
3- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..159
3-2-5- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..161
1- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………161
2- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..162
3- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….162
3-5- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………163
2-3-5- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات
1-6- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………169
2-6-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..172
3-2-6- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………174
4-2-6- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….175
3-6- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………..177
4-6- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. 190
1-4-6- بازتاب فضايي ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..190
2-4-6- بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….192
5-6- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194
6-6- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….195
1-6-6- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195
2-6-6- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….196
3-6-6- اهداف پيشنهادي توسعه براي رفع موانع توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..197
4-6-6- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

 


مبلغ واقعی 3,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما