فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 411
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888564

پیوند ها

پایان نامه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات


پایان نامه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمي که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ي جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضيه‌هاي اصلي و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

تعداد صفحات 90 word

 

 

چکیده۱

مقدمه۲

فصل اول- کلیات۵

۱-۱- تعاریف و مفاهیم۶

۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم۶

۱-۱-۱-۱- معنای لغوی جرم۶

۱-۱-۱-۲- تعریف جرم۶

۱-۱-۱-۲-۱- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی۶

۱-۱-۱-۲-۲- تعریف جرم از دیدگاه اسلام۷

۱-۱-۱-۲-۳- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی۸

۱-۱-۱-۲-۴- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران۹

۱-۱-۲- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی۱۱

۱-۱-۲-۱- معنای لغوی۱۱

۱-۱-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی۱۱

۱-۱-۲-۲-۱- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران۱۲

۱-۱-۲-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون۱۳

۱-۱-۳- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی۱۵

۱-۱-۳-۱- معنای لغوی سیاست۱۵

۱-۱-۳-۲- تعریف جرم سیاسی۱۵

۱-۱-۳-۲-۱- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی۱۷

۱-۱-۳-۲-۲- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی۱۸

۱-۱-۳-۲-۳- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران۱۹

۱-۱-۴- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن۲۲

۱-۱-۴-۱- معنای لغوی امنیت۲۲

۱-۱-۴-۲- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن۲۳

۱-۱-۴-۲-۱- تعریف جرم۲۳

۱-۱-۴-۲-۲- جاسوسی۲۶

۱-۱-۵- وسیله ی ارتکاب جرم۲۸

۱-۱-۵-۱- نقش وسیله در تحقیق جرم۲۹

۱-۱-۵-۲- نقش وسیله در میزان مجازات۳۰

۱-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی۳۲

۱-۲-۱- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی۳۲

۱-۲-۱-۱- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی۳۲

۱-۲-۱-۲- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی۳۵

۱-۲-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی۳۶

۱-۲-۲-۱- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی۳۶

۱-۲-۲-۲- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی۳۷

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات۴۰

۲-۱- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن۴۱

۲-۱-۱- ماهیت۴۱

۲-۱-۲- آثار۴۲

۲-۱-۲-۱- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی۴۲

۲-۱-۲-۲- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی۴۵

۲-۱-۲-۳- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات۴۵

۲-۲- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات۴۷

۲-۲-۱- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور۴۷

۲-۲-۱-۱- عنصر مادی۴۸

۲-۲-۱-۲- عنصر معنوی۴۹

۲-۲-۱-۳- مجازات۵۰

۲-۲-۱-۴- پرونده عملی۵۱

۲-۲-۲- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران۵۶

۲-۲-۲-۱- عنصر مادی۵۷

۲-۲-۲-۲- عنصر معنوی۵۸

۲-۲-۲-۳ – مجازات ۵۹

۲-۲-۲-۴- پرونده عملی۵۹

۲-۲-۳- جاسوسی۶۵

۲-۲-۳-۱- عنصر مادی۶۶

۲-۲-۳-۲- عنصر معنوی۷۴

۲-۲-۳-۳- مجازات۷۵

۲-۲-۳-۴- پرونده عملی(موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی۷۸

۲-۳- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی۸۱

۲-۳-۱- مسئولیت صاحب امتیاز۸۱

۲-۳-۲- مسئولیت مدیر مسئول۸۳

۲-۳-۳- مسئولیت نویسنده۸۴

نتیجه گیری و پیشنهادات۸۶

فهرست منابع۸۹

خلاصه انگلیسی


مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما