فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870299

پیوند ها

پایان نامه برنامه ریزی حمل و نقل- راه اندازی قطار سریع السیر


پایان نامه برنامه ریزی حمل و نقل- راه اندازی قطار سریع السیر

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.SC)

مهندسي عمران ـ برنامه ريزي حمل و نقل

 

عنـــــــــــوان:

ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان

 

مقدمه

پس از جنگ جهاني دوم، صنعت راه آهن در اكثر نقاط دنيا با بي اقبالي روبرو شد. از دلايل عمده عدم رشد اين صنعت در سالهاي اوليه پس از جنگ رشد سريع صنايع اتومبيل سازي بود. در ايران نيز صنعت نوپاي راه آهن پس از شهريور 1320 با آهنگ رشد بسيار كندي مواجه شد. هر چند در دهه 1960 و پس از آن
راه آهن در كشورهاي صنعتي با رشد تكنيك، تقاضا و قابليت رقابت با گونه هاي ديگر حمل و نقلي روبرو گرديد و توانست با تغيير در شكل اداره، بهره برداري و به گونه اي فعال و كارآ در امر جابجائي كالا و مسافر ايفاء نمايد. اما معهذا در ايران اين رشد بسيار بطئي بود. براي مثال در سالهاي بين 1350 تا 1357 عليرغم شرايط خوب اقتصادي تنها 60 كيلومتر بر طول راه راه آهن ايران افزوده شده و اين در حالي بود كه برتري قطار در حمل كالا در مسافتهاي طولاني و گستردگي كشور ما توجيه مناسبي براي رشد اين صنعت مي باشد.

در برنامه پنج ساله اول جمهوري اسلامي رشد سالانه 3/12% در حمل بار و 8% در جابجايي مسافر مدنظر بوده است اما در اولين سال برنامه (سال 1368)، كاهش حمل بار به ميزان 4% و افزايش حمل مسافر به ميزان 5% را شاهد بوده ايم. بديهي است نيل به اهداف دو برنامه تغيير و تحول در سيستم هاي فني و اداري و به كارگيري تكنولوژي جديد را مي طلبد.

 

تعداد صفحات 202 word

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

1ـ1ـ تاريخچه قطارهاي سريع السير 1

1-1-1- تاريخچه مطالعات قطارهاي سريع السير در ايران

1ـ2ـ تاثيرات غيرمستقيم و تاثيرات فرهنگي- اجتماعي قطارهاي سريع السير 2

فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سريع السير

2ـ1ـ سرعت در راه آهن 3

2ـ2ـ سرعت بازرگاني 4

2ـ3ـ قطار سريع السير 6

2ـ3ـ1ـ فوايد راه آهن سريع السير 6

2ـ3ـ2ـ چگونه اين فوايد بدست مي‌آيند؟ 6

2ـ3ـ3ـ تاثيرات افزايش خدمات راه‌آهني (تاثيرات مثبت قطارهاي سريع السير) 7

2ـ3ـ4ـ مقايسه كوتاه با هوا و جاده 8

2ـ4ـ معرفي برخي ازعوامل و شاخص‌هاي تصميم‌گيري درارزيابي پروژه‌هاي راه آهن سريع السير 9

2ـ4ـ1ـ پراكندگي جمعيت و توليد ناخالص ملي 9

2ـ4ـ2ـ افزايش سرعت، كاهش زمان سفر،افزايش ظرفيت ترافيكي 9

2ـ4ـ3ـ مصرف انرژي 11

2ـ4ـ4ـ تامين منابع مالي 11

2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهيم كليدي در موضوع سرعت قطارهاي مسافري 12

2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت 13

2ـ5ـ2ـ حد نهايي سرعت عملياتي 13

2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرايط واقعي 13

2ـ5ـ4ـ ركوردهاي سرعت قطارهاي مسافري چگونه بجا گذاشته مي‌شوند؟ 15

2ـ6ـ مقايسه وضعيت قطارهاي سريع در ايران و جهان 15

2ـ6ـ1ـ بررسي گذشته راه آهن ايران از ديدگاه تكنولوژي كاربردي جهت نيل به سرعتهاي روز 15

2ـ6ـ2ـ بررسي تكنولوژي و سرعت عملياتي در ايران 17

 

2ـ6ـ3ـ بررسي وضعيت سرعتها در ايران و جهان 26

2ـ6ـ4ـ ركوردهاي سرعت رسمي و عملياتي درايران 28

2ـ6ـ5ـ سير تحول تكنولوژي حمل و نقل ريلي جهان در ارتباط با سرعت 29

2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهاي مهم سريع السير 29

فصل سوم: بررسي روسازي خطوط آهن براي كاربرد در قطارهاي سريع

3-1- مقدمه 31

3-2- تراورسهاي بتني و ديگر تراورسهاي مصنوعي 31

3-2-1- تراورسهاي بتني 31

3-2-2- تراورسهاي ديگر 31

3-3- طراحي هاي مدرن 40

3-4- اتصالات 44

3-5- ريلهاي پيوسته جوش شده (CWR) 47

3-5-1- مزايا و معايب 48

3-5-2- تئوري انبساط 48

فصل چهارم: موانع موجود دردستيابي به سرعتهاي بالا در راه آهن

4ـ1ـ پارامترهاي كاهنده سرعت 52

4-1-1- مقاومت هوا 52

4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها 53

4ـ1ـ3ـ علائم 54

4ـ2ـ فاصله ترمز 55

4ـ2ـ1ـ نياز به توان كششي زياد 56

4ـ2ـ2ـ پايداري درمسير مستقيم 56

4ـ2ـ3ـ نياز به طراحي ويژه خط 59

4ـ3ـ اثرات زيست محيطي 60

4ـ3ـ1ـ تصادفات 60

4ـ3ـ2ـ آسايش مسافرين 61

4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها 62

عنوان صفحه

فصل پنجم: ضرورت برقي كردن خطوط راه‌آهن

5ـ1ـ مقدمه 63

5ـ2ـ انرژي، حمل ونقل و راه آهن 64

5ـ2ـ1ـ اهميت صرفه‌جويي درمصرف فراورده‌هاي نفتي 66

5ـ2ـ2ـ برقي كردن راه آهن ومزاياي آن ازنظر انرژي ومحيط زيست 68

5ـ2ـ3ـ مزاياي برقي كردن راه آهن از ديدگاه ترابري 68

5ـ3ـ اصول زيربنايي 70

5ـ4ـ تاريخچه برقي كردن در راه آهن ملي ژاپن 71

5ـ5ـ ضرورت برقي كردن راه آهن 73

5ـ6ـ مقايسه سيستم‌هاي ديزل- الكتريك و برقي 74

5ـ7ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح كلان اقتصادي 81

5ـ8ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح خرد اقتصادي 82

فصل ششم: آشنايي با سيستم Tilting و معرفي قطارهاي سريع السير دنيا

6ـ1ـ مقدمه 84

6ـ1ـ1ـ سيستم Tilting يا متعادل كننده واگن 85

6ـ1ـ2ـ مزاياي سيستم Tilting 86

6ـ1ـ3ـ انواع سيستم‌هاي موجود Tilting 86

6ـ1ـ4ـ مقايسه واگنهاي معمولي و واگنهاي مجهز به سيستم متعادل كننده واگن 87

6ـ1ـ5ـ سيستم هاي متعادل كننده از نوع فعال 87

6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سيستم Tilting در كشور پرتغال 90

6ـ2ـ معرفي قطارهاي سريع السير دنيا 93

6ـ2ـ1ـ قطار TGV 94

6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جديد قطارهاي TGV فرانسه 96

6ـ2ـ2ـ1ـ ازبين بردن ارتعاشات 99

6ـ2ـ2ـ2ـ تصوير كلي قطار AGV 100

6ـ2ـ3ـ قطارهاي ICE 101

6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهايICE2 ،ICE1 101

 

عنوان صفحه

6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهاي ICE3 نسل جديد قطارهاي ICE 102

6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سريع السير اسپانياي S-103 103

فصل هفتم: نياز دنيا به استفاده از قطارهاي سريع السير و نگاهي به بزرگترين طرح‌هاي سريع السير دنيا

7ـ1ـ مقدمه 104

7ـ1ـ1ـ راه آهن سريع السير اروپا در قرن 21 106

7ـ1ـ2ـ نتايج بهره برداري از خطوط سريع اروپا 109

7ـ2ـ راه آهن سريع السير اسپانيا(Renfe) 111

7ـ3ـ نگاهي به بزرگترين پروژه ريلي سريع السير انگلستان 113

7ـ4ـ راه آهن سريع السير ايالت كاليفرنيا 115

7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحيه‌اي كاليفرنياي جنوبي 115

7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نيازهاي پروژه 117

7ـ4ـ1ـ2ـ نياز به قطار سريع السير درايالت كاليفرنيا 118

7ـ5ـ راه آهن سريع السير ايالت فلوريدا 121

7ـ5ـ1ـ دلايل عقب ماندگي آمريكا از قافله ي طرح قطارهاي سريع السير 123

7-6- اطلاعاتي كوتاه در مورد Maglev 124

فصل هشتم: نگاهي به راه آهن سريع السير ژاپن واستفاده از تجربيات آنها

8ـ1ـ مقدمه 126

8ـ2ـ اقدامات شركت باري راه آهن ژاپن پس از خصوصي شدن تا سال 1989 129

8ـ3ـ نمونه‌هايي ازپيشرفت راه‌آهن ژاپن درزمينه حمل كالا 130

8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهي رسيد؟ 132

8ـ4ـ1ـ انگيزه‌هاي خصوصي كردن راه آهن 132

8ـ4ـ2ـ نتايج اقتصادي شركتهاي راه‌آهن ژاپن 133

8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان 133

8-4-4- تجربه موفق شركتهاي منطقه‌اي 134

8ـ5ـ همكاريهاي فني ـ اقتصادي راه آهن ايران و ژاپن 136

8ـ6ـ راه‌آهن سريع السير شينكانسن 139

8ـ6ـ1ـ فاكتورهاي محدود كننده سرعت 140

8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمين لرزه 140

عنوان صفحه

8ـ6ـ1ـ2ـ سيستم ترمز 140

8ـ6ـ1ـ3ـ پايداري مجموعه 141

8ـ6ـ1ـ4ـ راحتي درهنگام سير وحركت 141

8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا 141

8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمين در هنگام حركت قطار 142

8ـ7ـ سهم شينكانسن در محيط زيست 142

8ـ7ـ1ـ سهم شينكانسن در صرفه‌جويي انرژي 144

8ـ7ـ2ـ آلودگي صوتي در قطار شينكانسن 145

فصل نهم: طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان

9ـ1ـ جابه‌جايي مسافر در سطح كشور 146

9ـ1ـ1ـ شبكه راه‌آهن ايران 147

9ـ2ـ پيشينه طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 148

9ـ2ـ1ـ مشخصات فني و هندسي راه‌آهن تهران ـ زنجان 148

9ـ2ـ2ـ اهميت خط سريع‌السير تهران ـ زنجان 149

9ـ3ـ بررسي آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ زنجان 150

9ـ3ـ1ـ ناوگان جاده‌اي عمومي 150

9ـ3ـ2ـ حمل و نقل توسط سواري شخصي 150

9ـ3ـ3ـ حمل و نقل ريلي مسافر 151

9ـ3ـ4ـ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوايي 151

9ـ4ـ پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل مسافر در مسيرهاي تهران ـ زنجان 152

9ـ4ـ1ـ سناريوها‌ي تحول آتي جمعيت و شاخص‌هاي اقتصادي 152

9ـ4ـ1ـ1ـ تحول آتي جمعيت شهري 153

9ـ4ـ1ـ2ـ تحول آتي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 153

9ـ4ـ2ـ نتايج سناريوهاي پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل ريلي مسافر 154

عنوان صفحه

9ـ5ـ برنامه‌ زمان‌بندي احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 155

9ـ5ـ1ـفعاليتهاي عمده احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 155

9ـ6ـ برآورد هزينه‌هاي اجراي طرح 158

9ـ6ـ1ـ هزينه‌ تمليك اراضي 158

9ـ6ـ2ـ هزينه‌هاي زيرسازي 159

9ـ6ـ3ـ هزينه‌هاي روسازي، علائم و ارتباطات و برقي كردن 160

9ـ6ـ4ـ هزينه‌هاي بهره‌برداري 160

9ــ6ـ4ـ1ـ برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري بر اساس هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي 161

9ـ6ـ4ـ1ـ1ـ هزينه‌ نگهداري از تاسيسات زيربنايي و ناوگان 161

9ـ6ـ4ـ1ـ2ـ هزينه‌هاي بازاريابي و مصرف سوخت 162

9ـ6ـ5ــ هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي خريد قطارهاي سريع‌السير برقي 163

9ـ6ـ5ـ1ـ تعداد قطارهاي سريع‌السير مورد نياز 164

9ـ6ـ6ـ هزينه‌هاي جاري در بيست‌سال نخست بهره‌برداري 165

9ـ7ـ بررسي تعرفه خدمات 167

9ـ7ـ1ـ تعيين جايگاه راه‌آهن سريع‌السير در سامانه حمل و نقل مسافري 167

9ـ7ـ1ـ1ـ سياست جلب مسافرين حمل و نقل جاده‌ايي 170

9ـ7ـ2ـ قيمت بليط مسافري راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 170

9ـ8ـ برآورد درآمدهاي طرح 171

9ـ9ـ نرخ داخلي بازگشت سرمايه 174

9ـ10ـ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به متغيرهاي پايه 180

9ـ10ـ1ـ آناليز حساسيت نرخ‌ بازگشت سرمايه نسبت به تعرفه‌ خدمات مسافري 180

9ـ10ـ2ـ آناليز حساسيت نرخ ‌بازگشت سرمايه نسبت به هزينه‌ تمليك اراضي 181

 

عنوان صفحه

9ـ11ـ هزينه‌هاي اجتماعي يا هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل 183

9ـ11ـ1ـ هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل 183

9ـ11ـ2ـ روش‌ محاسبه هزينه‌ها 184

9ـ11ـ3ـ هزينه‌هاي كلي 185

9ـ11ـ4ـ هزينه‌هاي نهايي 186

9ـ12ـ صرفه‌جويي در مصرف سوخت 189

9ـ12ـ1ـ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه 190

9ـ12ـ2ـ مصرف سوخت لكوموتيوهاي راه‌آهن ايران 191

9ـ12ـ3ـ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه مسافري در ايران 192

9ـ12ـ4ـ ميزان صرفه‌جويي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي 192

فصل دهم: نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري 194

پيشنهادات 196

منابع و مأخذ 198

 

 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 14

جدول 2-2 18

جدول 2-3 22

جدول 2-4 27

جدول 3-1 39

جدول 4-1 53

جدول 4-2 54

جدول 4-3 55

جدول 4-4 60

جدول 5-1 76

جدول 5-2 77

جدول 5-3 78

جدول 5-4 79

جدول 6-1 90

جدول 6-2 94

جدول 7-1 108

جدول 7-2 109

جدول 7-3 109

جدول 7-4 110

جدول 7-5 111

جدول 7-6 119

جدول 7-7 120

جدول 9-1 146

جدول 9-2 147

جدول 9-3 150

جدول 9-4 151

جدول 9-5 152

جدول 9-6 152

 

جدول 9-7 153

جدول 9-8 153

جدول 9-9 158

جدول 9-10 161

جدول 9-11 162

جدول 9-12 166

جدول 9-13 168

جدول 9-14 169

جدول 9-15 172

جدول 9-16 173

جدول 9-17 و 9-17 176

جدول 9-18 178

جدول 9-19 179

جدول 9-20 180

جدول 9-21 182

جدول 9-22 182

جدول 9-23 182

جدول 9-24 183

جدول 9-25 184

جدول 9-26 185

جدول 9-27 186

جدول 9-28 187

جدول 9-29 188

جدول 9-30 189

جدول 9-31 190

جدول 9-32 190

جدول 9-33 191

جدول 9-34 192

 


مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1124

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما