فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

دانلود بررسي هوش هيجانی در رابطه با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد


دانلود بررسي هوش هيجانی در رابطه با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش :

بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

2- ابعاد موضوع پژوهشي :

با نگاهي به موضوع مورد بررسي و با توجه به پژوهشها و بررسيهايي تا به اميرو انجام گرفته و به ثبت رسيده است احتمالاً ممكن است تفاوت ميان افراد از لحاظ هوش هيجاني با سلاما رواني آنها به بساري از مسائل كه در اينجا گنجانيده . نمي شود پرداخته شده باشد . در اين پژهش ما به دنبال مسائلي از لين قبيلي هستيم كه :

با شناخت از هوش هيجاني مي توان سلامت عمومي را در افراد پيش بيني كرد .

با بررسيهاي انجام شده مي توان در نظر داد كه كدام يك از مؤلفه هاي سلامت عمومي مي تواند بيشتر در هوش هيجاني تأثير داشته باشد و در جهت رفع يك تلاش نمود .

3- هدف پژوهش :

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با مؤلفه هاي جسماني بايد كاركردي اجتماعي ، افسردگي شديد ، اضطراب و در كل سلامت عمومي باشد شناساندن يك مسئله كه چطور هوش هيجاني در سلامت عمومي فرد مي تواند تأثير گذار باشد و با در نظر گرفتن اينكه خانواده ها با كلامشان و عملكردشان مي توانند كودك را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عين حال شناخت ديگران نقش داشته باشند و با توجه به اينكه هوش هيجاني زير مجموعه اي از هوش اجتماعي است و مي تواند فرد را در جهت سازگاري با جامعه همراه نمايد .

 

5- سوالهاي پژوهش :

ساختار جامعه بر پاية سلامت عمومي جامعه استوار است .

در اين پژوهش سوالهايي از اين فبيل مطرح مي شود .

آيا هوش هيجاني با مؤلفه بدني سازي رابطة معناداري دارد .

آيا هوش هيجاني با مؤلفه اضطراب و بي خوابي رابطة معناداري دارد .

آيا هوش هيجان با مؤلفه بدكاركردي اجتماعي رابطة معنا داري دارد .

آيا هوش هيجاني با مؤلفة افسردگي و خيم رابطة معنا داري دارد .

آيا هوش هيجاني با سلامت رواني رابطة معنا داري دارد .

 

6- فرضيه هاي تحقيق :‌

با توجه به سؤالهايي كه مطرح شد فرضيه هاي زير تدوين شده است .

هوش هيجاني با سلامت رواني رابطة معناداري دارد .

هوش هيجاني با مؤلفه بدن سازي رابطة معناداري دارد .

هوش هيجاني با مؤلفه اضطراب و بي خوابي رابطة معنا داراي دارد .

هوش هيجاني با مؤلفه بدكاري اجتماعي رابطة معنا داري دارد .

هوش هيجاني با مؤلفه افسردگي و خيم رابطه معنا داري دارد .

 

تعداد صفحات 74 word 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول- 5

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش-- 5

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش-- 6

1-موضوع پژوهش : 6

2- ابعاد موضوع پژوهشي : 6

3- هدف پژوهش : 6

4- امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري : 7

5- سوالهاي پژوهش : 8

6- فرضيه هاي تحقيق :‌ 9

7- متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي : 9

7-1- متغير پيش بيني كننده :‌ 9

7-2- متغير پيش بيني شونده : 10

7-3- هوش هيجاني : 10

7-4- هيجان : 10

7-5- سلامت رواني : 11

7-6- علائم جسماني : 11

7-7- اضطراب و اختلال در خواب : 12

8-7- اختلال در كنش اجتماعي : 12

چكيده فصل : 15

فصل دوم 16

مرور و تحليل يافته هاي پيشين- 16

در قلمرو و موضوع- 16

تاريخچة هوش هيجاني : 17

تعريف و پيشينه هوش هيجاني : 19

هوش هيجان و مؤلفه هاي آن : 21

خود آگاهي : 21

شعور اجتماعي : 22

خود انگيزي- 23

مهارتهاي اجتماعي : 24

اساس فرهنگي هوش هيجاني : 25

تفاوت با هوش هيجاني- 26

زمينه هاي بحث هوش هيجاني- 27

كالبد شكافي يك تسخير هيجاني 28

مقدمه 28

سيستم ارتباط عصبي : 30

قراول هيجاني : 31

متخصص حافظه هيجاني : 33

هماهنگي فكر و هيجان- 35

مختصري درباره بهداشت رواني : 37

فصل سوم 40

فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع- 40

روش تحقيق : 41

جامعه مورد بررسي- 41

نمونه منتخب : 41

روش نمونه گيري : 42

ابزار و روش اجراي پژوهش-- 42

آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ) 42

روش اجراي آزمون : 43

روش نمره گذاري : 44

پرسشنامه سلامت رواني() 46

روايي و اعتبار : 47

روش اجراي آزمون : 48

روش نمره گذاري : 49

روش قراردادي- 49

روشهاي آماري و منطق استفاده از آن- 50

فصل چهارم 51

ارائه و تحليل نتايج- 51

يافته هاي توصيفي : 52

فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني- 54

فرضيه همبستگي پيرسون- 57

فرضيه سوم : رابطه هوش هيجاني با اضطراب- 61

ضريب همبستگي پيرسون- 61

رابطه هوش هيجاني با به كاركردي اجتماعي- 64

ضريب همبستگي پيرسون- 64

آزمون معناداري همبستگي- 64

رابطه هوش هيجاني با افسردگي- 68

بحث و نتايج كلي : 69

فصل پنجم- 69

بحث ونتايج كلي- 69

1-بحث و بررسي درباره يافته ها 70

2-تفسير نهايي پيامدها 70

3-محدوديت ها : 71

4-پيشنهادات : 71

فهرست منابع و مآخذ- 72

 


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1443

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما