فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 657
  • بازدید دیروز : 906
  • بازدید کل : 873399

پیوند ها

مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse


مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse

مطالعه روشهاي مختلف معماري Data warehouse به همراه ايجاد يك نمونه

آزمايشي با بكارگيري بانك اطلاعاتيOracle

 

1-1 مقدمه: سير تحول


منشاء اصلی پردازش DSS به روزهاي خيلي دور در تاريخ سيستمهاي كامپيوتري و اطلاعاتي بر مي‌گردد. جالب است بدانيم كه سيستمهاي پشتيبان تصميم دارای قدمت طولانی وپيچيده در تكنولوژي اطلاعاتي است.و سير تحول آن تا به امروز ادامه داشته است .


درحدود دهه1960 جهان کامپيوتر موفق به‌ايجاد نرم افزارهايي شد كه با استفاده از فايلهاي Master اجرا مي‌شدند.اين نرم افزارها در قالب برنامه ها و گزارشاتی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که معمولاٌ به زبان COBOL نوشته مي‌شد. پانچ كارتها يک ابزار ذخير سازی عمومی به حساب مي‌آمدند. فايلهاي Master توسط نوارهاي مغناطيسيي نگهداری مي‌شدند كه براي ذخيره سازي ارزان قيمت حجم زيادي از داده مناسب بودند، اما بخاطر‌اينکه دسترسي به اطلاعات مي‌بايست به صورت متوالي باشد‌اين روش زياد مفيد نبود. در يك گذار در فايل نوار مغناطيسي كه از100% ركوردها عبور مي‌شود، عموما فقط 5 درصد ازاين ركوردها يا حتی كمتر مورد نظر بودند. بعلاوه بسته به داده درون فايل و پردازشی که بايد روی آن انجام مي‌شد، دسترسي به فايل نوار ورودي بيشتر از 20 تا 30 دقيقه به طول مي‌انجاميد.
در اواسط دهه 1960، به طور گسترده‌ای رشد استفاده از فايلهاي Master و نوار مغناطيسي افزايش يافتند و در پی آن مقادير هنگفتی داده افزونه نيز به وجود آمد. ازدياد فايل Master و داده افزونه منجر به بروز چندين مشكل شد:

  • نياز به داده همزمان به محض عمل به روز رساني
  • پيچيدگي نگهداري برنامه ها
  • پيچيدگي‌ايجاد برنامه‌هاي جديد
  • نياز به سخت افزار گران براي پشتيباني كليه فايلهاي Master

جالب است كه اگر فقط ابزار ذخيره سازي داده، نوار مغناطيسي باشد، جهان پردازش اطلاعات شاهد هيچ پيشرفتی نبود، . اگر هرگز چيزي براي ذخيره داده حجيم به وجود نمی آمد، سيستمهاي سريع و خيلي بزرگ درجهان ظاهر نمي‌‌شد، ونيز هرگز سيستمهاي ATM و شبيه آن به وجود نمي‌‌آمد. حقيقتا، اگر قابليت ذخيره سازي و مديريت داده در انواع جديد ابزارهای ذخيره سازی وجود نداشت، هرگز بستر لازم برای همکاری تكنسينها و تجار با هم به وجود نمی آمد.

 

تعداد صفحات 180 word

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

فصل اول : سیر تحول سیستمهای پشتیبان تصمیم

۱-۱ مقدمه : سیر تحول………………………………………………………………………………………………….۱

۲DASD ظهور

۱-۳ تکنولوژی زبانهای نسل چهارم و کامپیوتر های شخصی ……………………………………………..۳

۱-۴ سیستم استخراج ……………………………………………………………………………………………………۳

۱-۵ یک تغییر در بحث ………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۶ سیستمهای عملیاتی در مقابل سیستمهای پشتیبان تصمیم ……………………………………………۲۰

۱-۷ انبار داده تعریف شده ……………………………………………………………………………………………۲۲

 

فصل دوم : معماری انبار داده

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲ خصوصیات تعریف انبارداده ………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۳ مروری بر لایه های مختلف انبارداده ………………………………………………………………………۳۱

۲-۴ معماری در سه ناحیه اصلی …………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۵ معماری انبار داده و پیاده سازی گزینه منتخب ………………………………………………………….۵۸

۲-۶ از نیازمندیها تا طراحی داده ……………………………………………………………………………………۶۳

SNOWFLAK شمای

فصل سوم : معرفی تکنولوژیهای موجود برای طراحی و ساخت انبارداده

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۲ مروری بر استخراج در انبارداده ……………………………………………………………………………..۸۵

۳-۳ مروری بر عمل انتقال در انبارهای داده …………………………………………………………………..۸۹

۳-۴ مروری بر بارگذاری و تغییر شکل داده در انبار داده …………………………………………………۹۱

Replication مروری بر کپی سازی داده

فصل چهارم : پیاده سازی یک انبارداده آزمایشی

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۲ مدل بانک اطلاعاتی حقوق و دستمزد …………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۳ پیاده سازی پیکربندی محیط طراحی شده ……………………………………………………………..۱۱۶

۴-۴ تجمیع اطلاعات دریک شما ………………………………………………………………………………..۱۴۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

Oracle 9i Warehouse Builder مرورری بر ابزار

Oracle Warehouse Builder راهکار مجتمع

۵-۴ تعریف اشیاء ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

۵-۵ نگاشتها …………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

 

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۱-.۱……………………………………………………………………………………………………………………..۲

شکل ۱-۲………………………………………………………………………………………………………………………۴

شکل ۱-۳………………………………………………………………………………………………………………………۶

شکل ۱-۴………………………………………………………………………………………………………………………۷

شکل ۱-۵………………………………………………………………………………………………………………………۹

شکل ۱-۶…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

شکل ۱-۷…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

شکل ۱-۸…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

شکل ۱-۹…………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

شکل ۱-۱۰………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

شکل ۲-۱……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

شکل ۲-۲……………………………………………………………………………………………………………………۲۸

شکل ۲-۳……………………………………………………………………………………………………………………۳۲

شکل ۲-۴……………………………………………………………………………………………………………………۳۳

شکل ۲-۵……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

شکل ۲-۶……………………………………………………………………………………………………………………۴۳

شکل ۲-۷……………………………………………………………………………………………………………………۴۶

شکل ۲-۸……………………………………………………………………………………………………………………۴۹

شکل ۲-۹……………………………………………………………………………………………………………………۵۴

شکل ۲-۱۰………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

شکل ۲-۱۱…………………………………………………………………………………………………………………۶۰

شکل ۲-۱۲…………………………………………………………………………………………………………………۶۱

شکل ۲-۱۳…………………………………………………………………………………………………………………۶۴

شکل ۲-۱۴…………………………………………………………………………………………………………………۶۶

شکل ۲-۱۵…………………………………………………………………………………………………………………۶۸

شکل ۲-۱۶…………………………………………………………………………………………………………………۷۰

شکل ۲-۱۷…………………………………………………………………………………………………………………۷۱

شکل ۲-۱۸ ………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

شکل ۲-۱۹…………………………………………………………………………………………………………………۸۱

شکل ۲-۲۰…………………………………………………………………………………………………………………۸۳

شکل ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………۹۴

شکل ۳-۲…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل ۳-۳………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

شکل ۳-۴………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

شکل ۴-۱………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

شکل ۴-۲………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

شکل ۴-۳………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

شکل ۴-۴………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

شکل ۴-۵………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

شکل ۴-۶………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

شکل ۴-۷………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

شکل ۴-۸………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

شکل ۴-۹………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

شکل ۴-۱۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

شکل ۴-۱۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

شکل ۴-۱۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

شکل ۴-۱۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

شکل ۴-۱۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

شکل ۴-۱۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

شکل ۴-۱۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

شکل ۴-۱۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

شکل ۴-۱۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

شکل ۴-۱۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

شکل ۴-۲۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

شکل ۴-۲۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

شکل ۴-۲۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

شکل ۴-۲۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

شکل ۴-۲۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

شکل ۴-۲۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

شکل ۴-۲۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

شکل ۴-۲۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

شکل ۴-۲۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

شکل ۴-۲۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

شکل ۴-۳۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

شکل ۴-۳۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

شکل ۴-۳۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

شکل ۴-۳۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

شکل ۴-۳۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

شکل ۴-۳۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷

شکل ۴-۳۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

شکل ۴-۳۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

شکل ۴-۳۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

شکل ۴-۳۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰

شکل ۴-۴۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

شکل ۴-۴۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

شکل ۴-۴۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

شکل ۴-۴۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

شکل ۴-۴۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

شکل ۴-۴۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

شکل ۴-۴۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

شکل ۴-۴۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

شکل ۴-۴۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

شکل ۴-۴۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

شکل ۴-۵۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

شکل ۴-۵۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

شکل ۴-۵۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

شکل ۴-۵۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

شکل ۴-۵۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

شکل ۴-۵۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

شکل ۴-۵۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

شکل ۴-۵۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

شکل ۴-۵۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

شکل ۴-۵۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

شکل ۴-۶۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

شکل ۴-۶۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

شکل ۴-۶۲……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

شکل ۴-۶۳……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

شکل ۴-۶۴……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

شکل ۴-۶۵……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

شکل ۴-۶۶……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

شکل ۴-۶۷……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

شکل ۴-۶۸……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

شکل ۴-۶۹……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

شکل ۴-۷۰……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

شکل ۴-۷۱……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

شکل ۵-۱…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

شکل ۵-۲…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

شکل ۵-۳…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

شکل ۵-۴…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

شکل ۵-۵…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

شکل ۵-۶…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۵

شکل ۵-۷…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۵

شکل ۵-۸…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

شکل ۵-۹…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۷

شکل ۵-۱۰………………………………………………………………………………………………………………۱۷۷

شکل ۵-۱۱………………………………………………………………………………………………………………۱۷۸

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

جدول ۴-۲………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

جدول ۵-۱………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲

جدول ۵-۲………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

 

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما