فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 81
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870251

پیوند ها

پایان نامه مبانی پالایش نفت و فراورده های پالایشگاه


پایان نامه مبانی پالایش نفت و فراورده های پالایشگاه

ديباچه

نفت خام مايعی است غليظ به رنگ سياه يا قهوه‌ای تيره که اساساً از هيدروکربن‌ها تشکيل شده است. در مورد منشاء نفت به دو نظريهء معدنی و آلی می‌رسيم. نظريهء منشاء معدنی نفت: که در سال 1886 توسط برتلو داده شد اينک رد شده است. همچنين در سالهای 1889( مندليوف) نظريهء برتلو را تاييد کرد و پس از ان در سال1901 سا باتيه و ساندرنس نظريهء منشاء معدنی بودن نفت را تاييد کردند

نظريهء منشاء آلی:

امروزه می‌توان گفت که نظريهء منشاءآلی نفت برای نفت خام سبک به هر نظريه ديگري قابل قبول تر است اين نظريه به دلايل زير متکی است:

1- نفت خام هميشه در لايهای رسوبی يافت می‌شود که همواره مقدار زيادی از مواد آلی نيز در اين لايها وجود دارند.

2- نفت خام محتوی ماده ای به نام پور فيرين می‌باشد. اين ماده فقط در عامل سرخی خون (هِمين) حيوانات و نيز در سبزينهء گياهان وجود دارد.

3- اکثر نفت‌های خام خاصيت چر خش سطح پلاريزاسيون نور را دارند. اين خاصيت مربوط به وجود کلسترول است با منشاء حيوانی يا گياهی.

به نظر می‌رسد که موجودات بسيار کوچک و بيشماری که در دريا‌ها و مرداب‌ها زندگی می‌کنندو پلانگتون (فيتو پلانگتون و زئوپلانگتون‌ها) ناميده می‌شوند منشاء آلی نفت می‌باشند. توزيع پلانکتون‌ها در سطح دريا یکنواخت نيست. اين موجودات در قسمت بالای آب دريا (عمق 50 تا 100 متری) که اشعهء خورشيد نفوذ می‌کند و نيز در مجاورت سواحل متمرکزند. توليد مثل اين موجودات بسيار زياد است و پس از نابودی در کف دريا سوب می‌دهند. البته پلانکتون‌ها تنها منبع مواد آلی نيستند. آب رود خانه‌هايی که به دريا ميريزند حاوی مقداری مواد هيو ميک است که ترکيبشان نزديک به هيدرو کربنها است.

نفت خام

بسياری از دانشمندان عقيده دارند که نفت از باقيمانده موجودات ريز و گياهانی که صدها ميليون سال پيش در درياها می‌زيسته اند به وجود آمده است. زمانی که آنان مرده اند، بدن آنان در کف دريا، بين رسوبات دريا محصور شده است. بعد از ميليونها سال، گرما و فشار آنها را به نفت و گاز تبديل کرده است. نفت و گاز معمولاً همراه با هم در پوسته زمين يافت می‌شوند و برای به دست آوردن آنها نياز به حفاری در پوسته زمين است. در نمودار زير دوره زمانی شکل گيری نفت خام نمايش داده شده است.

نفت خام و گاز در اعماق زمين، بين چين خوردگيها و سنگهايي که دارای خلل و فرج است يافت می‌شود. اما ترکيبات نفت خام چيست؟ نفت خام مخلوطی از هيدروکربنهای مختلف است از هيدروکربنهای سبک C1 تا هيدروکربن‌های سنگين. همچنين شامل بعضي از نمکها، فلزات و غيره می‌باشد. اگر هر هيدروکربن را به وسيله يک توپ با اندازه مشخص نشان دهيم، شکل زير بيانگر ترکيبات نفت خام است:

همانطور که در شکل مشخص است، نفت خام مشتمل بر انواع هيدروکربن‌ها می‌باشد. به علاوه ترکيبات ديگری به رنگهای آبی و زرد نيز ديده می‌شود که نمکها و ساير ناخالصی‌ها می‌باشند.

مواد آلی موجود در رسوبها حاوی 15-30% اکسيژن و 10-7% هيدروژن ميباشند در حالی که مواد نفتی حد اکثر 4% اکسيژن و15-11% هيدروژن دارند. بنا بر اين تبديل مواد آلی به هيدرو کربن‌ها يک پديده احيا است که به کمک باکتری‌های غير هوازی مو جود در اعماق آبها صورت می‌گرد. بدين ترتيب مواد آلی طی يک رشته واکنش‌های فساد- تجزيه مولکولی- تراکم وپليمری شدن به ماده هيدرو کربنی بيار غليظ به نام کروژن تبديل ميشود. مجموعه اين تغيير وتبديلها را دگرگونی ديا ژنتيک می‌نامند. اين دگر گونی از لايه‌های يک متری آغاز شده و تا اعماق هزار کيلو متری ادامه ميابد و مدت ان نيز 5 تا 10 هزار سال است.

با ادامه رسوب گزاری عمق لايه‌ها نيز زياد می‌شود و در نتيجه فشار ودما افزايش ميابد. تحت چنين شرایطی
t>100c, p>1000atm کروژن در اثر تجزيه حرارتی به هيدرو کربن‌های مايع سبکتر تبديل ميگردد وبا ادامه رسوب گذاری، مقداری از اين هيدرو کربنها در اثر شکست تبديل به هيدرو کربن‌های سبک و گاز متان می‌شوند.

شکوفايی فصلی يا ساليانه جلبک‌های پلانکتونيک، غالبا به عنوان بوجود آورنده لاميناسيون ريتميک در نظر گرفته‌ می‌شود. همانند تشکيل زغال، شرايط هوازی برای ممانعت از اکسيداسيون مواد آلی و احيا تجزيه باکتريائی مورد نياز است. بنابراين بيشتر شيلهای نفتی در توده‌های آبی لايه‌لايه در جايی که آبهای سطحی اکسيژن‌دار اجازه رشد پلانکتونها و آبهای احيايی کف اجازه حفظ شدن مواد آلی را می‌دهد، تشکيل می‌شوند.

 

تعداد صفحات 205 word

 

 

فهرست مطالب

ديباچه................................................................ 1

نظريهء منشاء آلی:............................................ 1

نفت خام.............................................................. 1

مقدمه................................................................. 4

روشهای مطالعه کروژن........................................... 4

تجزيه کروژن...................................................... 4

تاثير فشار بر ساختمان کروژنها........................ 4

دياژنز کروژن...................................................... 5

محاسبه مچوريتی.............................................. 5

انواع کروژن........................................................ 5

کروژن نوع اول:............................................. 5

کروژن نوع دوم:............................................ 5

کروژن نوع سوم:.......................................... 5

مراحل تشکيل کروژن....................................... 6

مرحله دياژنز...................................................... 6

تاثير مرحله دياژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:................................................................ 6

مرحله کاتاژنز...................................................... 6

تاثير مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:.......................................... 6

مرحله متاژنز.................................................... 6

تاثير مرحله متاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها:.................................................................. 7

مواد آلی تشکيل دهنده شيل‌های نفتی.................................................................................. 7

نوع کروژن در شيل‌های نفتی.............................................................................. 7

محيط‌های رسوبی شيل‌های نفتی................................................................................ 7

اهميت شيل‌های نفتی از نظر اقتصادی.................................................................... 8

علائم و شواهد مهاجرت هيدروکربورها.............................................................................. 8

مهاجرت اوليه و ثانويه نفت...................................................................... 9

مهاجرت ثانويه نفت........................................................... 9

ويژگيهای زمين شناسی در مهاجرت و تمرکز هيدروکربورها.......................................................... 10

نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت.............................................................. 11

اکتشاف نفت.................................................... 11

عکسبرداری هوايی.................................... 11

نقشه برداری عملی..................................... 11

نقشه کشی................................................... 12

آزمايش روی نمونه‌های سطحی...................12

رسم نقشه زمين شناسی............................. 12

نقشه ساختمانی زيرزمينی.......................... 12

حفر چاه......................................................... 18

حفاری ضربه‌ای............................................. 20

بهره برداری از نفت........................................ 20

جدا سازی گازها و نفت خام......................... 20

حمل مواد نفتی........................................... 21

انتقال فرآورده‌هاي نفتي................................ 21

انتقال نفت خام................................................ 22

ميادين و ذخاير نفتي و گازي ايران.......................... 23

ذخاير درياي خزر:.......................................... 25

ميادين مشترك نفتي:................................. 26

مشخصات نفت............................................... 27

خواص فيزيکی نفت خام................................... 28

ويسکوزيته...................................................... 28

ترکيبات مولکولی نفت خام........................... 28

هيدروکربنها (Hydrocarbons)....................................................................

غيرهيدروکربنهاHeterocompounds) ).............................................................

وزن مخصوص نفت خام.............................. 28

سنجش وزن مخصوص نفت خام.................... 29

ضريب انبساط نفت خام............................... 29

ارزش حرارتی و گرمايی ويژه نفت خام..... 30

نقطه اشتعال نفت........................................ 30

نقطه سفت شدن نفت خام.......................... 30

مخازن نگهداري فرآورده‌هاي نفتي.............. 30

پالايش نفت........................................................... 34

عوامل تغيير كننده در مخلوط‌هاي دو تايي........................................................................................................................ 37

تفكيك SEPARATION................................................................................................................................................... 40

تقطير مخلوط......................................................................................................................................................................... 40

تقطير ساده غير مداوم........................................................................................................................................................ 41

تقطيرساده مقاوم................................................................................................................................................................... 41

تقطير جز به جز:................................................................................................................................................................... 41

تقطير آني............................................................................................................................................................................... 42

تقطير در خلا......................................................................................................................................................................... 42

تقطير به كمك بخار آب..................................................................................................................................................... 43

برج‌هاي مورد استفاده در صنعت نفت.................................................................................................................................. 43

انواع برجها:................................................................................................................................................................................... 44

فشار برج:................................................................................................................................................................................. 45

برج تقطير اتمسفريك Atmospheric coloumn:............................................................................................... 45

برج تقطير در خلاء Vacuum column:.................................................................................................................. 46

برج تثبيت كننده بنزين:.................................................................................................................................................... 47

تقطير نفت خام و جدا كردن فرآورده‌هاي مختلف:..................................................................................................... 47

فرآورده‌هاي برج تقطير............................................................................................................................................................. 48

برج تقطير در خلاء و مواد حاصل از آن......................................................................................................................... 49

استخراج مايع......................................................................................................................................................................... 50

تعادل مايعات سيستم دوتايي............................................................................................................................................ 54

تصفيه‌ كروزن (نفت چراغ) بوسيله انيدريد سولفوري مايع............................................................................................. 57

........................................................................................................................................................................................................ 60

........................................................................................................................................................................................................ 60

........................................................................................................................................................................................................ 61

فصل سوم..................................................................................................................................................................................... 62

توليد و تصفيه برش‌هاي نفتي................................................................................................................................................ 62

مقدمه............................................................................................................................................................................................. 63

اتردوپترول كه قبل از 60 درجه سانتي گراد تقطير مي‌گردد........................................................................................ 63

اسانس كه قبل از 200 درجه سانتي گراد تقطير مي‌گردد............................................................................................ 63

كروزن يا نفت لامپا كه قبل از 290 درجه سانتي گراد تقطير مي‌گردد..................................................................... 63

گازوئيل يا نفت گاز كه قبل از 350 درجه سانتي گراد تقطير مي‌گردد..................................................................... 63

عاري نمودن نفت خام از آب.................................................................................................................................................. 65

دكانتاسيون.............................................................................................................................................................................. 65

افزايش برخي از مواد سبب از بين رفتن امولسيون مي‌گردد. اين مواد عبارت است از:........................................ 65

كلرور سديم و سولفات سديم كه روي جدار ذرات اثر مي‌نمايد................................................................................... 65

سود كه با اسيدهاي موجود در نفت تركيب مي‌شود و توليد صابون مي‌نمايد.......................................................... 65

و بالاخره اسيدهاي معدني كه به علت بار الكتريكي شان سبب تفكيك مي‌گردد................................................... 65

......................................................................................................................................................................................................... 66

سانتريفوژ.................................................................................................................................................................................. 66

صاف كردن:............................................................................................................................................................................. 68

تبخير:....................................................................................................................................................................................... 68

........................................................................................................................................................................................................ 69

استفاده از يك ميدان الكتريكي........................................................................................................................................ 69

بررسي و تجزيه مواد نفتي ازنظر تقطير............................................................................................................................... 70

بنابراين نقطه اي مانند B كه داراي مختصات:.................................................................................................................. 71

مي‌باشد، برش 60-45 راروي شكل نمايش مي‌دهد........................................................................................................ 71

واحدهاي توليد يا دستگاه تقطير........................................................................................................................................... 73

طريقه منقطع يا غير مداوم:............................................................................................................................................... 80

روش مداوم:............................................................................................................................................................................ 81

تقطير موادخام با ستون...................................................................................................................................................... 82

واحد تقطير دو ستونه.......................................................................................................................................................... 88

تقطير در خلاء....................................................................................................................................................................... 89

تصفيه برش‌هاي سبك............................................................................................................................................................. 92

تصفيه مواد سفيد.................................................................................................................................................................. 94

روش دكتر.............................................................................................................................................................................. 99

روش هيپوكلريت.................................................................................................................................................................. 99

روش كلروركوئيوريك........................................................................................................................................................ 100

روش تصفيه كاتاليتيكي................................................................................................................................................... 101

تصفيه روغن‌هاي گريس‌كاري......................................................................................................................................... 101

رده بندي فرآورده‌ها............................................................................................................................................................... 104

كنترل مواد حاصله و تنظيم كار دستگاه‌ها...................................................................................................................... 106

تبديل مواد نفتي...................................................................................................................................................................... 107

كراكينگ.................................................................................................................................................................................... 108

كراكينگ حرارتي (شكست حرارتي)................................................................................................................................. 112

مكانيسم در كراكينگ حرارتي:........................................................................................................................................... 114

كراكينگ با بخار آب Steam cracking................................................................................................................... 118

عوامل موثر در كراكينگ حرارتي....................................................................................................................................... 121

كاتاليتيك كراكينگ Catalytic cracking............................................................................................................... 130

دستگاه‌هاي كاتاليتيك كراكينگ................................................................................................................................... 131

هيدروكراكينگ........................................................................................................................................................................ 133

روش‌هاي رفرمينگ................................................................................................................................................................ 135

پلي نريزاسيون.......................................................................................................................................................................... 139

روش‌هاي سنتزي.................................................................................................................................................................... 140

الف: دزيدروژناسيون (هيدروژن گيري)........................................................................................................................ 141

ب – آلكاسيون................................................................................................................................................................... 142

اثر كاتاليزور در سرعت واكنش............................................................................................................................................ 145

زمان واكنش............................................... 145

درجه حرارت واكنش................................. 146

روش‌هاي صنعتي....................................... 147

روش كلوك:............................................. 147

روش U. O. P...................................................

واكنش‌هاي اختصاصي................................ 149

روشهاي تبديل كاتاليتيكي در صنايع نفت........................................ 154

كراكينگ باگاز هيدروژن در مجاورت كاتاليست............................................................ 155

كاتاليتيك ريفرمينگ Catalytic Reforming................................................................

- كاتاليزور پلاتينيم.................................... 157

تصفيه برشهاي نفتي با هيدروژن درمجاورد كاتاليست:.................................................. 157

تصفيه برش نفتا با هيدروژن:................... 158

فعل و انفعالات كاتاليتيك ريفرمينگ:..... 159

اثر متغييرها در عمليات كاتاليتيك ريفرمينگ.............................. 160

دستگاه كاتاليتيك ريفرمر....................... 162

روش‌هاي سنتزي تهيه بنزين....................... 163

1) آلكيلاسيون:.......................................... 163

عوامل مؤثر ر واكنش آلكيلاسيون.............. 165

الف) كاتاليزور........................................... 165

ب) نسبت ايزوبوتان به اولفين:................ 165

ج) زمان واكنش:....................................... 165

د) درجه حرارت:...................................... 165

روش‌هاي صنعتي آلكيلاسيون..................... 165

روشهاي صنعتي پلي مريزاسيون.................... 166

روش‌هاي عملي با استفاده از اسد سولفوريك................... 168

روشهاي صنعتي ايزومريزاسيون................. 169

روغن سازي................................................... 170

كارخانه روغن سازي پالايشگاه تهران.......... 171

فرآورده‌هاي مهم نفتي................................... 179

گازهاي نفتي يا محصولات فرار نفتي............. 180

محصولات سبك............................................. 180

نفتا و حلالها....................................................... 183

نفت سفيد.......................................................... 183

سوخت جت........................................................ 186

نفت گاز............................................................. 186

روغن‌ها................................................................ 188

نفت كوره يا مازوت........................................... 189

قير يا آسفالت:..................................................... 190

كك.................................... 192

محصولات ويژه:.................................................. 192

مراجع:.........................................................195

 

 

فهرست جدوال واشکال

جدول1-1: مطالعات ميادين نفتي و گازي تا پايان سال 1381................................................................................... 14

جدول 2-1: اهداف توليد ميادين نفتي در حال توسعه به روش بيع متقابل........................................................... 15

جدول 3-1: اكتشاف ميادين نفتي جديد طي سالهاي 81- 1377............................................................................ 15

جدول 4-1: فعاليت‌هاي اكتشافي انجام شده طي سالهاي 81-1375...................................................................... 17

جدول 5-1: مشخصات ميادين مشترك نفتي دريايی: ارقام ميليون بشكه................................................................ 17

جدول 6-1: نفت خام قابل استحصال تا پايان سال 1378 ارقام: ميليارد بشكه....................................................... 18

جدول 7-1: عملكرد حمل فرآورده‌هاي نفتي در سال 1381 (هزار ليتر)................................................................ 21

جدول 8-1:كاركرد وسايل حمل فرآورده‌هاي نفتي طي سال‌هاي 81-1377 (ميليون تن بر كيلومتر)........... 22

جدول 9-1: مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر.................................................. 23

جدول 10-1: حمل دريايي نفت خام توسط شركت ملي نفتكش در سال 1381................................................. 23

جدول 11-1: ذخاير هيدروكربوري مايع ايران (ميليارد بشكه)..................................................................................... 24

جدول 12-1: ميزان ذخاير و شاخص جايگزيني ذخاير به توليد كشور در سالهاي 81-1380.......................... 25

جدول 13-1: ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر........................................................................ 26

جدول 14-1: وضعيت ميادين نفتي مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي در سال 1381........................ 27

جدول 15-1: مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي طي سالهاي 81-1375.................................................................... 31

جدول 16-1: ظرفيت انبارهاي پخش پنج فرآورده‌ عمده نفتي در سال 1381(هزار مترمكعب)....................... 32

........................................................................................................................................................................................................ 37

شكل 5-2: منحني درجه حرارتا كسر مولي جزء A....................................................................................................... 37

شكل 6-2: منحني فشار و تركيب........................................................................................................................................ 38

شكل 7-2: منحني گرم و درجه حرارت و تركيب........................................................................................................... 38

شكل 8-2: دياگرام فشار و تركيب........................................................................................................................................ 38

........................................................................................................................................................................................................ 41

شكل 11-2: شماي ساده دستگاه تقطير ساده مداوم..................................................................................................... 41

شكل 12-2: شماي ساده ستون تقطير............................................................................................................................... 42

شكل 13-2: شماي ساده انواع سيني................................................................................................................................. 45

شكل 14-2: شماي ساده برج اتمسفريك........................................................................................................................... 46

شكل 15-2: شماي ساده برج خلاء..................................................................................................................................... 47

شكل 21-2: تاسيسات يك واحد تقطير نفت خام........................................................................................................... 60

شكل 22-2: واحد بهره‌برداري نفت و گاز........................................................................................................................... 60

شكل 23-2: لايه شكافي......................................................................................................................................................... 61

شكل 1-3: پالايش نفت خام پارافين‌دار (نفت خاورميانه).............................................................................................. 64

شكل 2-3: شماي يك واحد صنعتي تقطير (سه مرحله‌اي)......................................................................................... 64

شكل 3-3: دستگاه تهيه روغن.............................................................................................................................................. 65

شكل 4-3..................................................................................................................................................................................... 66

شكل 5-3: مقطعي از سانتريفيوژ DE. LAVAL براي تصفيه مواد نفتي (روغن‌ها)......................................... 67

شكل 6-3: سوپر سانتريفيوژ.................................................................................................................................................... 68

شكل 7-3: مقطعي از سانتريفيوژ دولاوال جهت تصفيه مجدد مواد نفتي (روغن‌ها).............................................. 69

شكل 9-3: نمونه‌اي از منحني‌هاي متشابه الخواص........................................................................................................ 72

شكل 10-3: تجمعي از خم‌هاي تقطير............................................................................................................................... 73

شكل 11-3: خم فلاش........................................................................................................................................................... 74

شكل 13-3: منحني‌هاي تعادل مايع ـ بخار از يك مخلوط بوتان ـ پروپان............................................................... 76

شكل 14-3: نمايش يك ستون تقطير............................................................ 78

شكل 15-3: دستگاه تقطير به روش غيرمداوم............................................ 80

شكل 16-3: مخزن و وصلو مواد تقطير شده................................................. 81

شكل 17-3: دستگاه تقطير مداوم...................................................... 82

شكل 18-3: مجموعه يك واحد تفكيك ماده خام نفتي............................................................ 83

جدول 3-3: فراكسيون‌هاي حاصله از تقطير مجدد اسانس..................................................... 84

شكل 19-3: يك واحد استريپتينگ......................................................................... 85

جدول 4-3: نماينده مشخصات اين مازوت‌ها................................................... 86

جدول 5-3: پيلان عمومي پس از تقطير.............................................................................. 86

شكل 20-3: رفرمينگ كانتاليتيكي (راندمان اسانس مينيمم)................... 87

شكل 21-3: تقطير نفت خام به روش رفرمينگ ـ كراكينگ (راندمان اسانس ماكزيمم)..................................... 88

شكل 22-3: شماي يك واحد تقطير دو ستونه..................................... 89

شكل 23-3: شماي قسمت فوقاني يك واحد تقطير در خلاء.................................... 90

شكل 25-3: يك واحد تصفيه به روش فلوئورسنت............................................... 93

شكل 26-3: شماي يك واحد تصفيه به روش ژيربوتول.......................... 94

شكل 27-3: دستگاه مخلوط كننده............................................................................ 95

شكل 28-3: شماي يك واحد تصفيه به كمك سود....................................................... 98

شكل 29-3: شماي يك واحد تصفيه كاتاليتيكي (Merox)................................... 102

شكل 30-3: بيلاني از صنعت نفت فرانسه........................................... 105

شكل 1-4......................................................... 110

شكل 2-4: توزيع مواد حاصل از كراكينگ نسبت به وزن مولكولي......................................... 111

جدول 1-4:...................................................... 111


مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1468

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما