فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 456
  • بازدید دیروز : 1065
  • بازدید کل : 887667

پیوند ها

پایان نامه ارشد بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقا حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي


چكيده

امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

بيان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود مي‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريه‌ي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟

لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش هاي تحقيق

پرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:

پرسش هاي اصلي:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟

پرسش هاي فرعي:

1- معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟

2- مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟

3- قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟

فرضيات تحقيق

فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از:

- باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.

- به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.

 

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 162

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده1

مقدمه 2

بيان مسئله4

پرسش هاي تحقيق 6

فرضيات تحقيق 7

روش تحقيق8

پيشينه تحقيق9

ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11

ساماندهي تحقيق12

فصل اول: كليات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معناي لغوي استمهال14

بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضايي16

بند دوم:‌استمهال قانوني16

بند سوم: استمهال قراردادي17

مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسيط17

بند اول: معناي لغوي تقسيط17

بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18

گفتار دوم: اقسام تقسيط18

بند اول: تقسيط قضايي18

بند دوم:‌تقسيط قانوني19

بند سوم: تقسيط قراردادي19

گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعريف حق حبس21

بند اول: معناي لغوي حق حبس 22

بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 23

1- در فقه شيعه 23

2- در حقوق ايران 25

گفتار دوم: مفهوم نكاح 34

بند اول: معناي لغوي نكاح 34

بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معناي لغوي عقد معوض36

بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43

مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مباني حق حبس52

گفتار اول: مباني فقهي52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مباني حقوقي55

بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55

بند دوم: نظريه اصل انصاف56

بند سوم: نظريه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضي بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دين59

گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد72

گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسيط قضايي76

بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعيين اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسليم 104

بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104

بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانين خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبناي حق حبس 113

بند سوم: شرايط حق حبس115

1-وجود عقد بيع صحيح115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادي 118

الف : در تعهدات اصلي 118

ب : در تعهدات فرعي 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادي 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتي بودن حق حبس 123

4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ايام حبس 124

6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشي 127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ايفاي تعهد 128

2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري 128

3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 128

4- انحلال قرارداد 129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130

گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135

نتيجه گيري و پيشنهادات142

منابع و مآخذ147


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 374

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما