فروشگاه دانشجویی فــــــایــــل ســـــــل

دانلود پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد , مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 119
  • بازدید دیروز : 766
  • بازدید کل : 870289

پیوند ها

ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه


ساخت و فرمولاسيون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

چكيده فارسي

در اين تحقيق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسيون مرطوب تهيه شد. پوسته دانه اسفرزه از شركت ايران داروك تهيه تحت و تست‌هاي فارماكوپه‌اي شامل: (ضريب تورم، خاكستر تام، وزن خشك و مواد ناخالصي) مبتني بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسيونهاي متعددي، (در مجموع 30 فرمولاسيون) شامل نسبت‌هاي متفاوتي در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسيد و بازهاي مختلف شامل (اسيد سيتريك،‌اسيد تارتاربك و سديم بي‌كربنات)،‌پلي و منيل پيروليدون بعنوان چسباننده، افزودنيهاي ديگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شيرين كننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبديل شدند گرانولهاي تهيه شده از يك بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دماي سانتي‌گراد خشك گرديدند. سپس از يك بامش 20 عبور داده شد. نتيجه فرمولاسيونها تهيه شده توسط خصوصيات ظاهري، زمان جوشش وPH، ريزش و ميزان ماده مؤثره بررسي شد. البته بايد توجه داشت كه هر گرم از گرانول تهيه شده معادل 40 ميلي‌ليتر موسيلاژ به دنبال اضافه كردن بافر با 8/6= PH مي‌دهد.

3 فرمولاسيون با طعم‌هاي مختلف تهيه شد و توسط 10 نفر از داوطلبين سالم تست شد. بعد از انجام آناليز‌هاي آماري (فريدمن- ويكگسون)، بهترين فرمولاسيون شامل (%9 اسيد سيتريك، % 19 اسيد تارتاريك با %32 سديم بي كربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 ميلي‌گرم ساكاند، 750 ميلي‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پايداري تبريع شده روي فرمولاسيون منتخب به مدت 6 ماه در دماي سانتي‌گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طي ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گيري انجام و تستهاي فيزيكوشيميايي روي فرمولاسيون صورت گرفت. در نتايج اختلاف معني‌داري (05/0 > P) ديده نشد و پارامترهاي گفته شده در بالا در طي 6 ماه روي فرمولاسيون انجام گرفت.

كلمات كليدي: پسيلوم اواتا، گرانولهاي جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسيون گرانول، گرانولاسيون مرطوب، مطالعات پايداري.

 

 

1-1- اسفرزه

عبارت است از دانه های خشک شده یا پوست دانه های گیاه، بصورت رسیده و تمیز شده از Plantago ovata Forsk از خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) است که حداقل حاوی 15 درصد موسیلاژ می باشد.

نام علمی: Plantago ovata Forskal

نام انگلیسی:

Spangle seeds, plue psyllium seeds, Blonde psyllium, Indian plantago seeds

نام عربی: برزقطونا (Barz qutuna)

نام مترادف: Plantago trichophylla

نام خانواده: Plantaginaceae (خانواده بارهنگ)

پلانتاگو در لاتین به معنای پاشنه پاست که مربوط به شکل برگ می باشد. و پيسلیوم در یونانی به معنای کک است که مربوط به شکل، رنگ و اندازه دانه ها می باشد و اواتا نیز مربوط به شکل برگها است.(1) و (2)

 

 

تعداد صفحات 112 word

 

فهرست مطالب

 

چكيده فارسي

چكيده انگليسي

پيش گفتار

بخش اول مباحث نظري

فصل اول اسفرزه

1-1 اسفرزه

1-1-1- ريخت شناسي

2-1-1- زمان جمع‌آوري

3-1-1- خرده نگاري

4-1-1- طرز نگهداري

5-1-1- دامنه انتشار .

6-1-1- مواد متشكله

7-1-1- مواد مصرف گياه

8-1-1- مهم‌ترين اثرات گزارش شده اسفرزه .

1-8-1-1- بيماريهاي قلبي – عروقي .

9-1-1- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملين گياهي .................................................

10-1-1- مكانسيم اثر ..............................................................................................

11-1-1- موارد عدم مصرف ..................................................................................

12-1-1- در دوران بارداري و شيردهي ................................................................

13-1-1- تداخل دارويي ...........................................................................................

14-1-1- موارد احتياط ...........................................................................................

15-1-1- اشكال دارويي ..........................................................................................

2-1- كنترل كيفي و كمي شيميايي پوسته دانه اسفرزه ............................................

فصل دوم يبوست

1-2- يبوست ............................................................................................................

2-2- اتيولوژي .........................................................................................................

3-2- درمان .............................................................................................................

1-3-2- درمان غير دارويي .....................................................................................

2-3-2- درمان دارويي ............................................................................................

4-2- سوء مصرف ريلمين‌ها ....................................................................................

فصل سوم كليات فرآورده‌ جوشان

1-3- مقدمه ..............................................................................................................

2-3- تعريف پودر ....................................................................................................

1-2-3- انواع پودرها ...............................................................................................

3-3- تعريف گرانول .................................................................................................

1-3-3- انواع گرانولها .............................................................................................

4-3- مزاياي فرآورده‌هاي پودري و گرانولي ..........................................................

5-3- معايب پودرها و گرانولها ................................................................................

6-3- كلياتي در مورد فرآورد‌ه‌هاي جوشان ............................................................

1-6-3- مكانسيم ايجاد جوش در فرآورده‌هاي جوشان .........................................

2-6-3- مواد بكار رفته در فرآورده‌هاي جوشان ...................................................

1-2-6-3- منابع اسيدي ...........................................................................................

2-2-6-3- منابع بازي .............................................................................................

3-2-6-3- چسباننده ................................................................................................

4-2-6-3- تركيبات شيرين كننده .............................................................................

5-2-6-3- تركيبات طعم دهنده ................................................................................

6-2-6-3- رنگ دهنده .............................................................................................

7-2-6-3- مواد افزايش دهنده محلوليت .................................................................

8-2-6-3- مواد پايدار كننده ....................................................................................

7-3- بسته‌‌بندي ........................................................................................................

8-3- انواع فرآورده‌هاي جوشان .............................................................................

1-8-3- پودرهاي جوشان .......................................................................................

2-8-3- گرانولهاي جوشان .....................................................................................

1-2-8-3- گرانولاسيون مرطوب ............................................................................

1-1-2-8-3- مزاياي گرانولاسيون مرطوب ............................................................

2-2-8-3- گرانولاسيون خشك ...............................................................................

3-2-8-3- گرانولاسيون به روش ذوب ..................................................................

9-3- آزمايشات كنترل فيزيكوشيميايي گرانولهاي جوشان .....................................

1-9-3- خصوصيات ظاهري ...................................................................................

2-9-3- تعيين مقدار موثره دارويي .........................................................................

3-9-3- زمان جوشش و انحلال ..............................................................................

4-9-3- PH محلول .................................................................................................

5-9-3- تعيين مقدار رطوبت گرانولها ......................................................................

10-3- آزمايشات پايداري و تعيين غير مفيد دارو ...................................................

1-10-3- آزمايش پايداري تسريع شده ...................................................................

2-10-3- آزمايش پايداري ادواري ..........................................................................

3-10-3- عمر قفسه‌اي .................................................

فصل چهارم كار تجربي

بخش دوم : مباحث تجربي

1-4- مقدمه .............................................

2-4- وسايل و دستگاههاي بكار رفته ......................................................................

3-4- مواد بكار رفته ................................................................................................

4-4- تهيه پودر پوسته دانه اسفرزه ........................................................................

1-4-4- كنترل‌هاي كيفي و كمي شيميايي پوسته دانه اسفرزه .................................

5-4- تعيين ريزش پودر .........................................................................

6-4- تهيه گرانول جوشان ...........................................................................

7-4- آزمون‌هاي كنترل فيزيكوشيميايي .........................................................

1-7-4- بررسي خواص ظاهري .................................................................

2-7-4- تعيين ريزش گرانولها ..................................................................

3-7-4- آزمون تعيين PH محلول ...........................................................................

4-7-4- تعيين مدت زمان جوشش و چگونگي انحلال .............................................

5-7-4- آزمون تعيين مقدار موثر دارويي ...............................................................

6-7-4- آزمايش پايداري .........................................................................................

1-6-4- انتخاب مخلوط اسيد و باز در حضور اسفرزه ..........................................

2-6-4- استفاده از سورفكتانت‌ها ............................................................................

3-6-4- اصلاح طعم فرمولاسيونهاي منتخب ...........................................................

4-6-4- اصلاح طعم فرمولاسيون توسط شيرين كننده ...........................................

5-6-4- انتخاب فرمولاسيون نهايي .........................................................................

فصل پنجم نتايج و بحث

1-5- مقدمه ..............................................................................................................

2-5- نتايج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روي ريزش پودر اسفرزه ...

1-2-5- تابعيت ريزش پودر اسفرزه .......................................................................

2-2-5- نتايج حاصل از بررسي ريزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ريزش سنج .

3-5- نتايج حاصل از بررسي ريزش پودر اسفرزه با محاسبه انديس كار و ضريب هانسر

4-5- بررسي فرمولاسيون‌هاي تهيه شده بررسي انتخاب منابع اسيدي و بازي .....

5-5- بررسي فرمولاسيونهاي تهيه شده جهت دستيابي به PH مناسب ..................

6-5- بررسي فرمولاسيون‌هاي تهيه شده از سورفكتانتهاي مختلف .......................

7-5- بررسي فرمولاسيون تهيه شده از منابع اسيدي و بازي، طعم دهنده و شيرين كننده

8-5- بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتام..........................

9-5- نتايج حاصل از نظر خواهي داوطلبين در مورد 3 فرمولاسيون .....................

10-5- آزمونهاي پايداري تسريع شده


مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل سل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما