فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 371
  • بازدید دیروز : 99
  • بازدید کل : 888524

پیوند ها

دانلود کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)


دانلود کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .

بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :

علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.

به اميد آنكه با تلاش مستمر وافزايش علم تجربه بتوانيم به رسالت اصلي خود كه همانا تبيين حق و اجراي عدالت است بپردازيم :‌ انشاء الله

 

تعداد صفحات 520 word

 

فهرست مطالب

مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي

صفحه موضوع تاريخ محكمه محكمه كلاسه_______________________________________________________

1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168

5 ايرادضرب وجرح عمدي 27/11/79 شعبه3 79/3/1490

12 خيانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ك

15 تقسيم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031

19 تغيير نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح

23 تعديل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح

27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013

31 مزاحمت تلفني 18/1/80 شعبه 3 80/3/6

35 الزام به تنظيم سند رسمي 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240

40 خريد مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67

46 كلاهبرداري 5/2/80 شعبه 3 80/3/129

53 خلع يد 9/2/80 شعبه 16 78/16/366

59 سرقت اتومبيل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626

64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432

71 ابطال اجرائيه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239

75 تحويل مبيع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864

78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364

82 بي احتياطي در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271

87 كلاهبرداري 2/4/80 شعبه 3 80/3/397

90 توقيف عمليات اجرائي 14/4/80 شعبه 16 80/16/406

94 استرداد اتومبيل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794

97 جعل اسناد رسمي 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176

10 تصرف عدواني 7/5/80 شعبه 3 80/3/580

113 فسخ مبايعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859

121 خيانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82

129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56

133 ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80 شعبه 3 80/3/620

137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ك

140 تخليه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645

145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234

149 قبول فرزند خواندگي 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936

152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح

156 سرقت چك 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086

162 نزاع دسته جمعي 24/7/80 شعبه 3 80/3/534

170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923

176 شركت در ايراد صدمه عمدي و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463

تخريب

180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح

184 ابطال نظريه به كميسيون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48

زمين شهري

188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح

192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878

201 تنفيذ وصيتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح

205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ك

211 تخليه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453

215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273

219 انتقال مال غير (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ك

222 تحويل مبيع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351

226 شركت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321

237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710

243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185

247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252

252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160

257 دعوي تقابل به خواسته خلع يد 13/12/80 شعبه 16 78/16/765

(دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )

262 نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ك

270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ك

279 تنظيم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178

284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703

289 خلع يد 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213

292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961

296 شركت در نزاع دسته جمعي 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062

301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30

305 تخليه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550

310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076

315 تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81 شعبه3 80/3/1601

319 ايراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025

323 تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح

330 تحصيل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946

335 تقسيم ماترك 22/4/81 شعبه 3 80/3/302

340 انتقال منافع مال غير 29/4/81 شعبه3 80/3/248

345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63

350 چك 14/5/81 شعبه 3 81/3/126

353 تخليه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96

358 الزام به فروش عين مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019

362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131

366 كلاهبرداري 21/7/81 شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادي 3/8/81 شعبه3 81/3/762

376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205

382 تصرف عدواني 14/8/81 شعبه 25 80/25/444

385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719

390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119

395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410

399 آدم ربائي 16/9/81 شعبه 25 81/25/463

403 ايجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117

406 الزام به تحويل مبيع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813

410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117

415 ضرب و جرح جمعي 14/10/81 شعبه25 81/25/981

419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317

428 الزام به تنظيم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7

433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519

437 فروش مال غير 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012

441 فحاشي 26/11/81 شعبه25 81/25/235

444 تخليه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963

448 الزام به اجراي مفاد داوري 4/12/81 شعبه 3 81/3/714

452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120

455 تخريب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93

460 پرداخت اقساط اتومبيل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384

463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592

470 هتك حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335

474 كلاهبرداري 22/6/81 شعبه25 79/25/117

479 مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك 16/1/82 شعبه 3 81/3/149

484 ابطال عمليات اجرائي 16/1/82 شعبه 3 80/3/713

488 سرقت از اتومبيل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719

492 خيانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809

497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387

501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979

506 كلاهبرداري (تورخارجي) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312

511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109


مبلغ واقعی 5,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1330

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما