فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

پایان نامه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی


پایان نامه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی

چکیده

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.

ماده بدست آمده را در دمای حدود 600 درجه سانتیگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهی و 10 نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای 600 درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان 5000 دور در دقیقه بدست آمده است.

 

 

تعداد صفحات 74 word

 

فهرست مطالب

فصل اول: فن آوری نانو

1-1 مقدمه

1-2 تعریف نانو تکنولوژی

1-3 نانو مواد

1-3-1 خواص نانو مواد

1-3-2 دسته بندی نانومواد

1-4 زیرساختارها درنانو تکنولوژی

1-5 مواد نانو بلوری

1-6 نانوذرات

1-7 نانو کامپوزیت ها

1-8 نانو کپسول ها

1-9 مواد نانو حفره ای

1-10 نانو الیاف

1-11 نانو سیم ها

1-12 فولرین ها

1-13 نانو لوله های کربنی

 

فصل دوم: فریت ها

2-1 مقدمه

2-1-1 تاریخچه

2-1-2 خواص وکاربردها

2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند

2-3 ساختار اسپینلی

2-4 ساختار اسپینلی معکوس

2-5 چند نکته در مورد فریتها

 

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

3-1 روش تهیه نانو ذرات

3-1-1 روش فیزیکی

3-1-2 روش فیزیکی- شیمیایی

3-1-3 روش شیمیایی

3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی

3-1-3-2 روش هیدروترمال

3-1-3-3 روش سل-ژل

3-1-3-4 روش مایسل معکوس

3-2 وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها

3-2-1 میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM)

3-2-2 میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)

3-2-3 دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)

 

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

4-1 مقدمه

4-2 ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی

4-2-1 تهیه نمونه (1)

4-2-2 تهیه نمونه (2)

4-2-3 تهیه نمونه (3)

4-2-4 تهیه نمونه (4)

4-2-5 تهیه نمونه (5)

4-3 ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی

4-4 بیان مشکلات

4-5 پیشنهادات

4-6 نتیجه گیری

منابع

 

فهرست شکلها وجدولها

فصل اول:فن آوری نانو

شکل(1-1)

شکل(1-2)

شکل(1-3) تصویر شماتیکی نانوخوشه

شکل(1-4) تصویر شماتیکی نانو سیم

شکل(1-5) تصویر شماتیکی نانو لوله

فصل دوم: فریت ها

شکل(2-1) نمونه ای از فریت های تجاری

شکل(2-2) فریت های نرم تجاری

شکل(2-3)ساختار اسپینلی

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

شکل(3-1) تصویر الکترونیکی روبشی سطح یک فلز

شکل(3-2) نمودار شماتیکی اجزائ الکترونی روبشی

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

شکل (4-1) تصویری از دستگاه هموژونایزر و راکتور وسیرکولاتور

شکل (4-2) الگوی پراش نمونه(1)

شکل (4-3) تصویری از دستگاهی با موتور کولر و راکتور و سیرکولاتور

شکل (4-4) الگوی پراش نمونه(2) قبل از حرارت دهی

شکل (4-5) الگوی پراش نمونه(2)بعد از حرارت دهی

شکل (4-6) مقایسه پیک های نمونه(2) قبل و بعد از حرارت دهی

شکل (4-7) تصویری از دستگاهی باهمزن مغناطیسی و راکتور

شکل (4-8)الگوی پراش نمونه (3 ) قبل از حرارت دهی

شکل (4-9)الگوی پراش نمونه (3) بعد از حرارت دهی

شکل (4- 10) مقایسه پیک های نمونه(3) قبل و بعداز حرارت دهی

شکل (4-11) الگوی پراش نمونه(4) قبل از حرارت دهی

شکل (4-12) الگوی پراش نمونه (4) بعد از حرارت دهی

شکل (4-13)SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی

شکل (4-14) SEM نمونه (4) قبل از حرارت دهی

شکل) 4-15)SEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی

شکل(4-16) SEMنمونه (4) بعد از حرارت دهی

شکل(4-17TEM ( نمونه (4) بعد از حرارت دهی

شکل(4-18) TEM نمونه (4) بعد از حرارت دهی

شکل (4-19) الگوی پراش نمونه(5) قبل از حرارت دهی

شکل (4-20) الگوی پراش نمونه (5) بعد از حرارت دهی

شکل (4-21)SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی

شکل (4-22) SEM نمونه(5) قبل از حرارت دهی

شکل (4-23) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی

شکل(4-24) SEM نمونه(5) بعد از حرارت دهی

شکل(4-25)الگوی پراش فریت روی

 

فهرست جدول:

جدول(1-1)

جدول (4-1)

جدول (4-2)

جدول (4-3)


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما