فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 606
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873348

پیوند ها

پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک


پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک

مقدمه

در دنيای امروز،همه حكومتها حتی حكومتهای ديكتاتوری برای مشروعيت بخشيدن به تصميم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سياسی و نقش فراوان رضايت افكار عمومی تأكيد دارند و پشتيبانی مردمی را لازمه دوام حكومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به اين هدف،افكار عمومی را با كمك ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدايت می‌كنند كه همسو با سياستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم كسب شود بلكه آنان را به حمايتهای خودجوش و برخی اوقات كوركورانه وادارند.

يكی از ابزارهای مهم حكومت‌ها، وسايل ارتباط جمعی است. به عقيده «هربرت شيلر»[1]،محقق امریکایی،«تصميم‌گيران به هر صورتی كه در يك وضعيت مشخص عمل كنند، حقيقت اساسی و بی‌سابقه اين است كه كنترل اطلاعات بخشی از سياست ملی شده است. تكنيكهای بسته‌بندی انديشه[2] به ابزارهايی برای دستكاری حمايت عمومی (يا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات دولت تبديل شده اند».

(1)اگر چه امروزه پيشرفت تكنولوژيهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «يک به چند» را به مدل ارتباطی «يک به يک» تبديل كرده و مخاطب منفعل، مشاركت جويی فعال شده است، اما هنوز هم

نمی‌توان تأثير نيرومند وسايل ارتباطی را انكار كرد و حتی اگر بتوان اين تأثير را محدود دانست بايد ميزان تأثير بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دليل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزريقات رسانه‌ای عكس‌العمل نشان می‌دهند و به گزينشگری دست می‌زنند. طبيعتاً تأثير وسايل ارتباطی و قدرت

 

اقناع‌كنندگی آنان در كشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائين سواد و آگاهی عمومی شديدتر خواهد بود.«افكار عمومی در كشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و كم عمق است»(2)،لذا تأثيرگذاری بر آن با ابتدايی‌ترين روشها و وسايل امكان‌پذير است.«چارلز ليندبلام»[3] دانشمند علوم سياسی آمريكا، معتقد است در آستانه قرن بيست‌و يكم استفاده از زور و روشهای جبری آشكار به تدريج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی ديگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترين و مؤثرترين ابزار برای حل مناسبات ميان حاكمان و مردم و نيز آحاد مختلف مردم تبديل كرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهريه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغيب مؤيد اين ديدگاه «اتولربينگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است كه زور بدترين ابزار كنترل است. زور نتيجه را تضمين می‌كند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دليل دارا بودن خاصيت روان‌شناختی آزادی، در ترغيب شوندگان احساس همدلی ايجاد خواهد كرد».(4)

مطبوعات از جمله وسايل ارتباط جمعی هستند كه می‌توانند به دليل ماندگاری و ارائه تفسيرها و تحليل‌ها در صورت بهره‌گيری مناسب توسط دولتها، به همراه ساير رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نيروی پيام خود، زمينه ارضای افكار عمومی و تسهيل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات كه در كشور‌های آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است كه فعاليتش تابع قانون اساسی

نيست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه ديگر سريعتر است. درست است كه امروزه پيوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر يک از قوای سه گانه(يعنی مجريه، مقننه و قضائيه)افزوده می‌شود و دخالتهای مستقيم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزايش می‌يابد اما به علت پيچيدگی روز افزون احوال اين جوامع و همچنين واگرايی افزايش يافته نيروهای اجتماع، از توانايی‌ اين قوا در تغيير و اصلاح اوضاع

 

علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها كاسته می‌گردد. بر عكس، به همان نسبت كه نيروی عوامل سياسی سنتی سستی می‌پذيرد بر قدرت وسايل ارتباط جمعی افزوده می‌شود زيرا نيروی پيام تنها عامل تلفيق و تركيب آنهاست. از همين روست كه اينک « قدرت‌های سه گانه مطبوعات يعنی قدرت تحقيق، قدرت انتشار و قدرت تعيين بحث روز، ديگر بر كسی پوشيده نيست و دولت‌ها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)


تعداد صفحات 140 word

 

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………2

طرح مسئله………………………………………………….….…………......………6

اهميت و ضرورت تحقيق………………………………….…….…………..….….……....11

بررسی سا بقه تحقیق…………....……………………………….….…………………...13

اهداف تحقيق………………………………………………..……………..…………15

پا نویس ها …………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………….……………………...19

بخش اول - کشورعراق

موقعيت جغرافيايی………………………………………………………….…………..20

تاريخچه سياسی عراق و حكومت صدام حسین………………………………………………….20

زبان………………………………………………………………………………..26

مذهب……………………………………………………………………………...26

جمعيت…………………………………………………………………………….26

بخش دوم - رسانه ها، جنگ و سياست

جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27

سياست ،رسانه ها و افكار عمومی…………………...……………………………………….34

سياست خارجی ايران…………………………………………………………………...38

 

 

سياست خارجی امريكا…………………………………………………………………...42

بخش سوم - مفاهيم و نظريه های ارتباطات

خبر………………………………………………………………………………..46

مصاحبه……………………………………………………………………………..49

تفسير و تحليل………………………………………………………………………...50

مقالات خبر…………………………………………………………………………..51

انواع تيتر در ارائه مطلب…………………………………………………………………...53

كاركرد مطبو عات……………………………………………………………………....54

مطبو عا ت در ايران……………………………………………………………………...55

مطبو عا ت در امريكا…………………………………………………………………….57

دروازه بانی خبر………………………………………………………………………...60

برجسته سازی………………………………………………………………………...64

پانویس ها……………………………………………………………..……………....66

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقيق…………………………………………………………………………72

جامعه آماری………………………………………………………………………….73

روش نمونه گيری………………………………………………………….…………...73

جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………... 73

واحد تحلیل………………………………………………………………………….73

تعاريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………….74

پانویس ها…………………………………………………………………………...81

فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………....83

بخش اول: توصيف يافته های تحقيق……………………………………………….…….…....84

بخش دوم: بررسی رابطه بين متغيرهاونشریه ها…………………………………….....……………94

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………..116

بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117

بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..…...119

بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122

منابع و مآخذ……………………………………………………………………...…124

دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134

 


مبلغ واقعی 4,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 765

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما