فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 408
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870578

پیوند ها

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA


سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

مقدمه

توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه آزادي جايگزين نمايد. هنگامي كه با سازه‌هاي مهندسي كار مي‌كنيم غير معمول نمي‌باشد كه تعداد درجات آزادي كه در آناليز باقي مي‌مانند بسيار بزرگ باشد. بنابراين تأكيد بسياري در ديناميك سازه براي توسعة روشهاي كارآمدي صورت مي‌گيرد كه بتوان پاسخ سيستم‌هاي بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاري بدست آورد.

هر چند اساس روشهاي معمول جبر ماتريس تحت تاثير درجات آزادي قرار نمي‌گيرند، تلاش محاسباتي و قيمت، به سرعت با افزايش تعداد درجات آزادي افزايش مي‌يابند. بنابراين بسيار مهم است كه قيمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امكان تحليل مجدد سازه بوجود آيد. هزينه پايين محاسبات كامپيوتري براي يك تحليل امكان اتخاذ يك سري تصميمات اساسي در انتخاب و تغيير مدل و بارگذاري را براي مطالعة حساسيت نتايج، بهبود طراحي اوليه و رهنمون شدن به سمت قابليت اعتماد برآوردها فراهم مي‌آورد. بنابراين، بهينه سازي در روشهاي عددي و متدهاي حل كه باعث كاهش زمان انجام محاسبات براي مسائل بزرگ گردند بسيار مفيد خواهند بود.

 

تعداد صفحات 164 word

 

مقدمه

1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي

2-1- تعادل ديناميكي

3-1- روش حل گام به گام

4-1- روش برهم نهي مدي

5-1- تحليل طيف پاسخ

6-1- حل در حوزه فركانس

7-1- حل معادلات خطي

بخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختي

مقدمه

1-2- روش جستجوي دترميناني

2-2- كنترل ترتيب استورم

3-2- متعامد سازي گرام اشميت

4-2- تكرار زير فضاي بلوكي

5-2- حل سيستمهاي منفرد

6-2- ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار

بخش سوم: كليات روش LDR

1-3- روش جداسازي دو مرحله اي در تحليل سازه ها

1-1-3- جداسازي مسائل خطي ديناميكي به وسيله برهم نهي مدي

2-3- استفاده از بردارهاي ريتز در ديناميك سازه ها

1-2-3- روش ريلي براي سيستمهاي تك درجه آزادي

3-3- توليد خودكار بردارهاي ريتز وابسته به بار

4-3- تاثير فرمول بندي اجزاي محدود بر ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار

1-4-3- ماتريس جرم

2-4-3- بردار بارگذاري

1-2-4-3- محتواي فركانسي

2-2-4-3- توزيع مكاني

بخش چهارم: ارتباط ميان الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش Lanczos

1-4- روش Lanczos

2-4- خواص اساس بردارهاي ريتز وابسته به بار

3-4- نكاتي در مورد تعامد بردارهاي پايه ريتز وابسته به بار

4-4- تحليل سيستمهاي با ميرايي

1-4-4- روند حل براي ميرايي متناسب (با ماتريس سختي)

2-4-4- روند حل براي ميرايي غير متناسب

5-4- فلسفه اساسي فراسوي بردارهاي ريتز وابسته به بار

بخش پنجم: توسعه تخمين خطا براي بردارهاي ريتز وابسته به بار

1-5- تخمين هاي خطاي مكاني براي ارائه بارگذاري

2-5- ارائه بارگذاري به وسيله پايه بردارهاي ريتز وابسته به بار

3-5- تخمين هاي خطا با استفاده از مجموع بارهاي ارائه شده

4-5- تخمين خطا براساس معيار اقليدسي بردار خطاي نيرو

5-5- روشهاي جمع بندي براي آناليز برهم نهي مستقيم بردار

1-5-5- روش تصحيح استاتيكي

2-5-5- روش شتاب مدي

6-5- رابطه ميان بردارهاي ريتز وابسته به بار و حل مقدار ويژه دقيق

بخش ششم: الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار

1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بار

1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد

2-1-6- بردارهاي ريتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد

3-1-6- باز متعامد سازي انتخابي

4-1-6- كاربرد كامپيوتري متعامد سازي انتخابي

2-6- تنوع محاسباتي الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار

1-2-6- بردارهاي ريتز LWYD

2-2-6- كاربرد كامپيوتري با استفاده از فرم كاهش يافته سه قطري

3-6- كاربرد عددي روي سيستمهاي ساده سازه‌اي

1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP

2-3-6- توضيح مدل رياضي

3-3-6- ارزيابي گونه هاي محاسباتي الگوريتم ريتز

بخش هفتم: تحليل ديناميكي غيرخطي با برهم نهي مستقيم بردارهاي ريتز

1-7- منبع و حد رفتار غيرخطي

2-7- تكنيك هاي راه حل براي تحليل ديناميكي غيرخطي

3-7- روشهاي انتگرال گيري مستقيم

4-7- روشهاي برهم نهي برداري

5-7- گزينش بردارهاي انتقال براي روشهاي برهم نهي

6-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي كلي

7-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي محلي

بخش هشتم: توصيف فيزيكي الگوريتم ريتز و ارائه چند مثال

1-8- مقايسه حل با استفاده از بردارهاي ويژه و بردارهاي ريتز

مثال 1:

مثال 2:

مثال 3:

بخش نهم: تحليل ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز

1-9- معادله حركت كاهش يافته

نتيجه

مراجع فصل اول

ضميمه

فصل دوم: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (MPA)

بخش اول: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي

1-1- روندهاي تحليلي

2-1- پيدايش روش غيرخطي استاتيكي

3-1- فرضيات اساسي

1-3-1- كنترل براساس نيرو يا تغيير مكان

2-3-1- الگوهاي بارگذاري

3-3-1- تبديل سازه MDF به SDF

4-3-1- تغيير مكان هدف

5-3-1- حداكثر شتاب زمين

4-1- روش آناليز استاتيكي غيرخطي

5-1- روش گام به گام در محاسبه منحني ظرفيت

1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحني ظرفيت

6-1- محدوديتهاي POA

بخش دوم: MPA

1-2- معادلات حركت

2-2- معرفي سيستمهاي مورد بررسي و حركت زمين

3-2- روند تقريبي تحليل

1-3-2- بسط مدي نيروهاي موثر

2-3-2- ايده اساسي

4-2- روشUMRHA

1-4-2- سيستمهاي خطي

2-4-2- سيستمهاي غيرخطي

5-2- MPA

1-5-2- سيستمهاي الاستيك

2-5-2- سيستمهاي غيرالاستيك

6-2- خلاصه MPA

7-2- برآورد روش


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1167

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما