فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 600
  • بازدید دیروز : 1065
  • بازدید کل : 887811

پیوند ها

دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده معتادان مراکز ترک اعتیاد


دانلود پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده معتادان مراکز ترک اعتیاد

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثربخشی آموزش سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده معتادان مرکز ترک اعتیاد انجام شد.

روش تحقیق و جامعه آماری:

پژوهش حاضر شامل کلیه ی معتادان ترک اعتیاد مرکز راه سلامتی استان البرز بوده که تعداد آنها 223 نفر می باشد. که بر اساس جدول مورگان 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب که پس از اجرای پرسشنامه امید به زندگی و استرس ادراک شده 65 نفر دارای بالاترین میزان استرس و کمترین میزان امید به زندگی بودند که از این تعداد 40 نفر از نوجوانان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند که 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل در پژوهش شرکت کردند.

تجزیه و تحلیل داده ها:

از روش های آماری میانگین- انحراف استاندارد، واریانس حداقل و حداکثر نمرات برای نشان دادن ویژگی های جمعیت شناختی هر دو گروه بهره گرفته شد. از آزمون کوواریانسبرای مقایسه وضعیت گروه ها با خودشان در قبل و بعد از اجرای کلاس های آموزشی و اجرای متغیر مستقل و مقایسه وضعیت گروه ها با یکدیگر در قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل بهره گرفته شده است. از نمودار هم برای نشان دادن واضح تر اثر متغیر مستقل بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل آماری به کمک بسته نرم افزاری spss18 صورت گرفت.

یافته ها: گروه آزمایش در 10 جلسه به مدت 3 ماه آموزش دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش سخت رویی در گروه آزمایش بر امید به زندگی و استرس ادراک شده در سطح 0/01>p معنادار بوده است.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت آموزش سخت رویی بر بهبود استرس ادراک شده و افزایش امید بر زندگی موثر است.

کلیدواژه ها: سخت رویی، امید به زندگی، استرس ادراک شده، اعتیاد

 

تعداد صفحات144

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

فصل اولکلیات پژوهش... 1

1-1 مقدمه2

1-2 بیان مسئله4

1-3 اهداف تحقیق. 9

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

1-5 فرضیه های پژوهش... 11

1-5-1 فرضیه کلی. 11

1-5-2 فرضیه جزیی. 11

1-6 تعریف نظری. 11

1-7 تعریف عملیاتی. 12

فصل دومگستره نظیر مسئله مورد بررسی و پژوهش های مربوط به آن. 13

2-1 تاریخچه نظری سخت رویی. 14

2-2 تعریف سخت رویی. 17

2-3 مولفه های سخت رویی. 19

2-3-1 تعهد. 20

2-3-2 چالش (مبارزه طلبی)22

2-3-3 کنترل. 23

2-3-3-1 انواع کنترل. 28

2-3-3-2 اهمیت کنترل. 31

2-4 افراد سخت رو. 33

2-5 عوامل موثر در شکل گیری سخت رو. 37

2-5-1 عوامل ارثی. 38

2-5-2 عوامل اکتسابی. 39

2-6 سخت رویی و نوجوانی. 44

2-7 استرس ادراک شده47

2-8 نظریه های مربوط به استرس.. 51

2-8-1 دیدگاه زیستی. 51

2-8-2 دیدگاه روانی- اجتماعی. 52

2-9 تعریف فشار روحی (Stress)55

2-11 عوامل استرس زا60

2-12 شیوه های کاهش فشار روانی (استرس)62

2-13 فنون روانشناختی مقابله با استرس.. 70

2-14 تکنیک های مقابله با استرس از دیدگاه قرآن. 71

2-15 تعاریفی از اعتیاد و فرد معتاد72

2-16 علل گسترش مواد مخدر74

2-17 بیان دیدگاه ها و نظریه های مطرح درباره اعتیاد75

2-18 امید به زندگی. 81

2-19 جامعه و تاثیر آن بر امیدواری فرد87

2-20 سابقه تحقیقات داخلی و خارجی. 88

فصل سوم روش پژوهش... 95

3-1 مقدمه96

3-2 طرح پژوهش... 96

3-3 آزمودنی ها97

3-3-1 جامعه آماری. 97

3-3-2 نمونه آماری. 97

3-4 شیوه جمع آوری اطلاعات.. 98

3-5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها102

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده های آماری. 103

4-1 مقدمه104

4-3 بررسی فرض های تحلیل کوواریانس چند متغیره109

4-3-1 بررسی فرض ارتباط خطی بین متغیر وابسته و متغیر تصادفی کمکی. 109

4-3-4 فرض برایری ماتریکس واریانس – کوواریانس... 112

4-4 بررسی فرضیات.. 113

4-4-1 فرضیه اصلی. 113

4-4-2 بررسی فرضیات فرعی. 115

4-4-2-1 فرضیه فرعی اول. 116

4-4-2-2 فرضیه فرعی دوم117

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد119

5- 1 مقدمه120

5-2 بحث و بررسی و نتیجه گیری. 120

5-3 محدودیت های پژوهش... 126

5-4 پیشنهادهای پژوهش... 127

منابع. 128

 

فهرست جداول

جدول 4-2-1 توزیع میانگین نمرات امید به زندگی پاسخگویان بر حسب پس آزمون و پیش آزمون. 104

جدول 4-2-2 توزیع میانگین نمرات استرس ادارک شده پاسخگویان بر حسب پس آزمون و پیش آژمون 106

جدول 4-2-3 توزیع میانگین و انحراف استاندارد مقیاس امیدواری و ادراک شده به تفکیک گروه ها107

جدول 4-2-4 توزیع میانگین و انحراف استاندارد تعدیل شده پس آزمون. 108

جدول 4-3-2 مفروضه شیب خط رگرسیونی. 111

جد.ل 4-3-3 آزمون همگنی واریانس متغیرهای وابسته111

جدول 4-3-4 آزمون باکس (Box’s) برابری کوواریانس... 112

جدول 4-41 آزمون اثر چند متغیره ویلکز لامبدای (Wilk’s Lambda)113

جدول 4-4-2-1 آزمون اثرات بیم گروهی امید به زندگی و استرس ادراک شده ( تحلیل کوواریانس)115

جدول 4-4-2-2 مقایسه میانگین گروه ها در متغیر وابسته امید به زندگی. 116

جدول 4-4-2-3 مقایسه گروه ها در متغیر وابسته استرس ادارک شده117

فهرست نمودارها

نمودار 4-2-1 توزیع نمرات پاسخگویان در شاخص امیدواری. 105

نمودار 4-2-2 توزیع نمرات پاسخگویان در سازه استرس ادراک شده106

نمودار4-3-1 توزیع نمرات امید به زندگی بر اساس گروه آزمایش و کنترل. 109

نمودار 4-3-2 توزیع نمرات استرس ادراک شده بر اساس گروه آزمایش و کنترل. 110

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1689

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما