فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 430
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870600

پیوند ها

دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


دانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 کارشناسی ارشد

(رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

 

عنوان

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 

چکیده
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی مي باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ديجيتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتي كه بين ساير ويژگي ها و تعادل رابطه معني داري مشاهده نشد. همچنين در ساير شرايط ايستادن (پاها در يك راستا و ايستادن روي يك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسي ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در اين جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با اين وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

 

تعداد صفحات 128 word

 

فهرست مطالب
,فصل اول طرح تحقيق

,1-1) مقدمه 2
,1-2) بيان مسأله 4
,1-3) ضرورت و اهميت تحقيق 7
,1-4) اهداف تحقيق 9
,1-4-1) هدف کلي 9
,1-4-2) اهداف اختصاصي 9
,1-5) فرضيه هاي تحقيق 10
,1-6) پيش فرض هاي تحقيق 12
,1-7) محدوديت هاي تحقيق 12
,1-8) نحوه رعايت نکات اخلاقي 13
,1-9) تعريف واژه ها و اصطلاحات فني 13

,فصل دوم پيشينه تحقيق

,2-1) مقدمه 17
,2-2) مباني نظري تحقيق 18
,2-2-1) کنترل پوسچرال 18
,2-2-2) سيستم هاي کنترل پوسچر 21
,2-2-3) کنترل حرکتي وضعيت ايستا 23
,2-2-4) راست قرار گرفتن بدن 24
,2-2-5) تون عضلاني25
,2-2-6) تون پوسچرال 25
,2-2-7) محدوده تعادل در زمان ايستادن 27
,2-2-8) راهبردهاي فعال 28
,2-2-9) تعادل قدامي- خلفي 29
,2-2-10) راهبرد لگن31
,2-2-11) راهبرد گام برداشتن32
,2-2-12) تعادل داخلي- خارجي 34
,2-2-13) سازگاري راهبرد حرکتي 34
,2-2-14) بيومکانيک هاي تعادل36
,2-2-15) فيزيولوژي تعادل 37
,2-2-16) سيستم بينايي و کنترل تعادل 39
,2-2-17) سيستم دهليزي و تعادل 41
,2-2-18) سيستم حس عمقي و تعادل 44
,2-2-19) نقش سيستم عصبي در کنترل تعادل 45
,2-2-20) تکامل اطلاعات وضعيت بدني با حفظ تعادل 50
,2-2-21) تغييرات تعادل ناشي از افزايش سن 51
,2-3) رابطه تعادل و دشواري تکليف 52
,2-4) تأثير تعادل در فعاليت هاي ورزشي 53
,2-5) ارزيابي ترکيب بدني 57
,2-5-1) شاخص توده بدن 58
,2-5-2) درصد چربي58
,2-6) تيپ بدني 59
,2-6-1) فربه پيکري59
,2-6-2) عضلاني پيکري 59
,2-6-3) لاغر پيکري 60
,2-7) ويژگي هاي آنتروپومتريک دخالت کننده در تعادل 61
,2-8) ويژگي هاي آنتروپومتريک و تيپ بدني ورزشکاران و غيرورزشکاران 63
,2-9) تحقيقات انجام شده در داخل کشور65
,2-10) تحقيقات انجام شده در خارج کشور 65

,فصل سوم روش شناسي تحقيق

,3-1) مقدمه 71
,3-2) نوع تحقيق 72
,3-3) جامعه آماري72
,3-4) نمونه آماري 72
,3-5) متغيرهاي تحقيق 72
,3-6) جمع آوري اطلاعات مربوط به اندازه هاي بدني73
,3-7) جمع آوري اطلاعات مربوط به تعادل ايستا 77
,3-8) دستکاري دشواري تکليف83
,3-9) روش جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق84
,3-10) روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 84

,فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
,4-1) مقدمه 86
,4-2) بررسي توصيفي داده ها 87
,4-3) آزمون فرضيه هاي پژوهش 90


,فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

,5-1) مقدمه 119
,5-2) خلاصه تحقيق 119
,5-3) تفسير نتايج120
,5-4) نتيجه گيري 126
,5-4) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق 126
,5-5) پيشنهادهاي آتي براي محققين 127
,فهرست منابع 128

,پيوست

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1869

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما