فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 450
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870620

پیوند ها

دانلود بررسي رابطه بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل


دانلود  بررسي رابطه بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل

چكيده:

در پژوهش حاضر به بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان اداري و كارگران كارخانة ايران خودرو ديزل پرداخته شده است.

بدين منظور تعداد 60 نفر از شاغلين ( 30 نفر كارمند اداري و 30 نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگي شغلي با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معني داري تفاوت ميانگين‌هاي مستقل و آزمون معناداري ضريب همبستگي‌ () مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه:

ـ بين فرسودگي شغلي كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد.

ـ بين ميزان استرس كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد.

ـ بين فرسودگي شغلي و استرس رابطه معناداري وجود دارد يعني بين استرس و فرسودگي شغلي همبستگي متوسط مشاهده شده.

ـ بين فرسودگي شغلي و سابقه كار رابطه معناداري وجود ندارد.

 

 

تعداد صفحات 95 word

 

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

روش نمونه‌گيري ........................................................................................

ابزار پژوهش ..............................................................................................

روش اجرا ..................................................................................................

طرح پژوهشي .............................................................................................

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌‌ها

مقدمه ..........................................................................................................

بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي

توصيف مطرح تحصيلات نمونه مورد بررسي ...........................................

توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت متاهل ...............................

توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ سابقه كار .......................................

توصيف نمرات فرسودگي شغلي دو گروه .................................................

توصيف نمرات استرس دو گروه ...............................................................

بررسي فرضيه اول ....................................................................................

بررسي فرضيه دوم ....................................................................................

بررسي فرضيه سوم ..................................................................................

بررسي فرضيه چهارم.................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه...........................................................................................................

محدوديت‌هاي پژوهش ................................................................................

پيشنهادات پژوهش .....................................................................................

فهرست منابع ..............................................................................................

پيوستها .......................................................................................................

 

فهرست جدولها

عنوان ............................................................................................... صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلي .....................................................................

جدول (2ـ2) مدل استرس ...........................................................................

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبي ( LCUS ) ................................................

جدول (1ـ4) توزيع فراواني طبقه‌بندي شده سن كارگران ..........................

جدول (2ـ4) توزيع فراواني طبقه‌بندي شده و سن كارمندان ....................

جدول (3ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي سن آزمودني .........

جدول (4ـ4) توزيع فراواني سطح تحصيلات حجم نمونه مورد بررسي......

جدول (5ـ4) توزيع فراواني حجم نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت تأهل

جدول (6ـ4) توزيع فراواني سابقه كار كارگران .........................................

جدول (6ـ4) توزيع فراواني سابقه كار كارمندان ........................................

جدول (7ـ4) توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارگران ...................

جدول (8ـ4) توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارمندان ..................

جدول (9ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات فرسودگي شغلي دو گروه

فهرست جدولها

عنوان ............................................................................................... صفحه

جدول (10ـ4) توزيع فراواني نمرات استرس كارگران ...............................

جدول (11ـ4) توزيع فراواني نمرات استرس كارمندان ..............................

جدول (12ـ4) شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات استرس دو گروه

جدول (13ـ4) آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي ......

جدول (14ـ4) تست لون براي آزمودني يكساني واريانس‌ها ......................

جدول (15ـ4) نتايج آزمــون T براي مقايسة ميــانگين هاي ســطح تفكــر دو گروه

جدول (16ـ4) آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي ......

جدول (17ـ4) تست لون براي آزمون يكساني واريانس‌ها .........................

جدول (18ـ4) نتايج آزمون T براي مقايسة ميانگين هاي سطح تفكر دو گروه

جدول (19ـ4) بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي ..............

جدول (20ـ4) بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي ..............

 

نمودارها

عنوان ............................................................................................... صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملكرد .......................................................

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار رواني ......................................................

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاري عمومي ...................................................

نمودار (1ـ4) توزيع فراواني سن نمونه مورد بررسي در گروه‌هاي 5 ساله به تفكيك نوع شغل

نمودار (2ـ4) توزيع فراواني ميزان تحصيلات نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل

نمودار (3ـ4) توزيع فراواني وضعيت تاهل نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل

نمودار (4ـ4) ميانگين نمرات فرسودگي شغلي دو گروه مورد بررسي ......

نمودار (5ـ4) ميانگين نمرات استرس دو گروه مورد بررسي ....................

 


مبلغ واقعی 4,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1910

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما