فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1035
  • بازدید دیروز : 135
  • بازدید کل : 868954

پیوند ها

دانلود تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره هاشمی وخاتمی بر گروههای مقاومت


دانلود تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره هاشمی وخاتمی بر گروههای مقاومت

 تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین

 

مقدمه:

بطور كلي در قالب طرح پژوهش كه معرف روشي و ماهيت پژوهش مي باشد, محقق و خواسته به محتوا و شكل پژوهش احاطه پيدا مي كنند و در نتيجه ارزيابي و قضاوت در توفيق و بخش نتايج علمي تحقيق براساس هدف و روش اعلايي آسان مي گردد. بنابراين لازم است در بخش مقدمه اين تحقيق به منظور بيان بهتر و دقت موضوع موارد ذيل مورد بررسي قرار گيرد.

بيان مساله و تفكيك آن , پيشينه موضوع، هدف و قلمرو پژوهش، بيان فرضيه, روش گردآوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها, سازماندهي پژوهش.

بيان مسأله و تعريف آن

انقلاب اسلامي ايران به عنوان يكي از رخدادهاي مهم نيمه دوم قرن بيستم نه تنها تغييرات بنياديني را در جغرافياي سياسي ايران بوجود آورد، بلكه دامنه هاي آن بسي فراتر از يك كشور رفته و به ويژه در ساختار سياسي و اجتماعي جوامع اسلامي اثر شگرفي گذاشته است. در اين راستا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و عملكردهاي خارجي انقلاب اسلامي ايران بازتاب و جلوه‌هايي از اين تاثير قلمداد مي گردد – از اين رو، بررسي تاثير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامي به شمار مي آيد ما را در جهت فهم بيشتر و بهتر تاثيرات انقلاب اسلامي ايران رهنمود مي سازد. يكي از اين تاثيرات، بررسي تاثير رفتارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در شكل دهي و هدايت مقاومت اسلامي فلسطين است. بدون ترديد با سقوط گفتمان ناصریسیم و عدم موفقيت جريانهاي چپگرايانه در خاورميانه، و در جريان مساله فلسطين گرایشهای اسلامي تاثير يافته از انقلاب اسلامي ايران جايگزين آن گرديد البته اين موضوع به جايگاه خاصي مساله فلسطين در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برمي گردد، بدون شك مساله فلسطين يكي از موضوعات بسيار مهم و نهادينه شده, در مناسبات خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد, كه بخش قابل توجهي از ظرفيتهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر سعي دارد ضمن بررسي تاثير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر جريانهاي اسلام گراي فلسطيني, تفاوتهاي اين عملكرد و تاثير آن را در دو دوه حكومت هاشمي و خاتمي نشان دهد، بدون ترديد حمايت هاي جمهوري اسلامي ايران از مقاومت اسلام فلسطين جايگاه اسلام گرايان را در معادلات داخلي سرزمين هاي اشغالي و نيز منطقه اي و بين المللي ارتقاء بخشيده و در نهايت به دليل مقاومت آنها موجبات لازم براي عقب نشيني رژيم اشغالگر از نوار غزه را فراهم كرده است. و بدين ترتيب بنيادهاي فكري اوليه صهيونيسم مبني بر تعلق اين سرزمين ها به يهوديان با چالش جدي روبرو گرديده است.

 

 

تعداد صفحات 227 word

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار ۱
فصل اول (کلیات) ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله و تعریف آن ۴
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» ۵
هدف پژوهش ۶
پرسش اصلی پژوهش ۷
فرضیه ها ۸
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۸
روش تحقیق و گردآوری داده ها ۹
حدود قلمرو پژوهش ۱۰
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۰
سازماندهی پژوهش ۱۱
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق ۱۲
سیاست ۱۳
سیاست در معنای عام ۱۴
سیاست در معنای خاص ۱۴
سیاست از دیدگاه ریمون آرون ۱۴
سیاست خارجی ۱۵
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام ۱۶
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب ۱۶
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی» ۱۸
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران ۱۸
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی ۲۰
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای ۲۲
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش ۲۲
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین ۲۳
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل ۲۴
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی ۲۴
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی ۲۶
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی ۲۶
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی ۲۷
فصل سوم – بخش اول ۲۹
تاریخچه فلسطین ۳۰
قدمت فلسطین ۳۰
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست ۳۱
کنگره استعماری ۱۹۰۷ ۳۳
جنگ جهانی اول ۳۶
قیمومیت انگلیس بر فلسطین ۳۷
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس ۳۸
کمیته فلسطین و طرح تقسیم ۴۰
قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ۴۱
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب ۴۳
فصل سوم – بخش دوم ۴۶
انگیزه ها و اهداف ۴۷
اهداف ۴۷
اساس نامه یا میثاق نامه حماس ۴۸
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک ۵۰
وجوب جهان برای آزادی فلسطین ۵۷
همبستگی اجتماعی حماس ۵۸
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس ۶۰
حمایت های حماس ۶۳
طرح حماس برای اتحاد گروه ها ۶۳
مساله اسراء هدف حماس ۶۴
رد راه حل های سازش با صهیونیسم ۶۷
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه» ۶۸
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس ۶۹
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل» ۷۳
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان ۷۴
فصل سوم – بخش سوم ۷۶
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین ۷۷
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس ۷۹
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل ۸۰
اقتدار حماس، انزوای عرفات ۸۳
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) ۸۴
توطئه نقشه راه ۸۵
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس ۸۶
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی» ۹۱
فصل چهارم – بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین ۹۳
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام ۹۴
قیام عزالدین قسام ۹۴
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی ۹۶
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی ۹۷
تأسیس جنبش جهاد اسلامی ۹۸
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی ۱۰۱
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی ۱۰۴
جهاد مصلحانه ۱۰۶
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی ۱۰۷
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس ۱۱۰
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح ۱۱۲
فصل چهارم – بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین ۱۱۵
جهاد اسلامی فلسطین و حماس ۱۱۶
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین ۱۱۷
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش ۱۱۸
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین ۱۱۹
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی ۱۲۱
فصل چهارم – بخش سوم
انتفاضه ۱۲۳
انتفاضه معنی و مفهوم ۱۲۴
انتفاضه فلسطین ۱۲۵
علل انتفاضه ۱۲۶
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار ۱۲۸
اهداف انتفاضه ۱۲۹
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه ۱۳۰
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان ۱۳۲
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه ۱۹۸۷ ۱۳۵
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل ۱۴۰
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس ۱۴۵
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری ۱۴۶
فصل پنجم – بخش اول
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس ۱۴۷
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران ۱۴۸
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین» ۱۵۰
پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین ۱۵۲
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی ۱۵۳
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین ۱۵۶
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب ۱۵۷
توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل ۱۵۹
فصل پنجم بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین ۱۶۴
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران ۱۶۵
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …» ۱۶۶
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان ۱۷۰
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین ۱۷۲
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین ۱۷۴
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل» ۱۷۶
جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) ۱۷۷
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دکتر رمضان عبدالله دبیر کل جنبش اسلامی فلسطین» ۱۷۹
فصل پنجم بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی ۱۸۰
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین ۱۸۱
ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران ۱۸۲
حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی ۱۸۵
ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی ۱۸۸
آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۹۰
فصل ششم بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح ۱۹۳
واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما» ۱۹۴
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح ۱۹۵
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح ۱۹۵
حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح ۱۹۶
فشار غرب و آمریکا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین ۱۹۸
فصل ششم – بخش دوم
کنفرانس تهران ۲۰۰
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین ۲۰۱
تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان ۲۰۲
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران ۲۰۳
کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی ۲۰۵
سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح ۲۰۵
فصل ششم – بخش سوم
پیروزی حماس در انتخابات ۲۰۸
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» ۲۰۹
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی ۲۱۱
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس ۲۱۳
علل ناکامی فتح ۲۱۵
علل پیروزی حماس ۲۱۷
مسئولیتهای حماس ۲۱۹
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب ۲۲۱
کمک ۲۵۰ میلیون دلاری ایران به حماس ۲۲۳
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین ۲۲۴
همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل ۲۲۵
نتیجه گیری ۲۲۷

 


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما