فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 392
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888545

پیوند ها

دانلود پایان نامه تبیین نقش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش


دانلود پایان نامه تبیین نقش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

چكيده:

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی به « تبیین نقش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مشکین شهر» می پردازد. هدف کلّی ازانجام پژوهش بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و اهداف فرعی آن شامل بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با 1 – تعهد عاطفی 2 – تعهد مستمر و 3- تعهد هنجاری بوده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش، از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (150 نفر ازکارکنان آموزش وپرورش شهرستان مشکین شهر) جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضريب همبستگی اسپیرمن و تكنيك اهميت نسبي جانسون انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین رهبری خدمتگزار با 1 – تعهد عاطفی 2 – تعهد مستمر و 3- تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد و چون این متغیرها ابعاد تعهد سازمانی هستند، به طور کلی؛ بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مشکین شهر رابطه معنی داری وجود دارد. چهار بعد رهبری خدمتگزار در مجموع 94% تغييرات تعهد سازمانی را تبيين مي کنند. بعد مهرورزی بيشترين اولويت را در تبیین دارد و ساير مولفه هاي رهبری خدمتگزار در تبيين تعهد سازمانی، تفاوت قابل ملاحظه ای با بعد مذکور دارند. لذا می توان گفت ابعاد رهبری خدمتگزار از اهمیت یکسانی در تبيين تعهدسازمانی برخودار نیستند.

 

واژگان کلیدی:

رهبری خدمتگزار، ابعادرهبری خدمتگزار، تعهدسازمانی، ابعادتعهدسازمانی

 

تعداد صفحات 119 word

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1) مقدمه: 2

1-2) بیان مساله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4) اهداف تحقیق: 7

1-4-1)هدف آرمانی.. 7

1-4-2)هدف کلی : 7

1-4-3)اهداف ویژه : 7

1-4-4)هدف کاربردی : 7

1-5) پرسش های تحقیق.. 8

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. 9

2-1) مقدمه. 10

2-2) بیان متغیرها: 10

2-3) مبانی نظری(تئوری ها) 11

2-3-1) بخش اول- سازمان وفرد. 11

2-3-2) بخش دوم- تعهد سازمانی.. 13

الف) تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی.. 13

ب) دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی.. 16

پ) دو برداشت متفاوت از تعهد سازمانی.. 24

ت) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. 26

ث) الگوهای چندبعدی تعهد سازمانی.. 27

ج) دو دیدگاه در تعهد سازمانی.. 31

چ) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 32

ج) عوامل غیرسازمانی: 38

ح) پیش شرطها یا عوامل تعیین‌کننده ابعاد تعهد سازمانی.. 39

2-3-3) بخش سوم- رهبری خدمتگزار. 50

2-4-پیشینه پژوهش: 70

2-4-1) برخی ازتحقيقات انجام شده در داخل کشور. 70

2-4-2) برخی ازتحقيقات انجام شده در داخل کشور. 72

2-5) چارچوب نظری.. 74

2-6) مدل تحليلي تحقیق.. 76

2-7) فرضیه های پژوهش.... 76

فصل سوم روش پژوهش.... 77

3-1) مقدمه: 78

3-2) روش مطالعه. 78

3-3) قلمرو تحقیق.. 79

3-4- جامعه آماری.. 79

3-5- نمونه گیری.. 79

3-6) تعریف علمیاتی.. 80

3-6-1) متغیر مستقل : 80

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات.. 84

3-8- روایی و پایایی.. 84

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 85

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 87

4-1آمارهاي توصيفي.. 88

4-1-1 آمارهای مربوط به متغیرهای زمینه ای (مشخصات فردی): 89

4-1-2 آمارهای مربوط به متغیرهای اصلی: 91

4-2 آمارهای استنباطی(آزمون فرضیات) 100

منابع.. 108

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد. 23

جدول2-2: پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد بر فرد و سازمان.. 49

شکل (1-2) مدل مفهومی تحقیق.. 76

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 2-2: دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 32

نمودار 2-3: عمده‌ترین عوامل تعهد سازمانی در طی نخستین عضویت سازمانی.. 36

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4- توزیع پاسخگویان براساس جنسیت و وضعیت تاهل.. 89

جدول 2-4- توزیع پاسخگویان براساس سن.. 89

جدول 3-4- توزیع پاسخگویان براساس جنسیت ومدرک تحصیلی.. 90

جدول 5-4- توزیع پاسخگویان براساس سابقه کاری.. 91

جدول 5-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد خدمت رسانی رهبر(مدیر) 92

جدول 7-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد قابلیت اعتماد رهبر(مدیر) 94

جدول 8-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد مهرورزی رهبر(مدیر) 95

جدول 9-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد تعهدعاطفی96

جدول 10-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد تعهد مستمر98

جدول 11-4- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به شاخص های بعد تعهد هنجاری99

جدول 12-4- آزمون رابطه بین ابعاد «رهبری خدمتگزار» و «تعهد عاطفی». 101

جدول 14-4- آزمون رابطه بین ابعاد «رهبری خدمتگزار» و «تعهد هنجاری». 103

جدول 15 -4- خلاصه آزمون های استنباطی.. 104

جدول16-4- خلاصه آزمون های استنباطی.. 105

جدول 17- 4- جدول همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته. 106

جدول 18-4- اهميت وسهم ابعاد رهبری خدمتگزار بر متغير ملاك تعهد سازمانی از طريق مدل جوهانسون107

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1161

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما